neděle 14. srpna 2016

NA VAŘENÉ NUDLI

Policejně zvládnutá Prague pride ° nový scénář pro krocení demonstrací ° smyslem radikalismu není kooperace s Režimem ° kretén závěrem

Nechci dnes zabíhat k polemikám co je a co není pavěda. Jedno je však jisté: aplikace většiny humanitních nauk bývá natolik prostá, že působí až sporně psát o jejich vědecké podstatě. Ono „vědečno“ se pak používá spíše jako formální zdůvodnění banalit.
Například taková psychologie ve službách policie. Zapomeňte na její zastoupení v detektivkách, kde se vyšetřovatel neobejde bez min. šesti semestrů. Protože jedinci, kteří jsou už od přirozenosti vybaveni pudem co je a co není v dané situaci chtěné a žádoucí, z jejího praotce Aristotela nemusí mít nastudovanou jedinou stránku. (O všech dalších elaborátech ani nemluva.)
Coby účastník demonstrací si všímám opatření, která jsou produktem policejních psychologů. Jednou z vsuvek bylo vynoření se policistů bez viditelných zbraní, zato s nápisem Antikonfliktní tým na nepřehlédnutelných blýskavě-žlutých vestách.
Má maličkost také kdysi dříve byla takříkajíc odzbrojena vmíšením se jednoho z členů Antikonfliktního týmu do ostřící se rozmíšky mezi mnou a jakýmsi zdrogovaným antifašistou. Zatímco já již vyčerpal veškeré vulgarismy deskribující podstatu ideologie druhé strany a pozvolna se chystal přecházet do „vyšších debatních sfér“, onen policista/nepolicista mi najednou za zády povídá: „Tak se mi to líbí, když spolu hezky demokraticky a bez násilí diskutujete“. V tu ránu jsem stál jakoby opařen a nezmohl jsem se na odpověď. Ale ani na pokračování mého záměru s toxikomanským lidskoprávníkem.

Jiná situace nastala při letošní národovecké oponentuře k sešlosti deviantů, k tzv. Prague pride. Přesto tzv. policejní psychologie slavila vítězství. Jenže tentokrát totálně zahanbujícím způsobem. Nacionálních konzervativců se na nábřeží, kde měla vbrzku procházet mnohatisícová oslava úchylnosti, sešla necelá třicítka. Počet oponentů hravě převyšovalo zastoupení policistů zcela „tajných“, několik nedalekých dodávek s těžkooděnci jen doplňovalo obvyklý kolorit soudobého nacionalismu. Antikonfliktní tým z předchozího odstavce ani nebyl potřeba (byť se nakonec objevil). Vše doplňovaly zcela běžné uniformy.
Je to paradoxní, ale i když naší aktivitě šlo o opovrhnutí nad zvrácenými homosexuálními pudy, ke zlikvidování našeho protestu došlo taktéž prostřednictvím využití libida – byť toho přirozeného. O co tedy šlo?
Roli velitele zásahu běžných jednotek hrála žena. (Termín ROLI je žádoucí, protože nelze vyloučit, že pravým velitelem zásahu byl někdo zcela jiný.) Uznávám, že ona cca pětatřicetiletá dáma v uniformě nepostrádala určitého půvabu. Což byl v předchozím služebním castingu hlavní požadavek. Špulení rtů a koketní styl jednání se svolavateli, ale i jednotlivými účastníky, to všechno už s ní pilně nacvičovali právě policejní psychologové. Ilustrativní pak bylo, když jsem se organizátorů ptal na její jméno a tito byli obeznámeni pouze s tím křestním (Lucie).
Ona tříhvězdičková policistka se stylizovala od pozice sexbomby, hlavním procentem pak přes přísnou paní učitelku (ovšem přísnou pouze pro dobro svých žáčků), až potenciálně po dominu ze sado-masochistického salónu. Bohužel nevím o nikom dalším z účastníků, kterého účelovost její stylizace tloukla do očí. Ale nedomnívám se, že pro přirovnání dotyčné policistky k paní učitelce by byl nezbytný diplom z pedagogiky.
Stopovatelné byly didaktické postupy nazývané prolamovaní ledů, sbližovací vzpomínání na minulá setkání, stanovování struktury společné hodiny, uvolňovací žertování, určení jasných pravidel a hovoření na všechny zúčastněné. Včetně hospitačním dohledem nekompromisně vyžadovaného očního kontaktu ÚPLNĚ se všemi. A nakonec pochvaly za dodržení jednostranné smlouvy: v podobě potřesení si rukou se sličnou kantorkou.
Smyslem podobných akcí nemusí být násilí pro násilí. A když už, tak jej policisté (důsledkem feministického opiátu i policistky) musí snést proto, že jsou za jeho snesení (a za službu Režimu) placeni, nikoliv že by konzervativní protestující blouznili o společnosti bez policie. Navíc policisté jsou vybaveni množstvím pomůcek, které protestující prostě nemají – trestní zákon. Především: efektivní překonání policejního kordonu (tj. s minimálním rizikem trestního postihu) nespočívá v úderech pěstí, nýbrž v jeho davovém přetlačení či využití ne zcela hermetického uzavření.
Veřejné akce mají různé fáze. Nijak nehaním spolupráci s policií v některých z nich. Ovšem když se blíží předvídatelná konfrontace s ideologickým nepřítelem (kam homosexualismum patří), tak nechat se strhnout účelově naaranžovaným poprsím předhozené figurky a odehrát roli umravnitelných žáčků dle policejního pedagogicko-psychologického scénáristy?
Poslední část nechám beze jména, protože jinak bych míněnému pánovi prokázal potěchu. Existují jedinci, pro které není podstatné, jak se o nich mluví, ale hlavní je, že se o nich VŮBEC mluví. Někteří pak dokáží bez zadrhnutí vyslovit pár vět a tak se u nich předchozí přelilo do poučky: není důležité co a kde budou říkat, ale hlavně že budou říkat COKOLIV KDEKOLIV. A energie v sobě nachází dostatek (totéž neplatí pro inteligenci).
Náhle vzplanuvší řečnická hvězdička nejmenovaného pána mne udivila již několikráte. Zřejmě nevíce, když na letošním ultrapravicovém shromáždění ve Vítkově začal proplétat kritiku cikánské kriminality s tzv. seriózním úhlem pohledu: s požadavkem na vynesení trestu smrti pro čtveřici tamních aktivistů (údajně se za tento projev již omluvil; já stále prahnu po zjištění, jak podobná omluva asi vypadá).
Na sobotní akci proti Prague pride mne onen pán šokoval, když do megafonu přispěl s tzv. seriózní stránkou věci následovně: jaké se mezi jeho přáteli nachází množství homosexuálů a kterak je vždycky potěšen jejich úžasným smyslem pro humor, když s nimi sedává u jednoho stolu. PODOTÝKÁM: TOTO NÁM NEJMENOVANÝ PÁN SDĚLOVAL SMRTELNĚ VÁŽNĚ A BEZ JAKÁKOLIV IRONIE!!!!!!
Inu, až takhle daleko v krajním případě zašel společenský fenomén tzv. seriózničiny. Kdysi začínal pouze povinnou frázičkou „já nejsem rasista/netolerantní, ale….“