středa 5. srpna 2020

V JEDNOM PYTLI

V JEDNOM PYTLI aneb babička dýchá, velryba dýchá, babička je kytovec

Do pomyslného "jednoho pytle" se člověk dostane v podivných případech. Já se ocitl i mezi náboženskými fanatiky, a to ještě římsko-katolického podkreslení, nebo třeba i germanofily. A to já jakožto ateista a český nacionál. Jak se to přihodí?
Je tu třetí tisíciletí a planetu kdosi ovládá. Ale to dnes není smyslem zamyšlení. V západním světě je jen pár těch, kteří nerezignovali na jakýs takýs odpor povinné politické etiketě. Pro ilustraci si vezměme třeba cikánskou menšinu. Tam skoro všichni vykazují odstup. Ale říci svůj postoj nahlas? To už společnost moc dobře ví, že se veřejně musí naladit jen na povolené frekvence. A spousta dalšího, kde se lidé nechali zatlačit do mlčenlivna.
Pak tu je ale množinka lidí, se kterými vás spojuje nutkání hlasitých projevů právě v těch záležitostem, kde politická korektnost končí. A už jste v nějakém "jednom pytli", o kterém dnes má být řeč.
Při zrychlené analýze: já nejsem žádný kopírovatel historického nacismu, protože prostě velkogermánství bylo svou podstatou konkurenční vlnou k tehdejšímu českému vzepětí. Přesto se mi nalepila tato značka, protože se v maličkém procentu v něčem úplně jiném sejdu - například v požadavku na řád a pořádek oproti veřejnému (i hodnotovému) chaosu vycházejícímu z přebujelé svobody. Jenže, jenže jenže.... 
Jenže cestou logiky v podnadpisu jsem v jedné skupině s germanofilními odsuzovateli českého národního obrození. Těmi, kteří si stýskají, kolik by se ušetřilo námahy při při někdejším teoretickém vrůstu do německojazyčného okolí. Hnus. 
Stejně tak si tyto řádky  nekladou ambice na vyřešení nějakého českého historického vkladu pro definitivní výklad středověké státoprávně-náboženské otázky. Tam přeci má jít o historické symbolično. Nikoliv o precizní církevní právo. Přesto je zjevné, že jedním z důležitých ideových impulzů pro poetické devatenácté století bylo povědomí o české historické výjimečnosti čerpané až kdesi ze století patnáctého (asi ani nebude úplnou náhodou, že dnešní opovrhovatelé husitstvím mívají blízko k oné germanofilní výseči rozebíraného „jednoho pytle“....)
Ale katolictví-nekatolictví, husitství-nehusitství. Nacházím se jednou nohou i mezi náboženskými fanatiky. Tzv. křesťanskými. Ale když se to vezme kolem a kolem: co je mi po zdroji onoho pánbíčkářského fanatismu? Kor když mi je jasné, že veškerá náboženská blouznění, a to i napříč planetou, vycházela z chronického strachu ze smrti. Od pračlověčího tesání pazourky do skály, až po tlusté spisy působící vybroušeným jazykem. Vše pak vždy pokračovalo do vypočítavého manipulování slabých obětí náboženských nesmyslů. Mimochodem všimněte si, kterak si oni vzývači smyšleného Boha vystačí s několika málo traktáty, které předhazují pořád dokola. Možná je přibarví metodou kompilace, slepování jednoho přes druhé a třetí přes první, ale pro virtuální éru, natož období FB, pár posvátných odstavců zasytí prostor k nevyčerpání. 
Ale v rozebíraném „jednom pytli“ je vedle tmářských pánbíčkářů i procento -náctiletých rebelantů, kteří v adolescenci toužívají po tom býti za každou cenu šokujícími enfant terrible. To jim nejsnáze zaručuje druhá světová válka, nacismus, příklon na „tu zakázanou stranu“ a vyjádření se k nakládání s tehdejšími Židy (nově spíše popírání). Příliš pro takové sezónní šokovatele není důležité ono podrobné PROČ. Jen všudypřítomná masáž ukazuje, že pomyslné první místo zaručuje právě zmíněné.
Zpět. Já, náboženští tmáři, chroničtí odrodilci, i výše načrtnutí společenští rebelanti, v jednom pytli prostě jsme. Mimo potaz, kterými cestami se do něj ten či onen dostal. Zda někdejší nakládání se Židy mohlo pocházet z oprávněných šoků u momentální cikánské problematice nebo zda dnešní až sebenenávidící germanofilie u spoluobyvatel „jednoho pytle“ je idiotským důsledkem vžití se do populárně-naučné historie a záliby k německým militáriím, to přeskočme. Analytik rozhodně nemůže přeskočit marketingově účinný jev, že u posledních jmenovaných je strhnutí zájmu tuze snadné. Ať už pro knihkupce, rétory, či tatéry. A dokonce kuriózní anekdotickou cestičku si vyšlapali právě i fanatičtí milovníci všeho katolického-rakouského (tj. dílkem německého). 

Jenže jak se chovat dál, když je vhodné nebýt u politických aktivit úplně sám? Kooperaci potřebujete i s nějakými ideologickými „bratranci z pátého kolene“.
Ex-kolegové si nejčastěji nedávali pozor na ideologickou uspořádanost. Právě ti se z názorových (a odvozených pouličních) vyrválů, polehoučku, potichoučku, stáhli do stínu občanské nenápadnosti. Jde o to, aby v ideologickém chaosu nebyli ti dnešní. A jsme u toho: 
Z druhé části se ti s nepříliš vyzrálým ideologickým náhledem stali snadnou potravou pro různé šarlatánské dravce či bizarní „domácí nacionalisty vně češství“. Ti se nechali zavléct do bažinišť od věroučných influencerů, kteří využili jejich náchylnosti počínající u oprávněného rebelanství. Od zmatených např. primárně do náboženského blouznění dokonce hrozí škody než užitku. Tedy pokud nebudou nasměřováni zpět ku komplexnímu pohledu češství.
Jak proti vnitřnímu nepříteli – té skupince která má nastaven pilíř základních hodnot úplně jinde – jak proti němu postupovat?  Právě oni vsadili na (zatím úspěšný!) postup agitace „kolovrátek“. Vytáhnou na nevyzrálé nějaké poutavě bulvární téma, a na to nabalí své další orgie. Hned musíme hlasitě upozorňovat, jak se donekonečna opakují. Pánbíčkářská chiméra, katolická dogmatika zevnitř někdejšího Rakouska, všeněmectví a masochisticky použitá zakázaná symbolika. Jenže takto primitivně vytvoří maximálně brzkého odpadlíka. Ideologická chaotičnost nikdy neukotví hlouběji. 
Naopak naši strategii nutno nastavit s ohledem na efektivitu. Asi nikdy nebude efektivní se postavit vůči argumentu pánbíčkářů, že oni, obhajovatelé existence náboženské fikce a milovníci poletujících andělíčků kolem hlavy, vytvořili miliony učených knih, tak nám postačuje vnitřní síla připustit si infantilitu jejich představ. Efektivní může být jen vůči jejich „argumentu“ odpovídat s bezohlednou výsměšností. Neobávejme se o poškození pláště jednoho pytle. To spíš pánbíčkáři do něj zasévají mor.
POKUD JSME V SOBĚ NALEZLI ODHODLÁNÍ POZDVIHNOU HLAS VŮČI TĚM CELOPLANETÁRNĚ MOCNÝM, PROČ BÝT OHLEDUPLNÝ K ŠARLATÁNŮM UVNITŘ „PŘIDĚLENÉHO“ PYTLE?

pondělí 13. července 2020

JSEM NEONACISTA, A JSEM NA TO HRDÝ

Za následný text budu jistě odsouzen. Už ani neregistruji, jaké je číslo paragrafu, ale jistě ona skutková podstata patří k nejzavrženíhodnějším. Zločin bude rezonovat i v překladu od soudce.
Sudí už bez taláru, kdesi na chodbě u WC, natřásající se coby popová hvězda. Před objektivy a po nápovědných dotazech novinářů. Což je podoba soudnictví posledních let. Soudci nesoudí podle svého nezaujatého mínění a paragrafů, ale pro vyznění v půlminutové stopáži. A pro Kavárnu boj proti pravicovému extremismu půjde jedinou cestou. Nešť.
Vrátil bych se k nadpisu. Jsem neonacista, a jsem na to hrdý. Zločin spáchaný. Potíž je, že nikdo neví, co jsem vlastně spáchal. Neonacismus je hnus, ale nikdo neví, co to vlastně je. Podobně jako antisemitismus. Ten přeskočme. Židé si samozřejmě vynalezli všelijaké supervědecké „3D testy“. Snad ale není povinnost tyto ovládat. U neonacismu to je krapek složitější. Možná podobný test už politologie vyplodila i pro neonacismus. Ale já o něm prostě nevím. 
Neonacismus je čekání na Godota. Nebo na Yetiho. Každý o neonacismu mluví, opovrhuje jím, štítí se všech neonacismů. Ale nikdo neví, co to je, a nikdo neonacismus neviděl! Uznat, že neonacismus je jen něco podle potřeby? Studno intelektuálovým ústům...

úterý 19. května 2020

I KONTROVERZNÍ JIŘÍ ČERNOHORSKÝ SI ZASLOUŽÍ OCHRANU PŘED POMLUVOU


Věc: trestní oznámení na identifikovatelného pachatele Jakuba Szántó pro trestný čin pomluvy dle §184 odst. 1, 2 tr.z.

K rukám: Policie České republiky
Na vědomí: Rada České televize
Federace židovských obcí v ČR

Tímto podávám trestní oznámení na identifikovatelného pachatele Jakuba Szántó (osoba židovského původu, zahraniční zpravodaj České televize pro Blízký východ) pro trestný čin pomluvy dle §184 odst. 1, 2 tr.z.. Toho se dopustil 16.5.2020 v 17:10 na sociální síti Twitter pod nickem @JakubSzanto. A to svým příspěvkem, který se pro pachatelovu známost coby profesionální žurnalista musí primárně chápat jako seriózní novinářská informace. Vše se týká citační části v uvozovkách. Takové by mělo být mezi pracovníky veřejnoprávní instituce doslovnou citací, nikoliv fabulačním humorem kdesi na zdech WC.
Z výše uvedeného profesního zařazení je patrné, že o soukromosti činu nemůže být řeč. Což společenskou nebezpečnost jedině zesiluje, o spáchání věci za vyhlášeného stavu nouze ani nemluva.

Inkriminovaný text: „Jiří Černohorský na protestu před ČT: ´Nebýt Koněva, nemůžete dnes vysílat ty svoje s*ačky! Šíříte nenávist k židům!´ Elitní skupina českých vlastenců vyzbrojena ruským praporem a velkoruskou svatojiřskou stužkou v akci“
Text je na sociální síti Twitter doplněn fotografií dokládající, že vše, včetně ÚDAJNÉ citace, se týká jakési mikrodemonstrace na Kavčích horách téhož dne.

Jiří Černohorský je osobou s patrnými sklony k exhibicionismu, který se v počátečních přívalech své duševní nestandardnosti ocitl i mezi národoveckou scénou. Snad proto se tzv. Pražská kavárna shlédla z osobnostní poruchy jmenovaného dělat obecný vzor při řízeném výsměchu domácímu národu. Nic nedbajíc na fakt, že Černohorský ve svém obdivuhodně širokém angažmá osciluje mezi prezidentskou kanceláří, religiozitami všeho druhu, pomyslnými ekoteroristy, až k ochráncům popálených cikánských Natálek.
V následných fázích přívalů svých záchvatů je Černohorský schopen dostat se zase nazpět k naivnějším subdílkům českého národovectví, které jsou stále ještě sto strpět jeho přítomnost. A PŘESNĚ S OHLEDEM K POSLEDNÍ SKUPINĚ MOHLO DOJÍT K POŠKOZENÍ CHRÁNĚNÉHO ZÁJMU. Protože Jakub Szántó o Černohorském sdělil nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost u spoluobčanů (skutková podstata prvního odstavce §184 tr.z.; spácháno pak veřejně přístupnou počítačovou sítí při použití odstavce druhého).

Kdo alespoň letmo vnímá veřejnou situaci s pomníkem maršála Koněva, jméno pana Černohorského mohl zaznamenat u tábora obdivovatelů onoho důstojníka Rudé armády. Dále je trasa Černohorského politické úvahy komplikovanější, avšak zhruba v tomto pořadí:

neděle 12. dubna 2020

BŮH BY SE MUSEL STYDĚT

Podotýkám, že smyslem velikonočních řádků (tak se období jmenuje v kalendáři) nebudou ryzí termíny žádné teologie. Tím bych totiž měl nakročeno k podobné asymetrii, vůči které se hodlám bránit. Bránit? Bránit....
Jsem ATEISTA. Už to samo o sobě vykazuje cudnou situaci. První písmenko - A - má řečtina k negaci následného. Následno je v tomto případě jakési nadpřirozeno, božství. Situace by sice byla řešitelná tím, pokud by blouznivci po záhrobí sami sebe vytyčili nějakým termínem až coby opak nás, kteří nemáme potřebu vyhlašovat cosi od cesty. Třeba od vzniku jednoho/více bohů. NIKOLIV TAKTO OPAČNĚ. Ale to bych chtěl moc. Já nejsem ten, kdo tzv. popírá Boha. Já jej stejně tak ani nepotřebuji jakoukoliv procedurou rodit. Věřící, tedy věřící v Bohy coby „ručitele nesmrtelna“, jsou přeci ti, kteří si Boha vybásnili, aby negovali přirozený konec každého svou smrtí. 
Bude užitečné si povšimnout vytažení nejtěžšího kalibru hned v úvodních větách: záhrobí.  Ono je totiž hnací motor veškerého blouznění po domnělých božských machinacích se světem. Jádro všeho náboženského. Bůh, s jeho větší či menší činorodostí. Jenže očekávat takovouto upřímnost od trhovců se sortimentem „dočasnost života“? Aby vás na to sami upozornili?
Z jedné strany připomeňme existenci takových náboženských společenství, které mají dokonce nadatováno číselně cosi kolem pěti tisíc let od vzniku vesmíru. (trilobity i Věstonické Venuše na chvíli schovejme do kapsy) Ale aby pro dnešek v tomto exaktně vyjádřeném úletu některé židovské sekty nebyly samotné, zmiňuji i frakce obsahující Ježíše. Ty, které ještě před pár staletími oficiálně používaly „nadpřirozeno“ k vysvětlování dnes už zcela povrchních jevů z učebnic věd přírodních, tu a tam existují dodnes. Hromničky, zarděnky atd. (církevní středověk celkový jako takový vydává na mnoho svazků podobných náboženských „úletů“ - to používám mírné pojmenování -, ovšem bylo úplné faux pas tyto zde vytahovat)  
Záludněji pak působí ony (kolikrát i nebiblické) ekvilibristiky, kde Bůh je jen jakýmsi „přesahem“ pro současníkův stav duchovní nouze. Nedělejme si iluze, zdroj oné paniky je taktéž vygenerován od povědomí o „jednou smrti“. A hledání vysvětlivek. Tradiční evropská společnost do koktejlu přihodí obvyklého Krista, rebelantsko-nihilistické tužby po cizokrajnu mají paletu exotičtější. Nespočet pak variací. Fanatických obhájců nejrůznějších náboženských doktrín znám široké množství. (zmíním své jednoroční kontakty se Svědky Jehovovými či Hnutím Hare Kršna, kdy ze zcela marketinkových důvodů jsem vedl společenské dialogy, při kterých všechny strany chápaly podobnost obchodních zájmů s jejich agitačními záměry v témže místě). A možnosti koketování s až stoprocentně nepopsatelným transcendentnem se nezastavují u jmenovaných okruhů. Odpersonalizovaní bůžci tančí v kdejakém zběsilém argumentu. 
Když jsem na sebe „prozradil“ ony styky, základním pravidlem pro podobné jest: držte si svoje téma, braňte se sklouznout k jejich podlísavým záměrům. Lze to. I když všichni razitelé Boha mají principiální potřebu podsunout podprahové náboženské sdělení, které vás chce strhávat od vašeho autonomního JÁ. Dokonce se jejich zarytost v jejich vlastním strachu před smrtí dá využít pro váš prospěch! U jmenovaných okruhů a u mé profese to šlo pracovně. 

neděle 23. února 2020

JAK SE POZNÁ STÁRNUTÍ

Když jedeš z koncertu bělošského rocku kdesi za Prahou, ze vsi, kterou takhle po půlnoci mají obšancovanou policisté, a staví každé auto. Červeným dopraváckým ukazovátkem jsi také obstaven za příslušnou krajnici. Jenže klasický venkovský policajt jen zběžně mrkne do kabinky, a až omluvně Tě odlifruje k dalšímu pokračování v jízdě. Zahlédl totiž obrýleného dvaačtyřicátníka s uhlazeným sestřihem a košilí upnutou ke krku. (Ve tmě je tak nějak k zaměnění její černý límeček za bílý, kor když jen vykukuje pod společenským svetrem.) Všude okolo ale probíhá buzerace Tvých kamarádů od množiny uniforem, podepřená několika dodávkami PČR - připravených těžkooděnců. A nad tím vším se ochomítá několik civilních rozkazníků s veledůležitým výrazem. Protiextremistická kriminálka, jejíž současné členy už ani jmenovitě neznáš. 
Jelikož Ti je až studno z podobné druhé koleje, kdy poblíž jsou na kapotách šacováni tací, kteří alespoň na chvíli neměli zavřené rty, zatímco Tvá vizáž naznačuje mainstreamově sklapnuté podpatky, vyhrkneš „Já patřím také k neonacistům!“ Na to tedy otráveně místní dopravák zaklepá na střechu se slovy „Tak si tedy vystupte a dejte mi doklady.“ Snad se subkulturní trapas napravuje. Jenže úplně celá lustrace spočívá jen ve znuděném posvícení si služební baterkou na úřední kartičky. Přitom o pár metrů vedle tušíš rozvířenou atmosféru, která může každou chvíli vybublat do revoluční strkanice. A Tebe si ani nižší periferní šarže nevyhledávají ve své centrální databázi. 
Znovu po pár sekundách následuje milosrdná direktiva k odjetí. Až zoufale proto prohlásíš, jak máš v nákladním prostoru české zbraně pro německé pravicové extremisty (čerstvá informace v médiích),  adresně určené k válce proti Izraeli (vylepšení ČTK)! Konečně tedy musíš - spíše můžeš - otevřít auto i vzadu, a vítězně se pousmát před metráky nepřehledného nákladu. Snad teď Tě opodál revidovaní mladší spolubojovníci nějakým gestem přijmou mezi sebe. 
Následuje jen další turbo-lítnutí policistovou baterkou, a dokonce i bez povinné procedury s dříve samozřejmou detekční alkoholovou trubičkou: nový příkaz k odjetí. Pak už jen rezignovaně sklopíš oči, aby ses doma pustil do úvah o důchodovém připojištění.... 

neděle 28. dubna 2019

VĚČNÁ ANARCHISTICKÁ NEVIŇÁTKA A PACHATEL KALINOVSKÝ (TENTOKRÁT BEZE ZBRANĚ)

Věc: trestní oznámení proti identifikovatelným pachatelům pro trestné činy loupeže (§ 173 odst. 2, písm. a),  krádeže (§ 205 odst. 1 písm. d), násilí prosti skupině obyvatel a jednotlivci  (§ 352 odst. 2), výtržnictví (§358 odst. 1, 2 písm. b), schvalování trestného činu (§365) trestního zákona 

Tohoto se  dopustily snadno identifikovatelné osoby na Václavském náměstí v Praze dne 25.4.2019 v odpoledních hodinách tím, že mne fyzicky napadly, strhly na zem, a posléze kopaly do různých částí těla. Zřejmě z mamonářských pohnutek nakonec i okradly o sluneční brýle.  Celá situace je zaznamenána na tímto odkazované videodokumentaci https://www.youtube.com/watch?v=i0PvsGl7T-U , k níž se váží uvedené časy. Autora videa neznám. Nicméně na místě se po celou doby vyskytovaly i policejní kamery (mj. na výsuvných teleskopických držácích specializovaného policejního vozidla), a pokud by existovala politická vůle, jistě by nebyl problém autenticitu záběrů nejen potvrdit, ale i detailně zpřesnit. 

neděle 14. dubna 2019

PRAVICE A LEVICE PO MILIONTÉ PRVÉ

Sice s pošklebkem odsuzuji soustavné motání se kolem základních věcí, ale tu a tam mi to nedá, a sám se k nim musím vyslovit. Už jenom protože pokud se dostanu někam do diskusních sešlostí, tam se často kromě oněch východisek nerozebírá skoro nic dalšího. Jmenujme pár z nich: vztah vlastenectví a národovectví, svoboda slova, dělení pravice a levice.
K poslednímu několik spíše frází než objevných myšlenek. Potřeba srozumitelnosti paradoxně dělá věc složitější. Logicky vzato, vždy a všichni by každou osu vystihli jedním tahem křídy. Odpovídala by tomu i podstata dvou částí. Tu pravá. Tam levá. Prvotní průšvih. Jak tedy zadefinovat levou nebo pravou? Snad se coby první nabízí to nejčastější z masmédií. Ekonomická tématika a míra přerozdělování. Na jedné části ti, kteří by ponechávali co nejvíce na individuálním rozhodování lidí, na straně druhé ti, kteří adorují stát coby hospodáře a přerozdělovatele.

čtvrtek 14. března 2019

NEONACISMUS A NEOFAŠISMUS V ČESKÉ REPUBLICE NA POČÁTKU 21. STOLETÍ (2010-2017)

K doktorské disertační práci Miloše Dlouhého si dovolím přidat několik poznámek. Z několika pozic. Nejenom coby oslovený a zkoumaný, ale i jako původním akademickým zaměřením oborový kolega.
Jmenovaného jste mohli několik let vídat při našich veřejných aktivitách. Dlužno zmínit, že si nijak nepohrával s metodami agentství, svůj badatelský účel nezatajoval. Zároveň upozorňuji, že při mém posledním náhodném setkání s dotyčným, kdy již jeho práce (místy připomínající rešerše BIS) byla obhájena, uváděl, „že nyní se živí školením státních zaměstnanců“.

sobota 2. února 2019

ŽIDOVSKÉ ANEKDOTY POVOLENO ČÍST POUZE S POLITICKOU BUZOLOU

Řekni mi, Moritz, jak spočítáš od sto volů nejlehčeji rohy?“
Co pak já vím?“
Blbe, spočítáš nohy a dělíš to dvěma.“
Jazyk se vyvíjí. I ze zápisu předchozího je patrné, že citovaná anekdota není zrovna letošního data. Podstatně složitější to je s obsahem zaznamenaného. Kor když u politizujících vtípků může svištět gilotina. K lingvistice proto dejme i paragrafy.
Vývoj cenzury, případně sankce za překročení povoleného, to je téma samo o sobě.  Dnes bych chtěl aplikovat spornost vtipu, vtipu a vtipu.
Židé mají monopol na ledacos. Často se při monopolizování zmiňuje právě humor. S adjektivy laskavý, ušlechtilý, moudrý.... Prostě celý Voskovec (v doprovodu sekundanta Wericha). Když se na cokoliv přidá vizitka „židovské moudro“, okamžitě je recenzent bez práce. Vždyť se toho taky patřičně využívá.
Podstata zamyšlení je v mezních okamžicích. Kdy sice ve školních učebnicích je stanoven zlom černa/bíla, i právní hranice jsou ustanoveny švihnutím proutku, ale s jejich reálným naplněním to je složitější. A od zaměněného kontextu může vzniknout ledacos.
POKRAČOVÁNÍ TEXTU

sobota 29. prosince 2018

VÁLEČNÝ ŠTVÁČ ARNOŠT LUSTIG

(aneb něco z dosud netištěného archivu – 2002)

Od minulého století se pozice Židů obrátila. Z koncentráčnických utlačovaných – v izraelské utlačovatele. Výčitka plynové komory je v západním světě televizní kultury dnes a denně resuscitována , tudíž nastává efekt jakéhosi dvojího časoprostoru. Máme tu permanentně vybičovávaný pocit provinění všech „Nežidů“, a jedině v tomto duchu se může vést o Izraeli celospolečenská diskuse. Na druhou stranu tu ale máme časoprostor  současného Středomoří. S brilantně vyzbrojenou armádou židovského státu a s tajemným Mossadem.
Existuje politická nadávka v podobě přirovnání nepohodlného tábora k nacistům, po které nařčenému nezbývá než stažení se do ústraní. Ale většinou je osočování čistě účelovou záležitostí. K dovršení všeho občas nejvíce obviňuje ten, od koho to není oprávněné. 
Židovský spisovatel Arnošt Lustig vystoupil v posledním pořadu Klub netopýr, věnovaném Blízkému východu. Výroky, kterými diváky zasypal, by v případě jejich adresování nikoliv Arabům, ale Židům, mohly dovést leckoho do soudní síně. „Arabové lžou stejně jako lhal Hitler“, ujistil českou společnost, která se dávno distancuje od podobných paušalizací. Dohoda o skončení izraelských vojenských akcí je dle něj teoreticky možná, „ale ne mezi fanatiky (rozuměj Araby) a demokraty (rozuměj těmi správňáckými = Židy).“ Ultrasionistický fanatik Lustig se neubránil ani projevení svých genocidních choutek: „Já bych … vystěhoval ty Araby ze Západního břehu … do Jordánska.“ Aby diváky ještě jednou ujistil o svém světonázoru, tak k velkému úspěchu zopakoval „Jestli neexistuje jiné řešení … já bych ty Araby vystěhoval.“ Kdyby někdo na kameru ČT vyhlásil heslo radikálních Palestinců „ZATLAČIT ŽIDY DO MOŘE“, protiextremistická složka policie by už stepovala před studiem.

pátek 21. září 2018

POLOVIČATOST, USPĚCHANOST, SERIÓZNIČINA

Čas se pohnul a volby za dveřmi. Nebudu vám cpát, pro koho hlasovat a na koho cenit zuby. Ani dnes nebudu omílat východisko Antidemokrata, že legitimita nevychází z většin. Podávejte si kandidátní listiny, účastněte se komparsu světovládců, radujte se z jedné či dvou zastupitelských seslí. Vaše oklamání alespoň bude stejně upřímné - jako radost mentálně retardovaného z plyšáka.
Ovšem i u REÁLNĚ připuštěných stran se agitace podobá cirkusovým cvičencům. Ti také mají předem připravenou drezúru. Případně šablony, jak všechny zádrhele musí dopadnout. Vezměme si takový výplod madam Šojdrové o sirotcích. Padesát syrských kousků coby stravitelné množství. Výkřik sice ke komunálním volbám nepříliš příslušný, leč ujal se vděčně a celorepublikově.
Europoslankyně přidala přirovnání sama sebe k Nicholasu Wintonovi. Zapomněla zmínit, že tomu šlo naopak o vyvážení děťátek z českých zemí. Logicky by proto měla spíše projevit snahu o vývoz. Třeba Cikáňat. A až posléze bažit po pomnících a po pojmenování ulic. Ale to uveďme jen pro cynickou logiku oné paralely a poněkud černější vtip.

úterý 10. července 2018

THAJŠTÍ FOTBALISTÉ A JURA ČERNOHORSKÝ

Útržky mé korespondence Vítovi Skalskému


K tématu „Černohorský“, kde jsem Ti slíbil pár vět (mezitím zaktuálněných):

Je něco jako společenskovědné schéma. Náš Jura je pak k  dokonalosti dovedený demokrat, PRODUKT to demokracie se všemi znaky. Demokrat vskutku z  lůna demokracie. J.Č., který svou politizující existencí nechtěně vrhá karikaturní chrchel do tváří rovnostářským blábolům a hlasovacím orchestrionům. Ale tímto nálezem bych Tě už určitě nezaujal.

To co se mi vynořuje v  mysli, to je v  posledních dnech již několikráte reprízovaná hádka s mým okolím. Čutálisti v  Thajsku. Stejně jako když se páni demokraté bouří mým připomínáním, že jejich ideologické rovnostářství přirozeně a zákonitě vede k  vygenerování podobných kreténů jako Černohorský (nehledě na to co a kde zrovna JČ říká; klidně si jej na chvíli představ jako prapor feminismu). Stejně tak konzumní kultura s  masmediálním náčiním nesnese upozornění, že dnešní thajská záležitost má všechny znaky „reality show“. Prostě monzunová Výměna manželek/Pevnost Boyard/Policie v  akci apod.

neděle 17. června 2018

DEMOLOVAT HŘBITOVY NEPŘÁTEL

Naše scéna je rozmanitá. Přitom až hrůzně podobná v tom, že si plete politickou činnost se sportovním utkáním a fanouškovstvím. Jenže ideologie vyžaduje celistvost, nikoliv hlučný přístup ad hoc. Tedy ne na věci nahlížet dle aktuální situace na pomyslném hřišti. A vždy chtít někomu/něčemu tleskat. Tleskání pro tleskání. Ideologie je svou výstavbou jiná.
Do analýzy toho, proč většina někdejších členů subkultury je po desetiletích za obzorem, by faktorů bylo možné uvést více. Ale stačí tento. Ideologický zmatek v hlavách pak rovná se snadný terč pro „umravnění“ mainstreamem. Však odpadlíků známe dost.
Jak zabránit tomu, aby se kvůli myšlenkovému chaosu angažmá dalších smrskávalo zase jen na pár sezón, tak jako tomu bylo u kamarádů minulých?
Základem je vymanit se z  uvedeného scénáře. Odvrhnout nutkání vstupovat do úplně všech tzv. „veřejných témat“, protože se o nich zrovna někde mluví. Ideologie umí i mlčet. Příslib zítřejšího ujmutí se žezel moci nám stejně může dávat jen blázen nebo podvodník. Tak proč tedy pokusy serióznosti v podobě detailního programu?

sobota 24. března 2018

A VOBRAŤ TO! DO MNICHOVA!

Pozice Antidemokrata je v zásadě jasná. Pouze připomínám, že legitimita odvozená od volebních většin není tím pravým oprávněním k moci. Legitimitou jest toliko dějinné poslání národa – jeho nesmrtelná existence. Klidně i v podobě posledního rytíře vrážejícího dýku do ledvin věčnému nepříteli. Epos mramorového válečníka, co půjde proti mínění všech. Ale o tom dnes ne.
Na otázku „Co lze tedy činit?“ je široká škála odpovědí. Jen svaté finále nemá být v podobě hlasování pro principály v cirkusových šapitó. Raději vzdor.
°°°°
Vraťme se zpět. Jak se angažovat, když ne uchváceností volebními gongy? No, jé jé!!! Od publikování, přes veřejná poselství na náměstích, otevřené dopisy a co já vím ještě.
Pouze začíná být vadou na kráse, že nacionální PUBLIKOVÁNÍ má uzoučkou množinu adresátů. Oslovování oslovených. Nechci podobnou aktivitu nijak shazovat. Jen musím bez růžových brýlí spatřovat zanedbatelnou efektivitu pro revoluční vatry.
VEŘEJNÁ SHROMÁŽDĚNÍ jsou zase odkázána na masmediální interpretaci. A co si budeme nalhávat, jediný drban v opilosti nabourající patník obsadí mediální prostor účinněji než stohlavá shromáždění Režimu nepohodlných nacionálů. V poslední dekádě tomu tak je určitě. Kor když mainstream pro jistotu vygeneroval všelijaké šikmooké polorevolucionáře s polovičatými - nám zdánlivě podobnými – tezemi. Zato novodobý „šikmooký Čech“ skrytě podporující Režim. A kdyby to nebyl Tomio, navětvila by se nám třeba ODS s Klausem ml. a já ani nevím co všechno by nám odčerpávalo pozlátka.
DOPISY a PETICE pak mobilizují možná jen jejich signatáře než že by namáhaly hlavy tajemníkům v adresovaných institucích. Takže nakonec také jen taková nevinná hrátka.
°°°°
Náš azimut musí být jiný. Dostat nás do povědomí coby nořících se reálných aktérů politického kolbiště. Ne jako komparsu u volebních uren. Ale nás coby zatím mlhavých a přesto neúprosných hráčů. Byť vítězů až za několik dalších desetiletí (století?).
Pro dnešek se soustředíc na vytvoření své zcela specifické pozice ve veřejném prostoru! Jak? Svou originalitou! Jednu z cestiček rád sehraji. A světe div se, ani nepřekročíme trestní zákon.
°°°
Fyzické vniknutí na území těch, kteří už v nitru své podstaty mají jednu velkou lež. Ne vniknutí zlodějským paklíčem. Nýbrž organizované obsazení (prý) „přátelsky“ otevřeného prostranství! Podobná zázemí okupantů jsou ve skutečnosti senzoricky prošpikována tak, aby nikdo kromě mafiánských klanů neměl možnost účastenství. To ani objasňovat nebudu. Snad i právě proto jsem použil poněkud univerzální obraty namísto gaunerských kódů. Úkol náročností věru ctihodný!
Že podobné by bylo v celostátním rozměru logisticky zatím nedosažitelné? Pro začátek úzce – o širších zásecích uvažujme až někdy do budoucna. Zase jen realisticky!
Žádné funkční střelné zbraně by pro zamýšlený účel nebyly třeba. Dokonce ani jejich makety. Postačovala by ocel v přibližných rozměrech. Proč? Výsměšné ponížení jejich bezpečnostních opatření! Všudypřítomné a všedetekovatelné senzory údajně v jejich zlatých klíckách až tak paranoidně neexistují, jak tvrdívají profesionální lháři. Jenže soustavné „náhodné“ repetice sebenevinnosti jedině potvrzují popíranou domněnku mocenské pozice.
Pointou miniaturní public relations akcičky by mělo být dostání se tréninkové skupinky (cca 5 aktivistů) do jednoho z režijních center, která jsou si přitom už jistá svou neoficiální pozicí v postmodernistické občanské společnosti. Tam by pouhým stanutím ve smluvenou sekundu bylo výsměšně představeno naše náhlé a neoznámené účastenství! O žádné násilí z naší strany by přitom nešlo – dodatečně bezpečnostními složkami nalezená ocel by mediálně, politicky a hlavně hlasitě promluvila i tak!
Panika, která by po zdánlivě marginálním podniku následovala, by v mysli mocných s přehledem překonala veškeré naše demonstrace a volební losnovsko-mažnákovské kandidatury minulých desetiletí! I díky videosítím by akci nešlo ututlat. Zbytek by byl jen valící se sněhovou koulí PR novodobých nacionálů.
Opět bychom byli rodícím se akčním politickým hnutím, nikoliv jen mrzáckou hrstkou „konečněsjednocujícíchse“ demokratických komparsistů!

sobota 10. března 2018

REŽÍROVANÁ KOMUNIKACE

Jsou věci, které si člověka najdou. Není přitom potřeba, aby byly někým takříkajíc dodány, předříkány. Stačí dlouhodobé pozorování a především odvaha si je uvědomit.
Dnes však nepůjdeme cestou pátrání po tom, v zájmu KOHO, ale otřeme se nahlas o to, JAK se co děje. Masmédia a jejich hlavní styly fungování. Politicky ovlivňující (persuader) a ovlivňovaný (recipient). Nebo-li skrytý mocipán a demokratický volič.
Český jazyk by sváděl k přiděleni činného či trpného rodu. Přesvědčující skrze media a přesvědčovaný (čtenář, posluchač, divák). V následujícím výčtu úkazů bude naznačeno, že oddělování rodů je skutečně nutnější.
Proloženým písmem ponechejme entrée obhájcům současné doktríny demokratického hlasování, následně doplňme námitku, která z předchozího činí jen další vypočítavou zákeřnost:

sobota 10. února 2018

OTESTUJTE SI SVOU (...)

Ideologie musí být ucelená a přísně strukturovaná. Cokoliv ostatního je jen směskou dětinských výkřiků. Přitom připomínám, že soudobá etapa společenského uspořádání se obává ideologií. Procítěných ideologií se přímo děsí! Ať už těch či těch. Nebudu zde rozebírat všechny . Prostě proto, že sympatizuji pouze s jednou z nich.
Přesto dokáži uznat, že i jiné ideologie jsou plnohodnotnými ideologie
mi. Pakliže tedy naplňují zde uvedené znaky. Tedy ucelenost a přísnou strukturalizovanost. Primární znaky ideologií jinak: deskripce včerejška a dneška. Analýza příčin. Z toho vyvozený diktát po dlouhodobé cestě společnosti.
Postmodernistická současnost útočí jinak. Prý MUSÍ NASTAT ÉRA BEZ IDEOLOGIÍ. A zhanobí úplně vše zavánějící komplexními odpověďmi. Postmoderna preferuje chaotické masy, kterým je namluveno cosi o jejich svobodách (pod krycím názvem demokracie). Pouhá zástěrka okupačního Režimu. Kdo za vším stojí, to ani nebudu opakovat. Hamižnost s biologickými plyny.
Politologie pro celistvé ideologie už dokonce používá termín „extrémismus“. Ovšem pozor: vedle toho má i pouhý „populismus“, kde účelem směsky přitažlivých výkřiků má být vybuzení zájmu potenciálních voličů pro nevychovanou politickou stranu. Pro ilustraci: první chtějí nekompromisně zdolat všechny, kdož se proviňují vůči nosným idejím dějin, zatímco druzí si postačí třeba s výkřiky o znovuzavedení trestu smrti po nějakém mediálně rozvášněném případu vraždy.
Prvních je třeba se vyvarovat, neboť snadno přejdou k útočení právě vůči Režisérům planety. Druhé možno považovat za lehce zdivočelou občanskou společnost - ty paradoxně lze využít co politický kompars. Vždyť neškodná veřejná klání, přitom působící co křiklavé předvolební půtky, bývají vhodnou kulisou demokracie.
Dnešní odstavce proto berte spíš jako podnět k tomu, co bývá v bulvárních tiskovinách oblíbeným sloupkem o otestování si sama sebe. Ať už pro tu či onu vlastnost či styly jednání. Zdravého stravování, míry kuřáctví či míry duševních parametrů. Prostě „Otestujte si svou...“
Co vás uhranulo na dálné minulosti a činíte na tom obecné závěry směru budoucna?
Jste ochotni do podobného obrazu přijmout i mýty - třeba jen pro doplnění pomyslného estetična?
Nebo naopak hekticky prožíváte volební karnevaly coby skutečný semafor politiky?

sobota 27. ledna 2018

SCHVALOVAT NEBO ZPOCHYBŇOVAT?

Názorová stabilita a labilita ° neměnný směr a poptávka ° ideologie vs. všelidovost ° rasově promíšený neonacismus

Dlouhodobě tvrdím, že zdejším stránkám nejde o kvantitu čtenářů. Určitě ne prvořadě. A nyní použiji podobný nadpis, který dává tušit skandálním titulkem dosáhnout zájmu? Ale já se dnes Holocaustem zabývat nebudu a přiznávám, že název kromě přitažení pozornosti žádnou návaznost mít nemá. Sice to není sportovní terminologií vůči Holocaustu fair, nicméně Židé po roce 1945 a jejich marketingové využití válečných let také ničím jiným nezavání. Oslí můstek ovšem ideální.
Kuchařským jazykem zase mohlo uvození znít třeba „Vejce natvrdo zpětně změknuté“. I tisíce jiných příkladů. Ale to by nebylo ono. Chci psát o něčem jiném. Proto odpusťte vy, kteří zde hledáte odevšad se v postmodernismu valící suvenýrek Osvětimi.

sobota 6. ledna 2018

PROČ JIM JEŠTĚ DĚLAT KOMPARS?

Ubrečánkovství může trvale spojovat pouze neschopné. Ovšem pokud tito naleznou ve spojenectví, které dává na odiv prohru s dějinami uspokojení, pak i ta rána z milosti je pro ně luxusem.

Analýza věci se musí dělat od základu. Snad právě proto se tématy tak často opakuji. Mým lakmusovým papírkem je okolí. Co spatřuji: na jedné straně opozičně-dětinské křičení po jakýchsi právech. Vyvozeno a nárokováno z teorie o přirozené váze hlasu (sčítání hlasů; zváno demokracie). Ovšem na straně druhé je fakt, že podobné teorie nikdo kromě mého okolí nebere vážně. JÁ PŘITOM CHÁPU, ŽE AKTUÁLNĚ MOCNÍ ONU TEORII NEBEROU VÁŽNĚ A VYUŽÍVAJÍ VŠEHO K LEGITIMIZACI SVÉ MOCI, POUZE JE NEČESTNÉ SE ZA ONU KULISU HLÁSANÉHO SCHOVÁVAT. Reálně mocní s využitím několika společenskovědních mechanismů ani nemusí věnovat příliš mnoho energie aby zorganizovali volební tyjátr, od kterého odvozují své oprávnění k moci.
Raději ještě jednu repetici: mává se zde fanglí utopické teorie demokracie (jakousi ústavo-právní sestřenicí od ještě šílenější rovnostářské utopie ekonomické - komunismu), přičemž o demokracii vážně dnes blouzní pouze ti, kteří jsou daleko od válu. A aby toho nebylo málo, tito potutelně mívají pod klopami vyobrazeny všemožné diktátory. Zleva i zprava. Sečteno, podtrženo: aktuálně mocným tak dělají zdarma kuriózní kompars.

sobota 16. prosince 2017

ORTEL ANARCHISTOU, BOBEK TERORISTOU


Nedávno jsem za Antidemokrata (tedy sám za sebe) pronášel pětiminutovou zdravici na sjezdu spřátelené organizace. Zpětná vazba tam přišla jak od členů sjezdu, tak i sezvaných zástupů dalších politických entit (cca 30 účastníků). Proto můj získaný dojem bude vůči širšímu spektru snad i použitelných sil. Bohužel opětovně přišlo míjení se v kategoriích.

Bohužel-bohudík. Už tímto příměrem lze charakterizovat situaci, kdy jeden člověk za oním slůvkem může spatřovat jakýsi hold jemu tušenému nadpřirozenému vládci nad světem, jiný spíše jakousi jazykovou vycpávku. Dnešní esejí ovšem nechci vést debatu o existenci/neexistenci Boha, nýbrž ukázat, jak jedním kousíčkem věty lze zvrátit celý její smysl.

sobota 4. listopadu 2017

IDEOLOGIE NEPOTŘEBUJE SVOBODU

Záminky k pasivitě ° fanouškovství a historická blouznění ° pokusy o ideologii ° jen v jednotlivci může být Čin

Není nic názornějšího než frázička o přežilosti dělení na levici a pravici. I mezi mými známými. Teze sice pochází odjinud, leč pro alibismus k pasivitě se hodí náramně. Od záminky teoretické k odůvodnění stop-stavu brannému. I v luzích a hájích, které jsou zvnějšku nazývané „neonacistické“.
Plýtvat čas čířením se nad termínem je ztrátou času. Konce konců, v éře adolescence a při souběžné zátěži alkoholem nějaké to večerní Heil Hitler skutečně padávalo. Jenže onen výkřik býval setinou sekundy, zatímco nad střízlivým utvářením ideologického náhledu jsem dumával od slunka do slunka.
Jak vám každý stavitel potvrdí, pokud dům budujete na vratkých základech, nebude mít dlouhého trvání. Předkládaný text by pak měl poukázat na podobnou sociologicko-politologickou skutečnost. A vysvětlit, proč nyní je v mém telefonním seznamu téměř pusto a prázdno.

sobota 21. října 2017

UPOZORNĚNÍ NA VZTEKOT EX-PŘEDSEDY ŽIDOVSKÉ OBCE PRAHA

Ohrožení vědeckých kariér ° v nemilosti nejen pisatel ° politické direktivy státním zkušebním komisím ° relativnost akademických svobod

Vážený pane docente,

dovolil bych si upozornit na napadení i Vaší osoby někdejším předsedou Židovské obce Praha Dr. Tomášem Jelínkem.
Jelínek, který při rádoby společenských dialozích proslul svými fackovacími excesy i v okruhu židovské komunity, nyní rozsáhle útočí na mou, Vámi vedenou, diplomovou práci. A to v rámci letošního sborníku vydaného ZČU a schváleného Vědeckou redakcí ZČU. (JELÍNEK, T. Nenávidím Židy a bude to téma mé kvalifikační práce: Jak české vysoké školy přispěly k šíření antisemitismu. In: Tarant, Z., Tydlitátová, V. et al. Na počátku bylo slovo… Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu. Plzeň: ZČU, 2017. s. 128-157. ISBN 978-80-261-0654-8 )

Popořádku. Pravděpodobně se i k Vám již sekundárně dostala informace o korespondenci židovské aktivistky Věry Tydlitátové, kterou směřovala k rektorovi UJAK. Příslušný dopis z roku 2015, který atmosférou nápadně připomíná počátek padesátých let, je laděn tóninou: nejprve pod rádoby smírnou diplomatickou úklonkou, že pouze já podvádím se svým titulem a UJAK by o podobném hochštaplerství měla vědět, vzápětí zástupně, zato programově, útočí na příslušné pracoviště univerzity a jeho personál. Neřku-li vedoucího katedry. (Ostatně zmínka o této korespondenci je i editorským dodatkem letošní výše odkazované aktualitky.)

Následně z Jelínkova momentálního sedmadvacetistránkového výkonu, ze kterého pak přímo prýští jeho vskutku dlouhodobá zášť k mé maličkosti, pak dopadá bohatá sprcha právě na Vaše vedení. Např.: „Vedoucí práce Doc. Dr. Milan Beneš do svého hodnocení kvalifikační práce ZF ze dne 8. května 2014 do svého hodnocení skutečně napsal, že ji považuje za výbornou. Za výbornou považoval i adekvátnost použité metody a autorovu práci s odbornou literaturou.“ (s. 151; „ZF“ pak je Jelínkem vytvořený akronym pro „známou firmu“) „Úroveň kvalifikačních prací je v České republice dlouhodobě předmětem různých diskusí. Toto téma souvisí jak s odbornou kvalitou pedagogů a dalších hodnotitelů, tak i s časem, který je věnován vedení studentských prací. Pak je zde i otázka osobní odvahy zamítnout nekvalitní práci a nechat ji studenta přepracovat a nepřipustit jej ke státní zkoušce.“ (s. 151-152; podtrhl P.K.)

sobota 23. září 2017

RECENZE Filip Vávra: Těžký boty to vyřešej hned

Struktura knihy ° skinheads před 89´° Vávrovy vklady ° sesumírování faktů

Povědomí o vydání konkrétní knihy ústí k dychtivosti po recenzích. Naopak Antidemokratovy abstraktní oblasti si koledují o označení nesrozumitelnosti. Kdyby měřítkem byla úspěšnost příspěvku, pak ani sázky nepřijímaje...
Objektivnost při hodnocení knížky Filipa Vávry Těžký boty to vyřešej hned, skinheads v Praze na konci 80. a začátku 90. let bude zkreslovat faktor nepopiratelných zásluh na straně jedné a osobnostní repulzivita na straně
druhé.
Ovšem styl vyvedení knihy, která je
  1. z jedné třetiny přepsáním diktafonových záznamů pamětníků,
  2. z druhé třetiny jak by chtěl Vávra vidět sebe sama a
  3. ze zbývajícího procenta zrekapitulováním veřejných faktů,
si pro svou unikátnost formátu zaslouží nejprve obsáhlejší deskripci.
Tvoří ji dva chronologické bloky a v obou se ony tři formáty míší. Blok před Listopadem 89´a po něm.

sobota 19. srpna 2017

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ: KATALOG OPONENTŮ 2016

Federace židovských obcí v ČR
Maiselova 18
110 01 Praha 1

Věc: KATALOG OPONENTŮ 2016

Vážená Federace židovských obcí,
dotazuji vás coby angažovanou entitu při tvorbě tzv. Výročních zpráv o projevech antisemitismu. V posledních letech - jubilejních dokumentů veřejných. Jelikož lze předpokládat vaši účast na produkci podobných resumé zatajnělých (zákulisních, komplotovaných, konspiračních, piklovaných) i v desetiletích předchozích, oslovuji vás tím spíše.
Vskutku celá populace ČR baží po číslech za uplynulý rok. Byli jsme již navyklí, že ono rozlousknutí oříšků přicházívá před létem. Aktuálně nikoliv. Za hypotetický důvod nelze stanovit mediálně zapadlé proběhnutí novodobého Holocaustu. Spíše jakési strukturální obměny.

neděle 13. srpna 2017

DEVIANTI HYZDÍCÍ PRAHU

Suchá fakta o Prague pride ° organizační klady i zápory ° hádanka: co je účelem antikonfliktních týmů?

Stručnost, jasnost a pouze mírná nadsázka – hlavní atributy pro čtenářsky úspěšný text. To dnes nebude obtížné dodržet. Ne snad, že by Antidemokrat změnil své výchozí záměry. Ale pro zřetelnost tématu, kde není třeba příliš zastírat. Letošní pražská sešlost 12.srpna, kdy devianti celého světa měli potřebu dát na odiv svou zvrácenost.
Na jedné straně barikády tito:
  1. V současnosti používají zkratku LGBT. Tato psychiatrická nemoc, které ještě o pár desetiletí dříve patřívávala za mříže vězeňské (nejen koncentračních táborů, ale i věznic počátku šedesátých let XX. st., případně i těch prvorepublikových!). Donedávna pod onemocnění s ambulantní léčbou. Ovšem dnes je totéž spatřováno za roztomilou a trendy laškovnost.
  2. Jejich daleko početnější doprovod, který se skládal z mládeže ideologicky nakažené. Většinou nezletilci, snadný to terč propagandy, kteří jsou ohlouplí rozkladnou ideologií. A jako mnohá demokratická politická oběť se i tito domnívají cosi o „štěstí nad vlastním (?) názorem“. Sice spadají mezi sexuálně normální, ale od zvráceného mínění o sexualitě se snadno přechází k ještě zvrácenějšímu pojetí dalších hodnot.
  3. Nakonec se vyskytoval dojem nikoliv jen „duhově barevné komunity“, ale tuze rasově splácaného předvoje při likvidaci české kotliny. Podobné obohacení bylo počitatelné při každém cca pátém pochodujícím nakaženém.

neděle 23. července 2017

NEPŘESVĚDČOVAT, JEN ZANECHAT SVĚDECTVÍ

Vypočítavost všude ° většina ovladatelná prospěchem ° krátkodobost splývá s povrchností ° zabití vyšší ideou jako pocta podživotům

Přesvědčování je něco s určitým úmyslem. Více či méně. Přesvědčování dívky od mládence o její jedinečnosti má vést k mladíkovým intimním zážitkům, přesvědčování tahouna mikrokolektivů (tj. řády max. tisíců) má vést k ukojení vůdcovského chtíče, přesvědčování populace od konvenčích uskupení má vést k vítězství ve volbách. Účelovost všude.
Stojí za to si povšimnout, že příklady z předchozího odstavce ponechávají problematické skulinky. Juvenilní dívky obvykle svůj prvotní sexuální styk chápou jako „odevzdání se“ muži, nikoliv coby svou touhu po krvácení. Mikrokolektivy často doplácí na ambice sice impozantního mikrovůdce, ovšem ne ve všech tématech se efektně/důstojně vyznavšího. Nu a při řízení milionových či miliardových stád, tam je sice profesionalita vybičovaná, ovšem především těch v pozadí celého procesu. A až ti pak na jakási mediální politická jeviště vpouští loutky rozličných rolí.
V první oblasti už mám svá léta za sebou, v druhé jsem si definitivně připustil minimální nadání, třetí se věnuji projektem Antidemokrata. Cudné podrobnosti z prvního tématu proto vynechám a k třetí se stejně vracívám průběžně.

neděle 9. července 2017

KATOLICTVÍ A ŠATNÍKY REVOLUCIONÁŘŮ

I tmářství kdysi mělo význam ° teoretizování Janebů ° postmodernismus v šejkru s germanofilií

Máme za sebou dny volna a nebudeme si nalhávat, že pro většinu znamenaly především dovolenou v příhodném letním období. Ač já osobně ke druhému ze svátků mám emocionální vztah, onen „postoj s odstupem“ ostatních k těmto zdrojům státnosti nepoškozuje můj komplexní ideologický náhled. (  Naopak).
Opodstatnění existence státu prostě není z nějakých voleb, kde se běsní o většinách, ani z postoje většiny populace k těm či oněm svátkům. A už vůbec státnost nevznikla z nějakého darování moci panovníkům od Boha.
Přitom blouznící BÁJE kdysi měly svůj smysl. Třeba při kočírování pologramotných časů a ochočení tehdejší populace. Těžko podobné šlo drezúrovat jinak, proč musí poslechnout vrchnost, než pomocí armád lampiónových kněžích. Anarchie by byla smrtonosná pro všechny.
Zato pokud jsou poddůstojníci věrouky secvičeni a kromě tmářství o stvoření světa dodávají nejen etický rozměr, ale i edukaci dobových zlomků vědění, je možné působení téměř jakékoliv středověké církve brát coby užitečné.

neděle 18. června 2017

PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ

Ideologie nemusí bezezbytku potřebovat výpravčí ° diverze sleposti přes oslnění tzv. osobnostmi ° dekódovat lze leccos

Pávovité natřásání se webu, že stačí jet v předsevzatých kolejích a s nadlehčeným úšklebkem sledovat okolí, by mělo být pro dnešek odpuštěno.
Můžete to napadat coby nafrněné „já to vždy říkal“. Přitom to je pouze sklízení plodů konzervativizmu. Zabarikádování se ideologickým jádrem. Tedy tím správným. A díky němu už nepotřebujete kdejakou alibistickou frázi „jen hlupák nemění své názory“. (Pod přívlastkem ideologického nehledejte pouze něco z učebnic politologie; klidně se tak dá mínit i přístup k životu vůbec.)
Nezřídka kdy budou splývat už osobnostní typy s tou či onou politickou množinou. I když možná častěji spatříte pouhé stržení davem. Nebo zmanipulování silnou osobností, která bravurně ovládá partie pomyslných pokerů.

úterý 23. května 2017

BALAMUCENÍ OD PROFESIONÁLNÍHO ŽIDA

Nepřijatelný kádrový posudek studenta ° výtka formální úpravy prokazatelným lemplem ° dyslexie a dysgrafie ex-předsedy Pražské židovské obce ° rektor na odpis

Začněme od objasnění nadpisu. Tomáš Jelínek, nedávný předseda KEHILA PRAG, se v téměř třicetistránkové kapitole pustil do  rádoby kritiky mých řádně obhájených univerzitních prací.  Jeho sborníkový elaborát se zove Nenávidím Židy a bude to téma mé kvalifikační práce: Jak české vysoké školy přispěly k šíření antisemitismu.[1]A jelikož mi v ní mé jméno odebral a přiřadil mi označení Známá firma (ZF) celkem mě opravňuje podobnou machinaci učinit jeho směrem. Titulatura PROFESIONÁLNÍ ŽID (PŽ) bude pro tuze nekvalitního vědátora, ovšem na stranu druhou sběratele placených funkcí, adekvátní.  
Na rozjezd se mu nepozdává formální úprava mých prací. Sám se však v tomto ohledu chová jak někde na bazaru. Často odkazy citátů v jeho textu chybí, tu a tam odkazovaná čísla stránek motá zcela.[2] Dokonce hned v perexu svého příspěvku zaměňuje zkratku mnou absolvované fakulty, načež libovolně veksluje jména mých oborů.

sobota 13. května 2017

Mělkost širých demokratických tůní

V RÁMCI DEMOKRACIE KAŽDÝ VĚDCEM ° ROZVOJ TECHNOLOGIÍ V SOUBĚHU S ÚPADKEM DUCHOVNÍ ELITY ° KOŘENY NÁRODA VS. OBLAKA NAD HRNCI

Proč se k velikánům váží krátká hesla? Nejčetnější odpovědí asi nebude krédo demokracie, které vychází z rovnosti. Rovnosti i za cenu hokynářského přerozdělování vědečna. Přesto je právě toto vysvětlení správné.
...
Pro dnešek přeskočme public relations nejgeniálnějšího z nejgeniálnějších, které se shrnulo do krátkého vzorečku. Co je podstatou oné rovnice - s tím si skoro nikdo nemusí lámat hlavu. Pro přijetí mezi intelektuálně vyspělé vrstvy stačí tušení vzorečku o třech neznámých + povědomí o životní cestě Einsteina.

neděle 7. května 2017

SEBEVRAŽDA REGULÉRNÍ CESTOU REVOLUCIONÁŘE

Modrá velryba s politickým podtextem ° náboženské mýlky cizáků při sebevraždách ° rytířské padnutí ve válce bez Boha

Po mediálně podpořeném šoku veřejnosti s údajnou internetovou hrou Modrá velryba, která měla vést k dětským sebevraždám, jsem si uvědomil dvě věci. Jednu spíše zajímavůstku a druhou, o které jsem chtěl pár odstavců stejně už napsat dříve.
První se má takhle. Abych byl mezi přáteli něčím originálním při spáchání trestného činu, toho se již obtížně naději. Myslím tím paragrafy ryze politické. Z těch verbálních trestných činů od hanobení všelijakých skupin a podněcování ke kdečemu, podporováním a propagováním kdovíčeho a následné sympatie k onomu. Nebo z těch fyzických od násilí ke skupinám, ublížení na zdraví či vraždy, třeba pak i vícenásobné. Všechno tu od kolegů již bylo.
Možná trochou originálnosti se mohou pochlubit ti přátelé, na které byly příslušné trestné činy navléknuty zcela smyšleně či alespoň překrouceno-nadsazeně. Ale to je také od Listopadu 89´ už běžné mučednictví.
Zato odsouzení za trestný čin dle §144 stávajícího trestňáku „Účast na sebevraždě“ ((1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody … /v kvalifikovaných skutkových podstatách až na dvanáct let/) pouhým článkem na Antidemokratovi, to by bylo něčím exkluzivním! A že jsem chtěl pouze teoretizovat, to už se nevysvětlí… Vzhůru na to!

neděle 23. dubna 2017

POLICEJNÍ MANÉVRY U IZRAELSKÉ AMBASÁDY

Ač jsou tyto stránky prvořadě míněny pro představení ucelené ideologie, a jako taková by měla být prezentována v obecné podobě, pro vyhrocenost posledních dob nezbývá než přibrat i agitační poklesky bulvárnějšího ražení. Jakož i další cesty, které obvykle bývají určeny pro méně náročné politické strávníky. A mezi takové audiovizuální spoty patřívají.
Sice u pozadí vzniku tohoto materiálu původně šlo o cosi systematičtěji pojatého, ale k přímo nezapojeným dodatečně alespoň promlouvá ona povrchnější slupička moderních technologií.

neděle 16. dubna 2017

Zase ta terminologie...

OSAMĚLÝM SISYFEM V TAŽENÍ PROTI VOLBÁM ° POPULISMUS VS. RADIKALISMUS ° OPILECKÉ „HEIL HITLER“ NESTAČÍ ° IDEOLOGIE MUSÍ BÝT KOMPLEXNÍ, NIKOLIV SHLUKOVÁ

Ač se Antidemokrat distancuje od přemlouvání kohokoliv (tj. získávání sympatií; potenciálních hlasů ve volbách), výkřiky z ulice se k němu prostě dostávají. Ale jenom slabší kusy s odvoláním na sisyfovské balvany rezignují, pokud se stále objevuje zásadní nepochopení.
Možná to je jeden z důvodů existence blogu: alespoň někdy a někde východiska organizovaně osvětlit. Byť podobný alibismus čpí na míle daleko. Protože pár stovek čtenářů marginálních stránek těžko bude v záplavách informací odjinud „šprtat“ právě vezdejší definice.
Rovnou odhalím, že motivem k dnešnímu textu je posezení s folklorní konzumací alkoholu (vyjma abstinentů). Následné skandování o Hitlerovi pak ovšem nešlo chápat coby vyjádření celistvě uspořádané ideologie. Maximálně tak jako specifickou reakci na soustavné vnucování viny za činy minulých tisíciletí.
Vliv alkoholu + otupění mainstreamovou propagandou. Pijani přijali předhozené jméno coby největší symbolickou záporku (což soudobá agitka koneckonců vyžaduje) a trucovitou potřebu se se záporem identifikovat. To nazvěme tápavou reakcí slabozrakých na strukturální omyly dnešní ústavnosti.

neděle 9. dubna 2017

HOOLIGANS DO POLITIČNA PROSTĚ PATŘÍ!

Od oblaků teorie ke kanálům praxe ° i nepřátelská média potřebujeme ° efekt hooligans na demonstracích ° čím více dlažebních kostek, tím více reklamy

Za názvem nehledejte záměr přitáhnout čtenáře. Raději si za titulkem představte didaktický model, jak osvěžit termín paradigma (tj. struktura uvažování, a to z nějaké ústřední hodnoty). Obávám se totiž, že s většinou svých známých se právě v onom míjím.
Zdejší stránky demokracií pohrdají. Tedy východiskem, že suverénem je lid, který prostřednictvím mechanismu většiny určuje následné. Nekráčí proto o bulínkovství, že k roku 2017 je ideál demokracie „pouze“ poskvrněn a zneužit (to je melodie mých známých). Má stoická negace je jak popřením podlézání co nejširší populaci, tak i přijmutím faktu, že ještě pár desetiletí zde demokracie námětem k masturbaci stejně bude. (Obec Antidemokratových čtenářů by už mohla tušit, jakou může mít podobu vzkaz budoucnosti v sekundách úmrtí důstojného jednotlivce.)
Když s přáteli rozebíráme politickou tématiku, začínáme v hodnocení současna ( + pojmenování světovládných zájmů) a požadavkem změn.
Dál se už struktura cest uvažování liší. Pro mě je nezbytné na patník poslední napsat křídou, že i v roce 2017 na tomto území žili osamělí lovci, na které budou moci další generace být hrdé. Protože alespoň někteří se nepřipojovali k naivnímu volebnímu komparsu nepřítele.
Rozdílem tohoto mnozí kolegové přidávají umanuté „vyhrát volby“ a neskonale komické „dostat se nazítří k moci“. Ale proč by se nepřítel neškodného komparsu zbavoval...

neděle 12. března 2017

PROČ SE ZEMAN NEBUDE ÚČASTNIT PŘEDVOLEBNÍCH DISKUSÍ

Významnost se dá vyčíslit všelijak ° porodní bolesti témat ° herec nebo politik, všichni jedna rodina

Zdlouhavě rozebírat nadpis je zbytečné, odpověď napadne každého. Pokud se jakýkoliv úřadující prezident oslintne o libovolnost, do masmédií se jeho věty dostanou tak jako tak. Proč se tedy doprošovat o pozvání do přímého přenosu s konkurenty, kteří by jej beztak chtěli hanit, aniž by on mohl efektivně oplácet. Zašoupnutá jména, zašoupnuté průšvihy.
Existující mechanismy jak „významnost“ mapovat. Například četnost uvádění jména v tom či onom médiu. Elektronické databáze pak usnadňují podobné monitoringy dělat průřezově.
Samozřejmě se to toho vloudí mnoho dalších neopomenutelných rozměrů. Zda se jedná o uvedení na prvních stránkách a v které souvislosti, jaké je délka příslušného článku a postavení dotyčného jména v něm, jaký dosah a pověst má inkriminované médium + kvanta dalšího, co je potřeba zahrnout. Objevení ideální metodologie je pak na hony vzdálené. Ale zcela určitě kdo nikde zmiňován není, ten pro všelidové volby jako by nebyl.

sobota 4. března 2017

O SCHVALOVÁNÍ HOLOCAUSTU

Co je symbol v jazyce ° proč se traduje holocaustovská vina ° etický mýtus ° odstranění revizionismu schvalováním a mlčením


Ač bývám pravidelně častován co psychopatický český židožrout (např. zde) , rozdílem od záchvatů Federace židovských obcí po umlčení každého, kdo nepěje dle jejich výkladů světa, já racionálno používám.
...
Především chápu význam symbolična. Symbol jako takový je cosi vykazujícího hlavní znaky čehosi. Zároveň však může mít mnoho nepodstatností, které si ovšem střízlivě vnímající člověk dokáže odmyslet.
Když si vezmete třeba ptáky. Odjakživa jsou vnímáni jako symbol volnosti. Pokud ovšem příměstsky vyskytujícím se ptákům začnete vytýkat znečišťování okolí, též od pravdy neutečete. Ale je zbytečné touto druhotnou výtkou náhle onen původní symbol volnosti začít evidovat ve zcela nové kategorii. To je smysl symbolu.
Podobně tu máme symbol ( = jazykový kód) „světovládného židovstva“. Nechci v dnešním příspěvku reprízovat mnohokrát uvedené. Tedy to, co mnohokrát uvedené ještě – a to nejen zde - bude. Že existují tuze vysvětlitelné cesty, kterými zcela novodobá skupinka osob v rámci půltřetího století zaujala takovou a takovou pozici.

neděle 29. ledna 2017

Tahání za drátky

SÍLA HLASU ° ELÁN ° GALANTNOST ° SÍLA ° JMÉNO ° FINANCE

Lze se neopakovat, když jádro politična je stále stejné? Kdosi se zhostil snadno vyhmatatelných postupů a už ani není potřeba klít na nikoho konkrétního. Jen upozorňujme na ony MECHANISMY.
Úkazy stopovatelné při utváření Režimů si namodelujme na zrodu kolektivů na dětských letních táborech (otevírání zbrusu nových hospůdek na rodících se sídlištích apod.). Postupy parchantíků jsou až obludně podobné nešvarům politicky spikleneckého jednání!

neděle 15. ledna 2017

Jezdit na kolektivu

PODVODNÉ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE ° NÁZVEM PŘEKRÝT MINIMÁLNĚ POUŽITELNÝ OBSAH ° PŘÍNOSEM ALESPOŇ SVÍZEL MOCNÝCH
Titulkem navozuji své (druhé) životní téma. Pohrdnutí kolektivismem, hlasovacím principem co zdrojem moci.
Dnes se slůvko kolektivismus řadí pouze k bolševickým ekonomickým pokusům. Jakoby obecným termín KOLEKTIVISMUS neměl nic společného s prvotním duchem umanutého hlasování. Zamlčování onoho příbuzenství, toť pouze křečovitá sebeobrana demokratů.
Vyjádřené zájmy většin by měly hrát v obém prim, tudíž blízkost se u oné dvojice (rovnostářství hospodářské i státoprávní) jen tak neodpáře. A od zastíracích dovětků (např. „...při ohledu na zájmy menšiny“ či „každý podle svých možností...“) můžeme odhlédnout.
Počet čtenářů je pro blog sice druhotný, jelikož zde má být především svědectví pro budoucno o určitém algoritmu úvah, ale zcela negovat pragmatické POSTUPY komunikace se současností také nemohu. Ovšem mohu se jim vysmát! Třeba formou, že obnažím obvyklé důvody toho či onoho. Iluzionista na pódiu by ztratit svůj šarm, pokud by ihned vyzradil trik. Kolektivní autorita (volený politik) by urazila své stádečko, pokud by hlasitě osvětlila, jak zařídit skočení na lep. Zde naopak vlastní zákulisí, stejně tak tušené zákulisí strategií ostatních, odhalme!

pátek 23. prosince 2016

Buďme vděčni za každý útok

VYSVĚTLENÍ NÁZVU ° NEJDE O DŮSLEDKY ISLAMISMU ALE POSTMODERNITY ° KDO ZA SITUACI MŮŽE?

Abych nebyl napaden za cynické strhávání pozornosti, už z perexu budiž patrné, že žádnou terapii šokem nepřipravuji. Proč také, když ona léčba upadající Evropy se rozběhla jiná. Nechtěná. A bez ohledu na tento web. Něco z původního záměru totiž komusi nevychází a pro původní evropské národy může být válečný oheň spásou. Určitě oproti původně chystanému rozplynutí se v multikulturním ráji.

neděle 18. prosince 2016

Jak se u nás Židé mají?

OPODSTATNĚNÍ EXISTENCE STÁTŮ ° PROČ KDOSI USTUPUJE OD HLUČNOSTI SVÝCH TEORIÍ ° PROČ SE VĚNUJE TOLIK ENERGIE LEGENDÁM O ANTISEMITISMU ° TZV. „STŘEDISKO BEZPEČNOSTI FŽO“ POD DOZOR!

Někdo zaplane elánem, když pro své soukromé dopisy či veřejné texty nalezne odrazový můstek, protože po obtížně zvládnutém startovním bodu už ten zbytek jde jako po másle. Oproti tomu mne vyčerpává stále reprízovat to samé. Za tuto námahu, jaksi námahu navíc, může doba a nepřirozeností okupovaná atmosféra. Právě ta soustavně nutí dokazovat úplné základy.
Například to, že státy kdysi našly své opodstatnění pro nezbytnost ochrany krve. Postmodernizované jazyky zbytečně vymýšlejí slůvka jako „kolektivy“, „teamy“ apod., když tu již od počátků dějin existoval faktor JEDNÉ KRVE. Prostě odjakživý hybatel přirozené biologické války, kdy skupinové zájmy jsou reprezentovány útočící i ochrannou smečkou. Ba dokonce podobné hnací hledisko operovalo živočišnou říší ještě dříve, než se vůbec na planetě objevil první Homo sapiens sapiens.
Když se i posledně jmenovaný živočišný druh rozdělil do ras a následně subras, zrod právní entity STÁT byl na spadnutí. (A pokud by toto odůvodnění bylo popřeno, pak by další existence státu postrádala smysl. O pocitu vázanosti jeho právním řádem ani nemluvě.) Proto když v nejvyšším stupni dějin ke slovu přicházely příslušné plnohodnotné moderní národy, odrážet se měly z čeho a především i nárokovat si mají co.

neděle 4. prosince 2016

Ortel je hnůj

SLAVÍCI MÁLEM Z OSVĚTIMI ° OPRAVDU NEVYDAŘENÉ HLASOVÁNÍ? ° NE DĚTINSKOSTMI - JENOM UMOŘENÍM!
Titulek v tomto období chtě-nechtě navozuje téma Slavíků. I pro ty, kteří žádnou skladbu od kapely Ortel nikdy neslyšeli. Neznám přesný název oné soutěže, pouze tuším, že se jedná o jakési klání založené na několikatýdenním hlasování diváků. A vyhlašování výsledků pak je jedním z hřebů kulturně-společenské sezóny.
Osobně bych se tématu bulvárních pořadů ani nevěnoval. Nicméně v éře komunikačních sítí jsem mediálně spuštěné lavině nemohl uniknout. Tudíž jsem předzásoben celkem podrobně: jaké bylo umístění koho, kdo v čem přišel, kdo vůbec nepřišel a kdo odešel. Stejně tak kdo pod jakým názvem/jménem kdysi dávno a kde vystoupil. Z alternativních zdrojů pak zaznělo, proč jakýsi cikánský zpěvák aspiruje na synonymum pro hulvátství. Plus pobouření Federace židovských obcí (asi).

čtvrtek 17. listopadu 2016

VIZE NEBO PARAGRAFOVANÁ ZNĚNÍ?

Ujasnění smyslu dialogů ° logika při vrstvení témat ° mrzkost potměšilých detailů ° poslání v podněcování sebe sama

Každá éra je uchvácena nějakým termínem. Dnešek si zakládá na slůvku KOMUNIKACE. Fascinovanost doby poznáte i podle toho, že svůj zamilovaný termín dokáže naroubovat kamkoliv. A jak široce se slůvko uchytilo! Jazyková zrůdnost „vykomunikování témat“ je přitom jen tragikomickým bonbónkem.
Přitom by stačilo namísto okázalého velebení samotného procesu komunikování hovořit racionálněji. Kolikrát s druhými sáhodlouze debatujeme a až posléze přijdeme na to, že oba nejen že se nacházíme v úplně jiné oblasti myšlenkových map, ale i že každý má jiný důvod pro onen sociální kontakt.
Zrovna nedávno mi až po několikahodinové výměně vzdušného chvění došlo, že zatímco já zásobuji pomyslný lavór, ten druhý obšťastňuje staletý dub.

sobota 29. října 2016

VAŘENÍ Z VODY, IDEOLOGICKÉ VAKUUM (pražská demonstrace 28.X.)

Blázni ve veřejném životě ° škála kritik politických témat ° Zeman i přes Bradyho JE součástí PRŮMYSLU HOLOCAUSTU

Mnohým akcí přihlížím zpovzdálí, abych se po vyhodnocení počátku mohl rozhodnout, zda se do nich zapojím. Nerovnost totiž existuje i v rámci jediného národa. Klidně to ocejchujte jako nabobtnalé elitářství, jenže zkušenosti mě učí podobnou ostražitost co nezbytnost. A já si na určité ideové výstavbě zakládám.
Přejdu dnes žabomyší války mezi různými jmény. Podobné šťouchanice koneckonců patří k přirozenosti. Stejně jako se lze povznést nad účast – diplomaticky řečeno – „podivínů“ ve všech možných spolcích. Veškeré politicky činné skupiny jsou magnetem pro veřejné blázny. (Ono i kdybyste tímto zaměřením lustrovali základní patra vládních politických stran....) Avšak s tím rozdílem, že u skupin reálně dosahujících k mocenských kladkám se věnuje dostatek energie, aby oblastní šílenci nebyli středem novinářské pozornosti, nýbrž tuto obsazovali počestní mudrcové. (Seriózní pánové si přeci nenechají zhatit svůj VEŘEJNÝ KŠEFT pouhými exhibicionisty.)

neděle 23. října 2016

ZEMANŮV PŘESTŘEL


Becherovkou zastíněné šoa ° zbrklá Zemanova msta ° pražská kavárna jedním orgasmem dalajlámu, Holocaust i zrelativizování češství


Židé a Holocaust opět mimořádně viditelně okupují politickou scénu. Paradox tentokrát spočívá nikoliv v oné pozici – to už se bere tak nějak jako samozřejmost – ale v tom, že pro necvičené oko se může jevit mnohé tuze zmateně. Začněme proto rekapitulací jasného:
Nedávno ČR navštívil dalajláma, ideální symbol pro znuděnce dneška. Kdo nechce být mimoněm, musel fotograficky zapózovat zpoza zad onoho kontroverzního ex-feudála. Kdo by se šťoural  v detailech lámaismu a přerodu jeho předáka v symbol humanismu, zpátečníkem by byl zován...

neděle 16. října 2016

MORAVANSTVÍ COBY TUZE ZNEUŽITELNÝ JEV

Cui bono + modus operandi ° moravanství teritoriální ° moravanství „nacionální“ ° jazyková rovina

 

Mám pocit, že se na našich demonstracích zintenzivňuje obrat: „My, Češi, Moravané a Slezané“. Nebudu zapírat, že mi podobné rve uši. Tento svůj pocit jsem ale schopen zdůvodnit nad materiálem současného nejvýznamnějšího – a přitom RELATIVNĚ seriózního - moravisty: doc. PhDr. Jiřího Pernese PhD. (Pod moravskou orlicí aneb Dějiny moravanství. Brno : Barrister & Principal, 1996 ISBN 80-85947-12-9 )

neděle 2. října 2016

ŘÍP OKUPOVÁN HARE KRŠNA!

Módnost národa – ale jen slupičkou ° cizácké prvky v kuriózní verzi „češství“ ° znásilnění termínů ° na druhé straně stále jedni a ti samí

Společenská atmosféra je výsledkem pomyslného trhu
. Při jeho procesech panují stejná pravidla jako na trhu s rohlíky.
V posledních měsících, kdy se řítí námi dlouhou předpovídaná přistěhovalecká vlna, dochází k určité rehabilitaci slova NÁROD. Ale nebudu opakovat teze posledního čtvrtstoletí – už na věčné reprízy přestává být čas a místo. Účelově-národovecké fráze nyní srší nejen od kruhů, které se budou ve volbách reálněji ucházet o hlasy, ale i od tzv. kulturních elit. Příspěvek si chce vzít na paškál jev, kdy zdánlivě podobná slova lze momentálně zaslechnout dokonce i od těch, kteří nás za ně donedávna zesměšňovali nejvíc. Může nás to vůbec těšit?

pondělí 19. září 2016

Ohlédnutí za demonstrací SPOLEČNĚ ZA VYSTOUPENÍ Z EU!

Obvyklé organizační mouchy demonstrací ° řečnická superstar ° mimovolební význam shromáždění ° hooligans na politické scéně

Střípky ze sobotní akce pojmu jinak než tu a tam se mihávající oficiální média. Na podobných sešlostech se objevuji setrvale, tudíž nejen že jsem způsobilý k jejich porovnání, ale snad se i mohu dostat k nějakému obecnějšímu závěru.
Délka mé glosy by neměla přesahovat únosnou hranici. Ostatně podobně dvouapůlhodinového trvání mikrofonově-stacionární části bylo ihned spatřeno co nejviditelnější problém. S vysvětlováním tohoto organizačního defektu proto začněme od píky: