neděle 23. dubna 2017

POLICEJNÍ MANÉVRY U IZRAELSKÉ AMBASÁDY

Ač jsou tyto stránky prvořadě míněny pro představení ucelené ideologie, a jako taková by měla být prezentována v obecné podobě, pro vyhrocenost posledních dob nezbývá než přibrat i agitační poklesky bulvárnějšího ražení. Jakož i další cesty, které obvykle bývají určeny pro méně náročné politické strávníky. A mezi takové audiovizuální spoty patřívají.
Sice u pozadí vzniku tohoto materiálu původně šlo o cosi systematičtěji pojatého, ale k přímo nezapojeným dodatečně alespoň promlouvá ona povrchnější slupička moderních technologií.

Jen krátce připomenu: osmadvacátého října 2006 se mělo konat shromáždění před izraelskou ambasádou, které mělo poukázat na dlouhodobé výkyvy mezi tím, co hlásají zájmově propojení s Izraelem v České republice na straně jedné, v protikladu s politikou Státu Izrael na straně druhé.
Alespoň podobnou bizarní cestou lze totiž mluvit, když u všeho ostatního souvisejícího se Židy se musí až obřadně mlčet. Tedy držet ještě absurdnější pocit viny za Holocaust.
Zbývá už jen dodat, že tehdejší řádně nahlášené shromáždění bylo policejně ukončeno a účastníci přepraveni do pro podobné souvislosti až legendární Bartolomějské ulice.
Když po jedenácti letech záběry sleduji, měl bych se ubránit reminiscenčnímu ohlížení. Jak to kdo z mých známých tehdy vážněji pojímal a nakolik u některých šlo toliko o sezónní trendy. Nebo dokonce…

Žádné komentáře:

Okomentovat