neděle 28. dubna 2019

VĚČNÁ ANARCHISTICKÁ NEVIŇÁTKA A PACHATEL KALINOVSKÝ (TENTOKRÁT BEZE ZBRANĚ)

Věc: trestní oznámení proti identifikovatelným pachatelům pro trestné činy loupeže (§ 173 odst. 2, písm. a),  krádeže (§ 205 odst. 1 písm. d), násilí prosti skupině obyvatel a jednotlivci  (§ 352 odst. 2), výtržnictví (§358 odst. 1, 2 písm. b), schvalování trestného činu (§365) trestního zákona 

Tohoto se  dopustily snadno identifikovatelné osoby na Václavském náměstí v Praze dne 25.4.2019 v odpoledních hodinách tím, že mne fyzicky napadly, strhly na zem, a posléze kopaly do různých částí těla. Zřejmě z mamonářských pohnutek nakonec i okradly o sluneční brýle.  Celá situace je zaznamenána na tímto odkazované videodokumentaci https://www.youtube.com/watch?v=i0PvsGl7T-U , k níž se váží uvedené časy. Autora videa neznám. Nicméně na místě se po celou doby vyskytovaly i policejní kamery (mj. na výsuvných teleskopických držácích specializovaného policejního vozidla), a pokud by existovala politická vůle, jistě by nebyl problém autenticitu záběrů nejen potvrdit, ale i detailně zpřesnit. 

neděle 14. dubna 2019

PRAVICE A LEVICE PO MILIONTÉ PRVÉ

Sice s pošklebkem odsuzuji soustavné motání se kolem základních věcí, ale tu a tam mi to nedá, a sám se k nim musím vyslovit. Už jenom protože pokud se dostanu někam do diskusních sešlostí, tam se často kromě oněch východisek nerozebírá skoro nic dalšího. Jmenujme pár z nich: vztah vlastenectví a národovectví, svoboda slova, dělení pravice a levice.
K poslednímu několik spíše frází než objevných myšlenek. Potřeba srozumitelnosti paradoxně dělá věc složitější. Logicky vzato, vždy a všichni by každou osu vystihli jedním tahem křídy. Odpovídala by tomu i podstata dvou částí. Tu pravá. Tam levá. Prvotní průšvih. Jak tedy zadefinovat levou nebo pravou? Snad se coby první nabízí to nejčastější z masmédií. Ekonomická tématika a míra přerozdělování. Na jedné části ti, kteří by ponechávali co nejvíce na individuálním rozhodování lidí, na straně druhé ti, kteří adorují stát coby hospodáře a přerozdělovatele.