neděle 23. července 2017

NEPŘESVĚDČOVAT, JEN ZANECHAT SVĚDECTVÍ

Vypočítavost všude ° většina ovladatelná prospěchem ° krátkodobost splývá s povrchností ° zabití vyšší ideou jako pocta podživotům

Přesvědčování je něco s určitým úmyslem. Více či méně. Přesvědčování dívky od mládence o její jedinečnosti má vést k mladíkovým intimním zážitkům, přesvědčování tahouna mikrokolektivů (tj. řády max. tisíců) má vést k ukojení vůdcovského chtíče, přesvědčování populace od konvenčích uskupení má vést k vítězství ve volbách. Účelovost všude.
Stojí za to si povšimnout, že příklady z předchozího odstavce ponechávají problematické skulinky. Juvenilní dívky obvykle svůj prvotní sexuální styk chápou jako „odevzdání se“ muži, nikoliv coby svou touhu po krvácení. Mikrokolektivy často doplácí na ambice sice impozantního mikrovůdce, ovšem ne ve všech tématech se efektně/důstojně vyznavšího. Nu a při řízení milionových či miliardových stád, tam je sice profesionalita vybičovaná, ovšem především těch v pozadí celého procesu. A až ti pak na jakási mediální politická jeviště vpouští loutky rozličných rolí.
V první oblasti už mám svá léta za sebou, v druhé jsem si definitivně připustil minimální nadání, třetí se věnuji projektem Antidemokrata. Cudné podrobnosti z prvního tématu proto vynechám a k třetí se stejně vracívám průběžně.

Záběrem úvahy budiž oblast druhá. NASMĚROVÁVÁNÍ okolí. Tedy toho dosažitelného. Zde vztáhněme k těm kolektivům, kde chybí materiální motivace, zato o to víc je dávána na odiv idealistická politizující víra. Alespoň v počátcích. Proto pro dnešek přeskočme demokratickému paradigmatu nevyhnutelné termíny „zakládání“, „slučování“ či „štěpení“.
Je ale půvabné analyzovat ostatní procesy. Dokonce o tomto vznikla celá série humanitních nauk. Protože podobné mikrokolektivy jsou bez oné materiálně-motivující stránky, je přirozená časová omezenost valné většiny členstva. Po pár letech aktivisté zase zmizí. Nemá smyslu nad tím úpět, na většiny nechť si hrají demokratické volební cirkusy. Jenže pokud se vzneseme od chrochtajících korýtek a pojmeme lidské bytí trochu výše, potom kvantity stejně zůstávají přikovány při zemi, kdežto idea kvality odhlasování nepotřebuje. Po svém čtvrtstoletí individualistického aktivismu mi proto nic nebrání povýšeně zhodnotit onu pomíjivost většin. Bohužel i v rámci ultrapravice. Většinám mimosystémových aktivistů není dán materiální prospěch, časem proto odpadávají.
Rozeberme dále: Oslnivost vůdce mikroskupin je podpořena jeho vyjadřováním v příměrech co nejšíře srozumitelných. Že podobná mluva je mnohdy pro seriózní vědu až urážlivá nebo tuze nepřesná, to je vedlejší. Účelem je přeci zaujmout mikrokolektiv. NYNÍ zaujmout. Už z toho lze odhadnout časovou hodnotu onoho.
Jedná se vlastně jen o nesení se na specifické módní vlně. Stejně jako oděv nějaké subkultury, na který se naplácají nášivky s krédy. Obdobně hudební styly a jejich kapely. Náklonnost k něčemu exaktně vyjádřitelná na časovém úseku. A stejně jako mikrovůdci se časem obvykle stáhnou, partičky a jejich hodnoty jsou jejich členy odlehčeně přiřazeny toliko k dobám zrání. Stejně tak i oslavované kapely se z reproduktorů vytratí. „Proč k podobným ´lehkovážnostem´ přiřazovat cenu nad své bytí?“ Řeknou si skupinky dodatečně.
Tady jsme u jádra pudla. Přesvědčování může vést pouze k dočasnému ovlivnění. Tedy k něčemu, co vede pouze k jakémusi „odhlasování“ mikrokolektivem (rozuměj – např. i k účasti na krátkodobě, byť lehce kraválistickém, pouličním aktivismu).
Naštěstí existuje absolutní pravda. Ta, která se nemusí ohlížet ani na dočasnost mikrovůdce, ani na momentální výsledky onoho „hlasování“. Natož vše zkreslené skrze média.
Absolutní pravdě lze zalichotit pouze jinak. Podat svědectví o vaší existenci i v dobách jejího zrcadlení pouze ve vás. Bez jakéhokoliv prospěchářství, pouze nekončící patrnost absolutna. Tikající budík s pozvolnou přípravou k finální akci. Vše ostatní by byla jen úšklebkuhodná znemožnění. Vás, nikoli JÍ. Ona vás nepotřebuje, vy ji ano! Jinak budete pouze méněcennou hmotou, kterou je přípustné vhodit do ohnivých kráterů…


Žádné komentáře:

Okomentovat