sobota 10. února 2018

OTESTUJTE SI SVOU (...)

Ideologie musí být ucelená a přísně strukturovaná. Cokoliv ostatního je jen směskou dětinských výkřiků. Přitom připomínám, že soudobá etapa společenského uspořádání se obává ideologií. Procítěných ideologií se přímo děsí! Ať už těch či těch. Nebudu zde rozebírat všechny . Prostě proto, že sympatizuji pouze s jednou z nich.
Přesto dokáži uznat, že i jiné ideologie jsou plnohodnotnými ideologie
mi. Pakliže tedy naplňují zde uvedené znaky. Tedy ucelenost a přísnou strukturalizovanost. Primární znaky ideologií jinak: deskripce včerejška a dneška. Analýza příčin. Z toho vyvozený diktát po dlouhodobé cestě společnosti.
Postmodernistická současnost útočí jinak. Prý MUSÍ NASTAT ÉRA BEZ IDEOLOGIÍ. A zhanobí úplně vše zavánějící komplexními odpověďmi. Postmoderna preferuje chaotické masy, kterým je namluveno cosi o jejich svobodách (pod krycím názvem demokracie). Pouhá zástěrka okupačního Režimu. Kdo za vším stojí, to ani nebudu opakovat. Hamižnost s biologickými plyny.
Politologie pro celistvé ideologie už dokonce používá termín „extrémismus“. Ovšem pozor: vedle toho má i pouhý „populismus“, kde účelem směsky přitažlivých výkřiků má být vybuzení zájmu potenciálních voličů pro nevychovanou politickou stranu. Pro ilustraci: první chtějí nekompromisně zdolat všechny, kdož se proviňují vůči nosným idejím dějin, zatímco druzí si postačí třeba s výkřiky o znovuzavedení trestu smrti po nějakém mediálně rozvášněném případu vraždy.
Prvních je třeba se vyvarovat, neboť snadno přejdou k útočení právě vůči Režisérům planety. Druhé možno považovat za lehce zdivočelou občanskou společnost - ty paradoxně lze využít co politický kompars. Vždyť neškodná veřejná klání, přitom působící co křiklavé předvolební půtky, bývají vhodnou kulisou demokracie.
Dnešní odstavce proto berte spíš jako podnět k tomu, co bývá v bulvárních tiskovinách oblíbeným sloupkem o otestování si sama sebe. Ať už pro tu či onu vlastnost či styly jednání. Zdravého stravování, míry kuřáctví či míry duševních parametrů. Prostě „Otestujte si svou...“
Co vás uhranulo na dálné minulosti a činíte na tom obecné závěry směru budoucna?
Jste ochotni do podobného obrazu přijmout i mýty - třeba jen pro doplnění pomyslného estetična?
Nebo naopak hekticky prožíváte volební karnevaly coby skutečný semafor politiky?