sobota 23. září 2017

RECENZE Filip Vávra: Těžký boty to vyřešej hned

Struktura knihy ° skinheads před 89´° Vávrovy vklady ° sesumírování faktů

Povědomí o vydání konkrétní knihy ústí k dychtivosti po recenzích. Naopak Antidemokratovy abstraktní oblasti si koledují o označení nesrozumitelnosti. Kdyby měřítkem byla úspěšnost příspěvku, pak ani sázky nepřijímaje...
Objektivnost při hodnocení knížky Filipa Vávry Těžký boty to vyřešej hned, skinheads v Praze na konci 80. a začátku 90. let bude zkreslovat faktor nepopiratelných zásluh na straně jedné a osobnostní repulzivita na straně
druhé.
Ovšem styl vyvedení knihy, která je
  1. z jedné třetiny přepsáním diktafonových záznamů pamětníků,
  2. z druhé třetiny jak by chtěl Vávra vidět sebe sama a
  3. ze zbývajícího procenta zrekapitulováním veřejných faktů,
si pro svou unikátnost formátu zaslouží nejprve obsáhlejší deskripci.
Tvoří ji dva chronologické bloky a v obou se ony tři formáty míší. Blok před Listopadem 89´a po něm.