neděle 23. dubna 2017

POLICEJNÍ MANÉVRY U IZRAELSKÉ AMBASÁDY

Ač jsou tyto stránky prvořadě míněny pro představení ucelené ideologie, a jako taková by měla být prezentována v obecné podobě, pro vyhrocenost posledních dob nezbývá než přibrat i agitační poklesky bulvárnějšího ražení. Jakož i další cesty, které obvykle bývají určeny pro méně náročné politické strávníky. A mezi takové audiovizuální spoty patřívají.
Sice u pozadí vzniku tohoto materiálu původně šlo o cosi systematičtěji pojatého, ale k přímo nezapojeným dodatečně alespoň promlouvá ona povrchnější slupička moderních technologií.

neděle 16. dubna 2017

Zase ta terminologie...

OSAMĚLÝM SISYFEM V TAŽENÍ PROTI VOLBÁM ° POPULISMUS VS. RADIKALISMUS ° OPILECKÉ „HEIL HITLER“ NESTAČÍ ° IDEOLOGIE MUSÍ BÝT KOMPLEXNÍ, NIKOLIV SHLUKOVÁ

Ač se Antidemokrat distancuje od přemlouvání kohokoliv (tj. získávání sympatií; potenciálních hlasů ve volbách), výkřiky z ulice se k němu prostě dostávají. Ale jenom slabší kusy s odvoláním na sisyfovské balvany rezignují, pokud se stále objevuje zásadní nepochopení.
Možná to je jeden z důvodů existence blogu: alespoň někdy a někde východiska organizovaně osvětlit. Byť podobný alibismus čpí na míle daleko. Protože pár stovek čtenářů marginálních stránek těžko bude v záplavách informací odjinud „šprtat“ právě vezdejší definice.
Rovnou odhalím, že motivem k dnešnímu textu je posezení s folklorní konzumací alkoholu (vyjma abstinentů). Následné skandování o Hitlerovi pak ovšem nešlo chápat coby vyjádření celistvě uspořádané ideologie. Maximálně tak jako specifickou reakci na soustavné vnucování viny za činy minulých tisíciletí.
Vliv alkoholu + otupění mainstreamovou propagandou. Pijani přijali předhozené jméno coby největší symbolickou záporku (což soudobá agitka koneckonců vyžaduje) a trucovitou potřebu se se záporem identifikovat. To nazvěme tápavou reakcí slabozrakých na strukturální omyly dnešní ústavnosti.

neděle 9. dubna 2017

HOOLIGANS DO POLITIČNA PROSTĚ PATŘÍ!

Od oblaků teorie ke kanálům praxe ° i nepřátelská média potřebujeme ° efekt hooligans na demonstracích ° čím více dlažebních kostek, tím více reklamy

Za názvem nehledejte záměr přitáhnout čtenáře. Raději si za titulkem představte didaktický model, jak osvěžit termín paradigma (tj. struktura uvažování, a to z nějaké ústřední hodnoty). Obávám se totiž, že s většinou svých známých se právě v onom míjím.
Zdejší stránky demokracií pohrdají. Tedy východiskem, že suverénem je lid, který prostřednictvím mechanismu většiny určuje následné. Nekráčí proto o bulínkovství, že k roku 2017 je ideál demokracie „pouze“ poskvrněn a zneužit (to je melodie mých známých). Má stoická negace je jak popřením podlézání co nejširší populaci, tak i přijmutím faktu, že ještě pár desetiletí zde demokracie námětem k masturbaci stejně bude. (Obec Antidemokratových čtenářů by už mohla tušit, jakou může mít podobu vzkaz budoucnosti v sekundách úmrtí důstojného jednotlivce.)
Když s přáteli rozebíráme politickou tématiku, začínáme v hodnocení současna ( + pojmenování světovládných zájmů) a požadavkem změn.
Dál se už struktura cest uvažování liší. Pro mě je nezbytné na patník poslední napsat křídou, že i v roce 2017 na tomto území žili osamělí lovci, na které budou moci další generace být hrdé. Protože alespoň někteří se nepřipojovali k naivnímu volebnímu komparsu nepřítele.
Rozdílem tohoto mnozí kolegové přidávají umanuté „vyhrát volby“ a neskonale komické „dostat se nazítří k moci“. Ale proč by se nepřítel neškodného komparsu zbavoval...