neděle 29. ledna 2017

Tahání za drátky

SÍLA HLASU ° ELÁN ° GALANTNOST ° SÍLA ° JMÉNO ° FINANCE

Lze se neopakovat, když jádro politična je stále stejné? Kdosi se zhostil snadno vyhmatatelných postupů a už ani není potřeba klít na nikoho konkrétního. Jen upozorňujme na ony MECHANISMY.
Úkazy stopovatelné při utváření Režimů si namodelujme na zrodu kolektivů na dětských letních táborech (otevírání zbrusu nových hospůdek na rodících se sídlištích apod.). Postupy parchantíků jsou až obludně podobné nešvarům politicky spikleneckého jednání!

neděle 15. ledna 2017

Jezdit na kolektivu

PODVODNÉ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE ° NÁZVEM PŘEKRÝT MINIMÁLNĚ POUŽITELNÝ OBSAH ° PŘÍNOSEM ALESPOŇ SVÍZEL MOCNÝCH
Titulkem navozuji své (druhé) životní téma. Pohrdnutí kolektivismem, hlasovacím principem co zdrojem moci.
Dnes se slůvko kolektivismus řadí pouze k bolševickým ekonomickým pokusům. Jakoby obecným termín KOLEKTIVISMUS neměl nic společného s prvotním duchem umanutého hlasování. Zamlčování onoho příbuzenství, toť pouze křečovitá sebeobrana demokratů.
Vyjádřené zájmy většin by měly hrát v obém prim, tudíž blízkost se u oné dvojice (rovnostářství hospodářské i státoprávní) jen tak neodpáře. A od zastíracích dovětků (např. „...při ohledu na zájmy menšiny“ či „každý podle svých možností...“) můžeme odhlédnout.
Počet čtenářů je pro blog sice druhotný, jelikož zde má být především svědectví pro budoucno o určitém algoritmu úvah, ale zcela negovat pragmatické POSTUPY komunikace se současností také nemohu. Ovšem mohu se jim vysmát! Třeba formou, že obnažím obvyklé důvody toho či onoho. Iluzionista na pódiu by ztratit svůj šarm, pokud by ihned vyzradil trik. Kolektivní autorita (volený politik) by urazila své stádečko, pokud by hlasitě osvětlila, jak zařídit skočení na lep. Zde naopak vlastní zákulisí, stejně tak tušené zákulisí strategií ostatních, odhalme!