pátek 19. srpna 2022

ANTIDEMOKRAT DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB

Letos jsem byl požádán o pomoc pro zaplnění kandidátky. Byť před dvaceti lety jsem se zařekl: nikdy dál účastnit v podobném karnevalu! A má politická činnost se odehrávala toliko v rovině ryzího extremismu - politické trestné činnosti - nikoliv nějaké polovičaté populistické selanky. Komunální volby sice nemají s ústavností nic společného, ale nebudu se přetvařovat, že kdybych coby vítěz určoval pravidla voleb příštích, otázka by zněla zda vůbec. 

Demokratickými principy opovrhuji natolik, že se štítím aktivní účasti a v hodinách hlasování budu plít opovržení vůči naivkům, co svým  poklonkováním všudypřítomnému  divadlu nahrají skutečným mocným. Sladkokysele pak pod vlaječkou boje právě proti nim. Hrrrr do voleb! Vždyť účast ve hře režírované světovládcem není ničím jiným než bizarní servilností. 

Už rezonovalo, že volby nemají vliv na reálný chod věcí, přestože by dopadly sebeblouznivěji. Mě ovšem nespojujte s infantilními záměry názvu uskupení (LEPŠÍ PRAHA PRO PRAŽANY – SNÍŽENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ O 50%, MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA ZDARMA, INTERNET ZDARMA, LEPŠÍ SYSTÉM PARKOVÁNÍ VE PROSPĚCH OBYVATEL PRAHY, DOSTUPNÉ BYDLENÍ, 100% NAVÝŠENÍ LŮŽEK V DOMOVECH PRO SENIORY, 100% NAVÝŠENÍ KAPACIT SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO HENDIKEPOVANÉ, ZÁSADNÍ ZLEPŠENÍ PRŮJEZDNOSTI  PRAHOU, KONEC LIKVIDACE ZELENĚ A KONEC ZASTAVOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PLOCH NOVOU VÝSTAVBOU), kde jsem se ocitl pro hypotetický přepočet hlasů. Vypočítavé kurevnictví k demokracii jen patří.  

...

Přesto zaspekulujme. Jediné mé snažení by bylo nasměrováno k Městské policii Praha, která přeci jen může mít dílek pro ochranu českých lidí před světovým terorismem. Zřizovatel, Magistrát hlavního města Prahy, celých třicet let všude prezentuje naše město co ŽIDOVSKOU PRAHU. Je spíše zázrakem, že dosud v centru nezazněl ohlušující smrtící výbuch zinscenovaný paramilitantními  protiizraelskými skupinami. Přitom sekundárně vše odskáčeme my, domácí, křesťané, Češi!

Dost podobných marketingových provokací! Naopak musíme zažehnat nebezpečí postoupená na vrub kariérního snažení stávajících magistrátních person. Zdeněk Hřib i předchozí. Vnitřek české Prahy musí být odteď chráněn násobně! Strážník vedle strážníka, pokud možno s nataženými mašinkvéry! Terorismus si nevybírá. To je dluh tzv. světovosti, to je jeho splácení za lákadlo kafkovštiny!