neděle 26. června 2016

O LABILNÍ ŽIDOVSKÉ LOAJALITĚ 1914-20

Vítání války ° Rakušáky až do posledního roku ° přes noc Čechoslováky ° co nelze popřít ani dnes

Téma široké, ale pozornost blogového čtenáře omezená. (Navíc pozornost unavují povinná upozornění, že následné se týká pouze nejviditelnějších částí židovské populace.) Jen zrychleně zde proto načrtněme téma Židů v posledních letech Rakouska-Uherska. K tomu heterogenní židovskou populaci zúžíme jen na české země, kde vykazovali zcela jiné znaky než např. Židé haličští, kteří se (pohledem spojeneckých německých úřadů) vyznačovali „nedostatečnou kvalifikací, vyhýbáním se práci, nečistotou a morální nespolehlivostí“.

neděle 12. června 2016

KDOPAK ZNEUŽÍVÁ LIDICE?

Pozice historie v současnosti ° co pro postmodernisty existuje a co nikoliv ° Židé v historii i dnes ° zemanovský mixér pro aktuální blábol  

Historizování omezené pouze na druhou světovou válku se mi už zajídá. Je tomu tak nejen pro jeho oficiální frekvenci, ale i pro refrénování tématu mezi mými známými. Jenže: 
Přátelé co laičtí historici se brodí populárně-naučnou literaturou, protože to je prostě a jednoduše jejich koníček. Sice tu a tam věci svérázně interpretují, ale pořád se jedná o projevy takřka bezmocných vrstev.

středa 8. června 2016

TECHNOPARTY ZA HUMNY A ANARCHISTOVY KEDLUBNY

Postmodernismus bez vzletných frází ° drogy v kupce sena ° provázanost s levicovými teroristy ° marné pokusy o obranu majetku

Teorie o povznášení domácí kultury jinými rasami často zmiňuje obohacování hudbou. Jenže podobná klišé raději utichají s příchodem léta, kdy se naopak rozeznívají tzv. technoparty.
Jev spjatý s érou posledních desetiletí, kdy se k nám rozlil rytmický duch střední Afriky. Ať už importovaný masmédii a dál pěstěný těmi, kdož se po vzorech z obrazovky opičí takřka automaticky, tak i realizovaný čím dál více všudypřítomnými menšinami.

čtvrtek 2. června 2016

HISTORIE, PŘÍČINY A VÝVOJ ČESKÉHO PROTIŽIDOVSTVÍ

Zimní univerzita Vlastenecké fronty, 17.12.2005

Aby nedošlo k nedorozumění: titulek nemá nic signalizovat o azimutu Antidemokrata. Jen kdysi byl názvem mé přednášky na Zimní univerzitě Vlastenecké fronty (17.12.2005). K ní jsem byl popostrčen Davidem Macháčkem, zda bych nechtěl bádání v ostrakizovaných fondech Klementina zúročit ve jmenovaném pásmu. Výzva, která se těžko odmítá.
Poté si už jen vzpomínám na svůj údiv ohledně počtu lidí, kteří onoho prosincového odpoledne čekali v mrňavé přednáškové místnosti.