neděle 14. srpna 2016

NA VAŘENÉ NUDLI

Policejně zvládnutá Prague pride ° nový scénář pro krocení demonstrací ° smyslem radikalismu není kooperace s Režimem ° kretén závěrem

Nechci dnes zabíhat k polemikám co je a co není pavěda. Jedno je však jisté: aplikace většiny humanitních nauk bývá natolik prostá, že působí až sporně psát o jejich vědecké podstatě. Ono „vědečno“ se pak používá spíše jako formální zdůvodnění banalit.
Například taková psychologie ve službách policie. Zapomeňte na její zastoupení v detektivkách, kde se vyšetřovatel neobejde bez min. šesti semestrů. Protože jedinci, kteří jsou už od přirozenosti vybaveni pudem co je a co není v dané situaci chtěné a žádoucí, z jejího praotce Aristotela nemusí mít nastudovanou jedinou stránku. (O všech dalších elaborátech ani nemluva.)
Coby účastník demonstrací si všímám opatření, která jsou produktem policejních psychologů. Jednou z vsuvek bylo vynoření se policistů bez viditelných zbraní, zato s nápisem Antikonfliktní tým na nepřehlédnutelných blýskavě-žlutých vestách.
Má maličkost také kdysi dříve byla takříkajíc odzbrojena vmíšením se jednoho z členů Antikonfliktního týmu do ostřící se rozmíšky mezi mnou a jakýmsi zdrogovaným antifašistou. Zatímco já již vyčerpal veškeré vulgarismy deskribující podstatu ideologie druhé strany a pozvolna se chystal přecházet do „vyšších debatních sfér“, onen policista/nepolicista mi najednou za zády povídá: „Tak se mi to líbí, když spolu hezky demokraticky a bez násilí diskutujete“. V tu ránu jsem stál jakoby opařen a nezmohl jsem se na odpověď. Ale ani na pokračování mého záměru s toxikomanským lidskoprávníkem.

neděle 7. srpna 2016

HIP-HIP, OH, HURÁ!

Antisportovcovo znechucení ° šíře disciplín ° kampaň proti antisemitismu vecpeš všude ° znásilnění symbolů

Olympijskému šílenství uniknout nelze. Na rozdíl od většiny bříškařů sportu neholduji ani jako divák přímých přenosů. Proto jsem nyní sportovními disputacemi sužován více než jindy. Pokoušel jsem se překonat povinné olympijského účastenství návštěvou Fortuny s dotazem, zda je vypsán kurz na atentát v  Rio de Janeiro. To proto, abych měl důvod sledovat tisk, když už bude latinskoamericky infikovaný od první do poslední strany. Bezúspěšně, šlo by to prý proti etice sázkařů.