úterý 10. července 2018

THAJŠTÍ FOTBALISTÉ A JURA ČERNOHORSKÝ

Útržky mé korespondence Vítovi Skalskému


K tématu „Černohorský“, kde jsem Ti slíbil pár vět (mezitím zaktuálněných):

Je něco jako společenskovědné schéma. Náš Jura je pak k  dokonalosti dovedený demokrat, PRODUKT to demokracie se všemi znaky. Demokrat vskutku z  lůna demokracie. J.Č., který svou politizující existencí nechtěně vrhá karikaturní chrchel do tváří rovnostářským blábolům a hlasovacím orchestrionům. Ale tímto nálezem bych Tě už určitě nezaujal.

To co se mi vynořuje v  mysli, to je v  posledních dnech již několikráte reprízovaná hádka s mým okolím. Čutálisti v  Thajsku. Stejně jako když se páni demokraté bouří mým připomínáním, že jejich ideologické rovnostářství přirozeně a zákonitě vede k  vygenerování podobných kreténů jako Černohorský (nehledě na to co a kde zrovna JČ říká; klidně si jej na chvíli představ jako prapor feminismu). Stejně tak konzumní kultura s  masmediálním náčiním nesnese upozornění, že dnešní thajská záležitost má všechny znaky „reality show“. Prostě monzunová Výměna manželek/Pevnost Boyard/Policie v  akci apod.


Skoro všichni něco berou vážně. Svoboda mluvit pro každého, byť jmenovaný Olomoučan běžícími léty říká něco diametrálně jiného před bytostně jiným publikem – důležitá pro něj jest ta možnost mluvit. Nebo touha diváků sledovat něco akčního a na co je mířeno objektivy světových kamer. Proč? Protože na sedmimiliardové planetě by bez zpravodajského ostří jinak byla nuda. Oproti tomu třeba severokorejský jaderný program, možná (?) hlavní to téma světové politiky roku 2018, je rázem banalitou. NAIVISMUS V  ZÁRODKU A ABSURDNÍ REALITA VE VÝSLEDKU. (Tedy pro nevyvolené masy)

Ale když podobná nepříliš náročně dekódovatelná upozornění řekneš před typickým zástupcem většinové populace, tak nejenže Ti nedá za pravdu, ale ještě jej silně pobouříš a urazíš. Nakonec vše spěje k  závěrům, že do blázince patřím já…


Redakční pozn.: osobně pana Černohorského neznám a tyto řádky vznikly v  reakci na jeho youtuberování . https://www.facebook.com/jirka.cernohorsky/videos/1692144580863618/?fref=mentions K tomuto svému výpadu bych se ovšem neuchýlil, kdyby jmenovaný zůstal v  pozici svérázné postavičky nacionalistického tábora, kterak byl rozpačitě vnímán někdy před cca pěti lety. Jenže mezitím už vystřídal pozici „milovníka homosexuálního humoru“ či dobrovolnické ochranky prezidenta Zemana. Toho Miloše Zemana, který ještě v  roce 1997 hřímal o „zákazu hnutí skinheads“. Poslední dobou je Jura Černohorský taktéž znám coby jedinec teatrálně zakládavší si na „přátelení se všemi nehledě na rasový původ“.

Pozn. uživatele FB: je zajímavé sledovat s jakým nadšením jsou Jurova videa šířena a sledována ve skupinách očekávatelnějších pro pražskou kavárnu. Ale tam asi nepůjde o získávání podnětů k seriózním disputacím u šálku...


1 komentář: