neděle 12. června 2016

KDOPAK ZNEUŽÍVÁ LIDICE?

Pozice historie v současnosti ° co pro postmodernisty existuje a co nikoliv ° Židé v historii i dnes ° zemanovský mixér pro aktuální blábol  

Historizování omezené pouze na druhou světovou válku se mi už zajídá. Je tomu tak nejen pro jeho oficiální frekvenci, ale i pro refrénování tématu mezi mými známými. Jenže: 
Přátelé co laičtí historici se brodí populárně-naučnou literaturou, protože to je prostě a jednoduše jejich koníček. Sice tu a tam věci svérázně interpretují, ale pořád se jedná o projevy takřka bezmocných vrstev.
Pak tu ale máme kruhy vlivné, které rády bývají nazývány elitou. Fungováním vazeb mezi jednotlivci z elity vzniká Režim. Přesněji nosné pilíře Režimu, do čehož je zbývajících pětadevadesát procent populace chtěnechtě vtaženo. Režim ovšem druhoválečné náměty přemílá z jiných důvodů. Pod původně racionálním dnešek se odvíjí z minulosti některá témata zcela účelově akcentuje. A jiná minimalizuje. Proč minimalizuje a která? 
Dnešek má svou zcela specifickou ideologii. Tato o sobě paradoxně tvrdí, že žádnou ideologií není. Druhak postmodernismus (její jméno)  hlásá, že neexistují žádné absolutní pravdy. A jelikož NÁROD býval dříve chápán co jedna z takových absolutních hodnot (o poměru hodnoty a pravdy jindy), šmahem neexistují ani žádné národy. Národ dle oné ideologie/neideologie je toliko sociálním konstruktem. Prostě a jednoduše tzv. národy byly vybásněny a je nonsens v jejich kategoriích uvažovat i dnes. A II.sv.v. je prý pouze varováním, proč ona národovecká vášeň XIX.st. byla semeništěm zla. 
Jenže jak to udělat s postmoderním výkladem válečné éry? Lhát: jediná to cesta! Znásilněním pravdy je namlouvat dnešku, že druhoválečný odboj operoval proti nacistům na základě své extáze z lidskoprávní-demokratičnosti. NACIONALISTICKÝ MOTIV český odbojářů pak přecházet a minimalizovat.  
Pak tu máme další dopady. Elity dneška se ujaly výkladu, že je taktické odstranit příčinu, tj. národnostní paradigma. Dál už to znáte, evropská integrace a rozemílání tradičních států, vnucování multikulturní společnosti atd.  Souběžně k tomu se slavobránou poněkud nelogicky zocelil jeden zcela konkrétní nacionalismus. Židovský. V tzv. slušné společnosti soudobého západního světa jediný tolerovatelný nacionalismus. 
Jenže co z onoho kuriózního a protiřečícího si dvouverší vzniklo? Při vstupu do Památníku hrdinů heydrichiády, do krypty chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, vás do očí jako první praští židovská hvězda. Neboť Židé přeci byli těmi hlavními trpícími dané doby! Že zde zcela mimotématicky? (pomineme-li logiku „babička dýchá, velryba dýchá = babička je kytovec“) A už jste další antisemita! 
Pokračujme třeba takhle: Popravení studenti ze sedmnáctého listopadu jsou prezentování pro svůj nadhled nad totalitárními omyly minulé doby. Že mnozí z popravených za 17.11.1939 coby Vlajkaři (k roku 1939 čeští protiněmečtí nacionalisté) nemohli Židy ani cítit, to se do doktrinálního krámu taky nehodí. 
Nikoliv v poslední řadě tu dnes máme celé skupiny těch, kteří si i přes oficiální „konec národů“ uvědomují existence lokálně-konkurenčních sporů s Německem. A proto nemohou adorovat velkoněmectví dřívější (převtělené do nacismu). Ti ale zároveň nepřijímají vyobrazování Židů jako skupiny, která nemá vůbec žádné politické zájmy. Velrybářskou logikou se z nich vyrobí tzv. neonacisté
Úplně ve stejném gardu zde bylo nedávné výročí vyhlazení Lidic. Tedy likvidace vsi coby demonstrace bezohledné síly Němců nad okupovanou zemí obydlenou českým národem. Kde v tom jsou Židé? Tehdy nikde, dnes všude. Proč vůbec srovnávat lidické obyvatele se Židy? 
Dostáváme se k nadpisu. Vysvětlení masakru coby extrémní dopad česko-německé územní konkurence, to se propagandě nehodí. Otevíralo by to staré rány na spořádaném unijním sousedství. Co tedy s tím, když už je tradice desátého června rozjetá? Z výše napsaného se to dá uhodnout: máme tu přeci Židy! Dřív tu byli nacisté, kteří Lidice opravdu vypálili.  A nyní tu máme i vágní termín neonacismus jako „jedno ze tří hlavních nebezpečí dneška“ (projev Miloše Zemana v Lidicích 10.6.20016). 
Ideologicko-propagandistický mixér s výpomocí prezidentského úřadu vše přetvoří a do vědomí populace nacpe další z blábolů: Kterak soudobí čeští národovci, jelikož se neostýchají před zdravou kritikou Židů, jsou tudíž vlastně následovníky vyhlazovatelů Lidic!