úterý 10. července 2018

THAJŠTÍ FOTBALISTÉ A JURA ČERNOHORSKÝ

Útržky mé korespondence Vítovi Skalskému


K tématu „Černohorský“, kde jsem Ti slíbil pár vět (mezitím zaktuálněných):

Je něco jako společenskovědné schéma. Náš Jura je pak k  dokonalosti dovedený demokrat, PRODUKT to demokracie se všemi znaky. Demokrat vskutku z  lůna demokracie. J.Č., který svou politizující existencí nechtěně vrhá karikaturní chrchel do tváří rovnostářským blábolům a hlasovacím orchestrionům. Ale tímto nálezem bych Tě už určitě nezaujal.

To co se mi vynořuje v  mysli, to je v  posledních dnech již několikráte reprízovaná hádka s mým okolím. Čutálisti v  Thajsku. Stejně jako když se páni demokraté bouří mým připomínáním, že jejich ideologické rovnostářství přirozeně a zákonitě vede k  vygenerování podobných kreténů jako Černohorský (nehledě na to co a kde zrovna JČ říká; klidně si jej na chvíli představ jako prapor feminismu). Stejně tak konzumní kultura s  masmediálním náčiním nesnese upozornění, že dnešní thajská záležitost má všechny znaky „reality show“. Prostě monzunová Výměna manželek/Pevnost Boyard/Policie v  akci apod.