sobota 16. prosince 2017

ORTEL ANARCHISTOU, BOBEK TERORISTOU


Nedávno jsem za Antidemokrata (tedy sám za sebe) pronášel pětiminutovou zdravici na sjezdu spřátelené organizace. Zpětná vazba tam přišla jak od členů sjezdu, tak i sezvaných zástupů dalších politických entit (cca 30 účastníků). Proto můj získaný dojem bude vůči širšímu spektru snad i použitelných sil. Bohužel opětovně přišlo míjení se v kategoriích.

Bohužel-bohudík. Už tímto příměrem lze charakterizovat situaci, kdy jeden člověk za oním slůvkem může spatřovat jakýsi hold jemu tušenému nadpřirozenému vládci nad světem, jiný spíše jakousi jazykovou vycpávku. Dnešní esejí ovšem nechci vést debatu o existenci/neexistenci Boha, nýbrž ukázat, jak jedním kousíčkem věty lze zvrátit celý její smysl.

sobota 4. listopadu 2017

IDEOLOGIE NEPOTŘEBUJE SVOBODU

Záminky k pasivitě ° fanouškovství a historická blouznění ° pokusy o ideologii ° jen v jednotlivci může být Čin

Není nic názornějšího než frázička o přežilosti dělení na levici a pravici. I mezi mými známými. Teze sice pochází odjinud, leč pro alibismus k pasivitě se hodí náramně. Od záminky teoretické k odůvodnění stop-stavu brannému. I v luzích a hájích, které jsou zvnějšku nazývané „neonacistické“.
Plýtvat čas čířením se nad termínem je ztrátou času. Konce konců, v éře adolescence a při souběžné zátěži alkoholem nějaké to večerní Heil Hitler skutečně padávalo. Jenže onen výkřik býval setinou sekundy, zatímco nad střízlivým utvářením ideologického náhledu jsem dumával od slunka do slunka.
Jak vám každý stavitel potvrdí, pokud dům budujete na vratkých základech, nebude mít dlouhého trvání. Předkládaný text by pak měl poukázat na podobnou sociologicko-politologickou skutečnost. A vysvětlit, proč nyní je v mém telefonním seznamu téměř pusto a prázdno.

sobota 21. října 2017

UPOZORNĚNÍ NA VZTEKOT EX-PŘEDSEDY ŽIDOVSKÉ OBCE PRAHA

Ohrožení vědeckých kariér ° v nemilosti nejen pisatel ° politické direktivy státním zkušebním komisím ° relativnost akademických svobod

Vážený pane docente,

dovolil bych si upozornit na napadení i Vaší osoby někdejším předsedou Židovské obce Praha Dr. Tomášem Jelínkem.
Jelínek, který při rádoby společenských dialozích proslul svými fackovacími excesy i v okruhu židovské komunity, nyní rozsáhle útočí na mou, Vámi vedenou, diplomovou práci. A to v rámci letošního sborníku vydaného ZČU a schváleného Vědeckou redakcí ZČU. (JELÍNEK, T. Nenávidím Židy a bude to téma mé kvalifikační práce: Jak české vysoké školy přispěly k šíření antisemitismu. In: Tarant, Z., Tydlitátová, V. et al. Na počátku bylo slovo… Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu. Plzeň: ZČU, 2017. s. 128-157. ISBN 978-80-261-0654-8 )

Popořádku. Pravděpodobně se i k Vám již sekundárně dostala informace o korespondenci židovské aktivistky Věry Tydlitátové, kterou směřovala k rektorovi UJAK. Příslušný dopis z roku 2015, který atmosférou nápadně připomíná počátek padesátých let, je laděn tóninou: nejprve pod rádoby smírnou diplomatickou úklonkou, že pouze já podvádím se svým titulem a UJAK by o podobném hochštaplerství měla vědět, vzápětí zástupně, zato programově, útočí na příslušné pracoviště univerzity a jeho personál. Neřku-li vedoucího katedry. (Ostatně zmínka o této korespondenci je i editorským dodatkem letošní výše odkazované aktualitky.)

Následně z Jelínkova momentálního sedmadvacetistránkového výkonu, ze kterého pak přímo prýští jeho vskutku dlouhodobá zášť k mé maličkosti, pak dopadá bohatá sprcha právě na Vaše vedení. Např.: „Vedoucí práce Doc. Dr. Milan Beneš do svého hodnocení kvalifikační práce ZF ze dne 8. května 2014 do svého hodnocení skutečně napsal, že ji považuje za výbornou. Za výbornou považoval i adekvátnost použité metody a autorovu práci s odbornou literaturou.“ (s. 151; „ZF“ pak je Jelínkem vytvořený akronym pro „známou firmu“) „Úroveň kvalifikačních prací je v České republice dlouhodobě předmětem různých diskusí. Toto téma souvisí jak s odbornou kvalitou pedagogů a dalších hodnotitelů, tak i s časem, který je věnován vedení studentských prací. Pak je zde i otázka osobní odvahy zamítnout nekvalitní práci a nechat ji studenta přepracovat a nepřipustit jej ke státní zkoušce.“ (s. 151-152; podtrhl P.K.)

sobota 23. září 2017

RECENZE Filip Vávra: Těžký boty to vyřešej hned

Struktura knihy ° skinheads před 89´° Vávrovy vklady ° sesumírování faktů

Povědomí o vydání konkrétní knihy ústí k dychtivosti po recenzích. Naopak Antidemokratovy abstraktní oblasti si koledují o označení nesrozumitelnosti. Kdyby měřítkem byla úspěšnost příspěvku, pak ani sázky nepřijímaje...
Objektivnost při hodnocení knížky Filipa Vávry Těžký boty to vyřešej hned, skinheads v Praze na konci 80. a začátku 90. let bude zkreslovat faktor nepopiratelných zásluh na straně jedné a osobnostní repulzivita na straně
druhé.
Ovšem styl vyvedení knihy, která je
  1. z jedné třetiny přepsáním diktafonových záznamů pamětníků,
  2. z druhé třetiny jak by chtěl Vávra vidět sebe sama a
  3. ze zbývajícího procenta zrekapitulováním veřejných faktů,
si pro svou unikátnost formátu zaslouží nejprve obsáhlejší deskripci.
Tvoří ji dva chronologické bloky a v obou se ony tři formáty míší. Blok před Listopadem 89´a po něm.

sobota 19. srpna 2017

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ: KATALOG OPONENTŮ 2016

Federace židovských obcí v ČR
Maiselova 18
110 01 Praha 1

Věc: KATALOG OPONENTŮ 2016

Vážená Federace židovských obcí,
dotazuji vás coby angažovanou entitu při tvorbě tzv. Výročních zpráv o projevech antisemitismu. V posledních letech - jubilejních dokumentů veřejných. Jelikož lze předpokládat vaši účast na produkci podobných resumé zatajnělých (zákulisních, komplotovaných, konspiračních, piklovaných) i v desetiletích předchozích, oslovuji vás tím spíše.
Vskutku celá populace ČR baží po číslech za uplynulý rok. Byli jsme již navyklí, že ono rozlousknutí oříšků přicházívá před létem. Aktuálně nikoliv. Za hypotetický důvod nelze stanovit mediálně zapadlé proběhnutí novodobého Holocaustu. Spíše jakési strukturální obměny.

neděle 13. srpna 2017

DEVIANTI HYZDÍCÍ PRAHU

Suchá fakta o Prague pride ° organizační klady i zápory ° hádanka: co je účelem antikonfliktních týmů?

Stručnost, jasnost a pouze mírná nadsázka – hlavní atributy pro čtenářsky úspěšný text. To dnes nebude obtížné dodržet. Ne snad, že by Antidemokrat změnil své výchozí záměry. Ale pro zřetelnost tématu, kde není třeba příliš zastírat. Letošní pražská sešlost 12.srpna, kdy devianti celého světa měli potřebu dát na odiv svou zvrácenost.
Na jedné straně barikády tito:
  1. V současnosti používají zkratku LGBT. Tato psychiatrická nemoc, které ještě o pár desetiletí dříve patřívávala za mříže vězeňské (nejen koncentračních táborů, ale i věznic počátku šedesátých let XX. st., případně i těch prvorepublikových!). Donedávna pod onemocnění s ambulantní léčbou. Ovšem dnes je totéž spatřováno za roztomilou a trendy laškovnost.
  2. Jejich daleko početnější doprovod, který se skládal z mládeže ideologicky nakažené. Většinou nezletilci, snadný to terč propagandy, kteří jsou ohlouplí rozkladnou ideologií. A jako mnohá demokratická politická oběť se i tito domnívají cosi o „štěstí nad vlastním (?) názorem“. Sice spadají mezi sexuálně normální, ale od zvráceného mínění o sexualitě se snadno přechází k ještě zvrácenějšímu pojetí dalších hodnot.
  3. Nakonec se vyskytoval dojem nikoliv jen „duhově barevné komunity“, ale tuze rasově splácaného předvoje při likvidaci české kotliny. Podobné obohacení bylo počitatelné při každém cca pátém pochodujícím nakaženém.

neděle 23. července 2017

NEPŘESVĚDČOVAT, JEN ZANECHAT SVĚDECTVÍ

Vypočítavost všude ° většina ovladatelná prospěchem ° krátkodobost splývá s povrchností ° zabití vyšší ideou jako pocta podživotům

Přesvědčování je něco s určitým úmyslem. Více či méně. Přesvědčování dívky od mládence o její jedinečnosti má vést k mladíkovým intimním zážitkům, přesvědčování tahouna mikrokolektivů (tj. řády max. tisíců) má vést k ukojení vůdcovského chtíče, přesvědčování populace od konvenčích uskupení má vést k vítězství ve volbách. Účelovost všude.
Stojí za to si povšimnout, že příklady z předchozího odstavce ponechávají problematické skulinky. Juvenilní dívky obvykle svůj prvotní sexuální styk chápou jako „odevzdání se“ muži, nikoliv coby svou touhu po krvácení. Mikrokolektivy často doplácí na ambice sice impozantního mikrovůdce, ovšem ne ve všech tématech se efektně/důstojně vyznavšího. Nu a při řízení milionových či miliardových stád, tam je sice profesionalita vybičovaná, ovšem především těch v pozadí celého procesu. A až ti pak na jakási mediální politická jeviště vpouští loutky rozličných rolí.
V první oblasti už mám svá léta za sebou, v druhé jsem si definitivně připustil minimální nadání, třetí se věnuji projektem Antidemokrata. Cudné podrobnosti z prvního tématu proto vynechám a k třetí se stejně vracívám průběžně.

neděle 9. července 2017

KATOLICTVÍ A ŠATNÍKY REVOLUCIONÁŘŮ

I tmářství kdysi mělo význam ° teoretizování Janebů ° postmodernismus v šejkru s germanofilií

Máme za sebou dny volna a nebudeme si nalhávat, že pro většinu znamenaly především dovolenou v příhodném letním období. Ač já osobně ke druhému ze svátků mám emocionální vztah, onen „postoj s odstupem“ ostatních k těmto zdrojům státnosti nepoškozuje můj komplexní ideologický náhled. (  Naopak).
Opodstatnění existence státu prostě není z nějakých voleb, kde se běsní o většinách, ani z postoje většiny populace k těm či oněm svátkům. A už vůbec státnost nevznikla z nějakého darování moci panovníkům od Boha.
Přitom blouznící BÁJE kdysi měly svůj smysl. Třeba při kočírování pologramotných časů a ochočení tehdejší populace. Těžko podobné šlo drezúrovat jinak, proč musí poslechnout vrchnost, než pomocí armád lampiónových kněžích. Anarchie by byla smrtonosná pro všechny.
Zato pokud jsou poddůstojníci věrouky secvičeni a kromě tmářství o stvoření světa dodávají nejen etický rozměr, ale i edukaci dobových zlomků vědění, je možné působení téměř jakékoliv středověké církve brát coby užitečné.

neděle 18. června 2017

PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ

Ideologie nemusí bezezbytku potřebovat výpravčí ° diverze sleposti přes oslnění tzv. osobnostmi ° dekódovat lze leccos

Pávovité natřásání se webu, že stačí jet v předsevzatých kolejích a s nadlehčeným úšklebkem sledovat okolí, by mělo být pro dnešek odpuštěno.
Můžete to napadat coby nafrněné „já to vždy říkal“. Přitom to je pouze sklízení plodů konzervativizmu. Zabarikádování se ideologickým jádrem. Tedy tím správným. A díky němu už nepotřebujete kdejakou alibistickou frázi „jen hlupák nemění své názory“. (Pod přívlastkem ideologického nehledejte pouze něco z učebnic politologie; klidně se tak dá mínit i přístup k životu vůbec.)
Nezřídka kdy budou splývat už osobnostní typy s tou či onou politickou množinou. I když možná častěji spatříte pouhé stržení davem. Nebo zmanipulování silnou osobností, která bravurně ovládá partie pomyslných pokerů.

úterý 23. května 2017

BALAMUCENÍ OD PROFESIONÁLNÍHO ŽIDA

Nepřijatelný kádrový posudek studenta ° výtka formální úpravy prokazatelným lemplem ° dyslexie a dysgrafie ex-předsedy Pražské židovské obce ° rektor na odpis

Začněme od objasnění nadpisu. Tomáš Jelínek, nedávný předseda KEHILA PRAG, se v téměř třicetistránkové kapitole pustil do  rádoby kritiky mých řádně obhájených univerzitních prací.  Jeho sborníkový elaborát se zove Nenávidím Židy a bude to téma mé kvalifikační práce: Jak české vysoké školy přispěly k šíření antisemitismu.[1]A jelikož mi v ní mé jméno odebral a přiřadil mi označení Známá firma (ZF) celkem mě opravňuje podobnou machinaci učinit jeho směrem. Titulatura PROFESIONÁLNÍ ŽID (PŽ) bude pro tuze nekvalitního vědátora, ovšem na stranu druhou sběratele placených funkcí, adekvátní.  
Na rozjezd se mu nepozdává formální úprava mých prací. Sám se však v tomto ohledu chová jak někde na bazaru. Často odkazy citátů v jeho textu chybí, tu a tam odkazovaná čísla stránek motá zcela.[2] Dokonce hned v perexu svého příspěvku zaměňuje zkratku mnou absolvované fakulty, načež libovolně veksluje jména mých oborů.

sobota 13. května 2017

Mělkost širých demokratických tůní

V RÁMCI DEMOKRACIE KAŽDÝ VĚDCEM ° ROZVOJ TECHNOLOGIÍ V SOUBĚHU S ÚPADKEM DUCHOVNÍ ELITY ° KOŘENY NÁRODA VS. OBLAKA NAD HRNCI

Proč se k velikánům váží krátká hesla? Nejčetnější odpovědí asi nebude krédo demokracie, které vychází z rovnosti. Rovnosti i za cenu hokynářského přerozdělování vědečna. Přesto je právě toto vysvětlení správné.
...
Pro dnešek přeskočme public relations nejgeniálnějšího z nejgeniálnějších, které se shrnulo do krátkého vzorečku. Co je podstatou oné rovnice - s tím si skoro nikdo nemusí lámat hlavu. Pro přijetí mezi intelektuálně vyspělé vrstvy stačí tušení vzorečku o třech neznámých + povědomí o životní cestě Einsteina.

neděle 7. května 2017

SEBEVRAŽDA REGULÉRNÍ CESTOU REVOLUCIONÁŘE

Modrá velryba s politickým podtextem ° náboženské mýlky cizáků při sebevraždách ° rytířské padnutí ve válce bez Boha

Po mediálně podpořeném šoku veřejnosti s údajnou internetovou hrou Modrá velryba, která měla vést k dětským sebevraždám, jsem si uvědomil dvě věci. Jednu spíše zajímavůstku a druhou, o které jsem chtěl pár odstavců stejně už napsat dříve.
První se má takhle. Abych byl mezi přáteli něčím originálním při spáchání trestného činu, toho se již obtížně naději. Myslím tím paragrafy ryze politické. Z těch verbálních trestných činů od hanobení všelijakých skupin a podněcování ke kdečemu, podporováním a propagováním kdovíčeho a následné sympatie k onomu. Nebo z těch fyzických od násilí ke skupinám, ublížení na zdraví či vraždy, třeba pak i vícenásobné. Všechno tu od kolegů již bylo.
Možná trochou originálnosti se mohou pochlubit ti přátelé, na které byly příslušné trestné činy navléknuty zcela smyšleně či alespoň překrouceno-nadsazeně. Ale to je také od Listopadu 89´ už běžné mučednictví.
Zato odsouzení za trestný čin dle §144 stávajícího trestňáku „Účast na sebevraždě“ ((1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody … /v kvalifikovaných skutkových podstatách až na dvanáct let/) pouhým článkem na Antidemokratovi, to by bylo něčím exkluzivním! A že jsem chtěl pouze teoretizovat, to už se nevysvětlí… Vzhůru na to!

neděle 23. dubna 2017

POLICEJNÍ MANÉVRY U IZRAELSKÉ AMBASÁDY

Ač jsou tyto stránky prvořadě míněny pro představení ucelené ideologie, a jako taková by měla být prezentována v obecné podobě, pro vyhrocenost posledních dob nezbývá než přibrat i agitační poklesky bulvárnějšího ražení. Jakož i další cesty, které obvykle bývají určeny pro méně náročné politické strávníky. A mezi takové audiovizuální spoty patřívají.
Sice u pozadí vzniku tohoto materiálu původně šlo o cosi systematičtěji pojatého, ale k přímo nezapojeným dodatečně alespoň promlouvá ona povrchnější slupička moderních technologií.

neděle 16. dubna 2017

Zase ta terminologie...

OSAMĚLÝM SISYFEM V TAŽENÍ PROTI VOLBÁM ° POPULISMUS VS. RADIKALISMUS ° OPILECKÉ „HEIL HITLER“ NESTAČÍ ° IDEOLOGIE MUSÍ BÝT KOMPLEXNÍ, NIKOLIV SHLUKOVÁ

Ač se Antidemokrat distancuje od přemlouvání kohokoliv (tj. získávání sympatií; potenciálních hlasů ve volbách), výkřiky z ulice se k němu prostě dostávají. Ale jenom slabší kusy s odvoláním na sisyfovské balvany rezignují, pokud se stále objevuje zásadní nepochopení.
Možná to je jeden z důvodů existence blogu: alespoň někdy a někde východiska organizovaně osvětlit. Byť podobný alibismus čpí na míle daleko. Protože pár stovek čtenářů marginálních stránek těžko bude v záplavách informací odjinud „šprtat“ právě vezdejší definice.
Rovnou odhalím, že motivem k dnešnímu textu je posezení s folklorní konzumací alkoholu (vyjma abstinentů). Následné skandování o Hitlerovi pak ovšem nešlo chápat coby vyjádření celistvě uspořádané ideologie. Maximálně tak jako specifickou reakci na soustavné vnucování viny za činy minulých tisíciletí.
Vliv alkoholu + otupění mainstreamovou propagandou. Pijani přijali předhozené jméno coby největší symbolickou záporku (což soudobá agitka koneckonců vyžaduje) a trucovitou potřebu se se záporem identifikovat. To nazvěme tápavou reakcí slabozrakých na strukturální omyly dnešní ústavnosti.

neděle 9. dubna 2017

HOOLIGANS DO POLITIČNA PROSTĚ PATŘÍ!

Od oblaků teorie ke kanálům praxe ° i nepřátelská média potřebujeme ° efekt hooligans na demonstracích ° čím více dlažebních kostek, tím více reklamy

Za názvem nehledejte záměr přitáhnout čtenáře. Raději si za titulkem představte didaktický model, jak osvěžit termín paradigma (tj. struktura uvažování, a to z nějaké ústřední hodnoty). Obávám se totiž, že s většinou svých známých se právě v onom míjím.
Zdejší stránky demokracií pohrdají. Tedy východiskem, že suverénem je lid, který prostřednictvím mechanismu většiny určuje následné. Nekráčí proto o bulínkovství, že k roku 2017 je ideál demokracie „pouze“ poskvrněn a zneužit (to je melodie mých známých). Má stoická negace je jak popřením podlézání co nejširší populaci, tak i přijmutím faktu, že ještě pár desetiletí zde demokracie námětem k masturbaci stejně bude. (Obec Antidemokratových čtenářů by už mohla tušit, jakou může mít podobu vzkaz budoucnosti v sekundách úmrtí důstojného jednotlivce.)
Když s přáteli rozebíráme politickou tématiku, začínáme v hodnocení současna ( + pojmenování světovládných zájmů) a požadavkem změn.
Dál se už struktura cest uvažování liší. Pro mě je nezbytné na patník poslední napsat křídou, že i v roce 2017 na tomto území žili osamělí lovci, na které budou moci další generace být hrdé. Protože alespoň někteří se nepřipojovali k naivnímu volebnímu komparsu nepřítele.
Rozdílem tohoto mnozí kolegové přidávají umanuté „vyhrát volby“ a neskonale komické „dostat se nazítří k moci“. Ale proč by se nepřítel neškodného komparsu zbavoval...

neděle 12. března 2017

PROČ SE ZEMAN NEBUDE ÚČASTNIT PŘEDVOLEBNÍCH DISKUSÍ

Významnost se dá vyčíslit všelijak ° porodní bolesti témat ° herec nebo politik, všichni jedna rodina

Zdlouhavě rozebírat nadpis je zbytečné, odpověď napadne každého. Pokud se jakýkoliv úřadující prezident oslintne o libovolnost, do masmédií se jeho věty dostanou tak jako tak. Proč se tedy doprošovat o pozvání do přímého přenosu s konkurenty, kteří by jej beztak chtěli hanit, aniž by on mohl efektivně oplácet. Zašoupnutá jména, zašoupnuté průšvihy.
Existující mechanismy jak „významnost“ mapovat. Například četnost uvádění jména v tom či onom médiu. Elektronické databáze pak usnadňují podobné monitoringy dělat průřezově.
Samozřejmě se to toho vloudí mnoho dalších neopomenutelných rozměrů. Zda se jedná o uvedení na prvních stránkách a v které souvislosti, jaké je délka příslušného článku a postavení dotyčného jména v něm, jaký dosah a pověst má inkriminované médium + kvanta dalšího, co je potřeba zahrnout. Objevení ideální metodologie je pak na hony vzdálené. Ale zcela určitě kdo nikde zmiňován není, ten pro všelidové volby jako by nebyl.

sobota 4. března 2017

O SCHVALOVÁNÍ HOLOCAUSTU

Co je symbol v jazyce ° proč se traduje holocaustovská vina ° etický mýtus ° odstranění revizionismu schvalováním a mlčením


Ač bývám pravidelně častován co psychopatický český židožrout (např. zde) , rozdílem od záchvatů Federace židovských obcí po umlčení každého, kdo nepěje dle jejich výkladů světa, já racionálno používám.
...
Především chápu význam symbolična. Symbol jako takový je cosi vykazujícího hlavní znaky čehosi. Zároveň však může mít mnoho nepodstatností, které si ovšem střízlivě vnímající člověk dokáže odmyslet.
Když si vezmete třeba ptáky. Odjakživa jsou vnímáni jako symbol volnosti. Pokud ovšem příměstsky vyskytujícím se ptákům začnete vytýkat znečišťování okolí, též od pravdy neutečete. Ale je zbytečné touto druhotnou výtkou náhle onen původní symbol volnosti začít evidovat ve zcela nové kategorii. To je smysl symbolu.
Podobně tu máme symbol ( = jazykový kód) „světovládného židovstva“. Nechci v dnešním příspěvku reprízovat mnohokrát uvedené. Tedy to, co mnohokrát uvedené ještě – a to nejen zde - bude. Že existují tuze vysvětlitelné cesty, kterými zcela novodobá skupinka osob v rámci půltřetího století zaujala takovou a takovou pozici.

neděle 29. ledna 2017

Tahání za drátky

SÍLA HLASU ° ELÁN ° GALANTNOST ° SÍLA ° JMÉNO ° FINANCE

Lze se neopakovat, když jádro politična je stále stejné? Kdosi se zhostil snadno vyhmatatelných postupů a už ani není potřeba klít na nikoho konkrétního. Jen upozorňujme na ony MECHANISMY.
Úkazy stopovatelné při utváření Režimů si namodelujme na zrodu kolektivů na dětských letních táborech (otevírání zbrusu nových hospůdek na rodících se sídlištích apod.). Postupy parchantíků jsou až obludně podobné nešvarům politicky spikleneckého jednání!

neděle 15. ledna 2017

Jezdit na kolektivu

PODVODNÉ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE ° NÁZVEM PŘEKRÝT MINIMÁLNĚ POUŽITELNÝ OBSAH ° PŘÍNOSEM ALESPOŇ SVÍZEL MOCNÝCH
Titulkem navozuji své (druhé) životní téma. Pohrdnutí kolektivismem, hlasovacím principem co zdrojem moci.
Dnes se slůvko kolektivismus řadí pouze k bolševickým ekonomickým pokusům. Jakoby obecným termín KOLEKTIVISMUS neměl nic společného s prvotním duchem umanutého hlasování. Zamlčování onoho příbuzenství, toť pouze křečovitá sebeobrana demokratů.
Vyjádřené zájmy většin by měly hrát v obém prim, tudíž blízkost se u oné dvojice (rovnostářství hospodářské i státoprávní) jen tak neodpáře. A od zastíracích dovětků (např. „...při ohledu na zájmy menšiny“ či „každý podle svých možností...“) můžeme odhlédnout.
Počet čtenářů je pro blog sice druhotný, jelikož zde má být především svědectví pro budoucno o určitém algoritmu úvah, ale zcela negovat pragmatické POSTUPY komunikace se současností také nemohu. Ovšem mohu se jim vysmát! Třeba formou, že obnažím obvyklé důvody toho či onoho. Iluzionista na pódiu by ztratit svůj šarm, pokud by ihned vyzradil trik. Kolektivní autorita (volený politik) by urazila své stádečko, pokud by hlasitě osvětlila, jak zařídit skočení na lep. Zde naopak vlastní zákulisí, stejně tak tušené zákulisí strategií ostatních, odhalme!