neděle 9. dubna 2017

HOOLIGANS DO POLITIČNA PROSTĚ PATŘÍ!

Od oblaků teorie ke kanálům praxe ° i nepřátelská média potřebujeme ° efekt hooligans na demonstracích ° čím více dlažebních kostek, tím více reklamy

Za názvem nehledejte záměr přitáhnout čtenáře. Raději si za titulkem představte didaktický model, jak osvěžit termín paradigma (tj. struktura uvažování, a to z nějaké ústřední hodnoty). Obávám se totiž, že s většinou svých známých se právě v onom míjím.
Zdejší stránky demokracií pohrdají. Tedy východiskem, že suverénem je lid, který prostřednictvím mechanismu většiny určuje následné. Nekráčí proto o bulínkovství, že k roku 2017 je ideál demokracie „pouze“ poskvrněn a zneužit (to je melodie mých známých). Má stoická negace je jak popřením podlézání co nejširší populaci, tak i přijmutím faktu, že ještě pár desetiletí zde demokracie námětem k masturbaci stejně bude. (Obec Antidemokratových čtenářů by už mohla tušit, jakou může mít podobu vzkaz budoucnosti v sekundách úmrtí důstojného jednotlivce.)
Když s přáteli rozebíráme politickou tématiku, začínáme v hodnocení současna ( + pojmenování světovládných zájmů) a požadavkem změn.
Dál se už struktura cest uvažování liší. Pro mě je nezbytné na patník poslední napsat křídou, že i v roce 2017 na tomto území žili osamělí lovci, na které budou moci další generace být hrdé. Protože alespoň někteří se nepřipojovali k naivnímu volebnímu komparsu nepřítele.
Rozdílem tohoto mnozí kolegové přidávají umanuté „vyhrát volby“ a neskonale komické „dostat se nazítří k moci“. Ale proč by se nepřítel neškodného komparsu zbavoval...

Odsud už musí být patrná komplexnost Antidemokrata vs. schizofrenie „losnomažňákovců“. Je zřejmé, že po něčem pes ani neštěkne a po jiném se může uvýt. Touto nadsázkou upozorňuji, že je jasné: pokud něco bude mimo zájem médií, pak jakoby to neexistovalo.
Losnomažnákovci se dostávají do prekérní situace, neboť potřebují volební stranu, kterou jim Režim nezakáže. Tudíž musí splňovat kritéria, mezi která nevystavování se perzekucím jasně patří. Nebudu se zde tasit s levičáckým bontonem o stranách mírného pokroku v mezích zákona. Revolucionářství v nepobuřujícím slova smyslu je komické obecně.
Alternativou k upachtěnosti: není třeba se honosit označením „politická strana“. Vždyť i poslední čtvrtstoletí nejednou zaznamenalo, jak se relativně hybnou silou stalo neformální – avšak neodmyslitelně politické - uskupení, které reakce vybudilo.
Aktuální esej spěje k podobě demonstrací v současnosti. Podobnost s právní formou politizujících entit přitom vůbec není náhodná. Zejména když pražští losnomažňákovci poslední dobou pořádají abnormální množství demonstrací a všemožných veřejných pietních aktů.
Tady už odpusťte, ale budu se muset vyjádřit o haldách faktorů v těchto mikroskupinkách: sice formálně pojmenované množiny, které
  1. tvoří navzájem propasírované členstvo,
  2. avšak dohromady nepřekročivší pár desítek účastníků,
má pouze dvě výhody:
A) Jednak vždy zaručeně přijdete mezi své známé
B) bezpečně odhadnete obsah debaty na totožných afterparty: jak se ještě více spojit.
C) Závěrem si účastníci i pořadatelé pogratulují, protože dotyčná akce proběhla bez komplikací.

Jenže nejen bez komplikací, ale i bez zprostředkovatele informace o proběhlé akci k veřejnosti! Bez médií! Média totiž ani neměla důvod, proč informaci zařazovat do vysílání. Shánět podrobnosti o očekávatelně neškodném průběhu (vždyť paradoxně takový byl záměr svolavatelů).
Instituce médií v rukou nepřítele sice má úkol snižovat váhu opozice. Jenže takováto jakoby ani neexistovala! A nám musí jít o zanechání SILNÉHO POVĚDOMÍ O NAŠÍ EXISTENCI A NAŠEM BOJI! Byť chápaném, co pro dnešek nevyhratelném. Ale rytířství sebeoběti je právě v podobném! Proč se tedy vzdávat možností, které by přinesla kooperace s hooligans?
Náznakem představím. Tzv. hooligans tvoří nejviditelnější jádro sportovních tribun. Přitom je mylné se domnívat, že se primárně jedná o zapálené milovníky toho či onoho sportu. Mnoho sociálních věd došlo k závěrům, že hnacím motorem jejich rozdováděných aktivit je spíše potřeba jedinců z tribunových davů vytřísnit nadbytek energie, který vznikl postrádáním dalších možností. O – statisticky vzato – převažujícím faktoru nižších sociálních rozhledů jedinců, ekonomických nedostačivostech (ovšem propojených s destruktivitou vůči majetku okolí) a naopak pak souběžně s tématickou výbušností či okamžitým bojovým potenciálem... O tom nyní netřeba.
Ale proč podobné nevyužít i v „politických ulicích“? Já pamatuji doby, kdy sice při menším množství politických akcí v roce, ale zato mnohem více od demonstrací šlo očekávat - hooligans tehdy bývávali součástí.
Ovšem odlišností bývalo kromě přítomnosti rozbouřených hooligans víc.
Již uvedeno, že prioritou organizátorů současna je bezproblémovost průběhu. Bezproblémovost coby trapná obava nejen před okamžitým policejním zákrokem, ale i před před následným rozpuštěním jejich mikroorganizací!
A já se ptám: proč se nazývat revolučními uskupeními, když prvotností je „laskání“ od Režimu za bezproblémovost? K oné bezproblémovosti patří dokonce i regulování obsahu projevů. Tudíž se současnost proměnila do podoby, kdy si na akci vyposlechnete množství nicneříkajících vystoupení (množství projevů se v podstatě rovná počtu zúčastněných), ovšem jste samotnými organizátory svazováni více, než by dokázala policie. Potom se ale nedivte dalšímu nezájmu potenciálních bojovníků.
Přitom Revoluci nezbytní vojíni chybí. Vždyť proč by tam chodili, když jim organizátoři pravidelně vzkazují, že jsou - oni a jejich způsob jednání - nežádoucí? Média by sice měla zájem o akci, ale jen pro využití záběrů k diskreditaci svolavatelů?
Daším paradoxem chybného paradigmatu losnomažňákovců: Ano, budou to filmové materiály, které povedou k převážně znechucení předobrazovkové veřejnosti. V období volební agitace to jistě nepovede k získání významného počtu voličských hlasů. Jenže naivní domněnky o kravatovém stylu vystupování zase končí v nulové zájmu médií. Tudíž jako by radikální opozice ani neexistovala.
Přesně tady se nachází ona rozdílná paradigmata. Antidemokrat hlásá momentální dějinný úkol v podobě zanechání po sobě odkazu AŽ pro ty příští. Jako jeden ze spouštěcích momentů vzdáleného budoucna.
Mnozí mí přátelé, losnomažnákovci, naopak nejen že jsou směšným derivátem teorie o legitimitě pocházející z hlasování (tj. gró demokracie), ale dokonce blouzní už o zítřejším volebním úspěchu. A proto odmítají hybné možnosti skrývající se v možnosti přenést rozbouřenou podstatu hooligans do politických manifestací!

Jasně, podobný styl ve spojení s jednáním hooligans povede k četným mediálním ostudám a k deklasování momentálních straniček (ale POUZE v mínění DNEŠNÍCH voličů). Ovšem tyto detaily v sociální paměti časem vymizí. Zůstane jen zásadnější vzkaz o permanentních bojových aktivitách. Připomínám, jde přeci o poselství o naší existenci pro tisíciletí, nikoliv o momentální volební výsledky!!!

Žádné komentáře:

Okomentovat