neděle 9. července 2017

KATOLICTVÍ A ŠATNÍKY REVOLUCIONÁŘŮ

I tmářství kdysi mělo význam ° teoretizování Janebů ° postmodernismus v šejkru s germanofilií

Máme za sebou dny volna a nebudeme si nalhávat, že pro většinu znamenaly především dovolenou v příhodném letním období. Ač já osobně ke druhému ze svátků mám emocionální vztah, onen „postoj s odstupem“ ostatních k těmto zdrojům státnosti nepoškozuje můj komplexní ideologický náhled. (  Naopak).
Opodstatnění existence státu prostě není z nějakých voleb, kde se běsní o většinách, ani z postoje většiny populace k těm či oněm svátkům. A už vůbec státnost nevznikla z nějakého darování moci panovníkům od Boha.
Přitom blouznící BÁJE kdysi měly svůj smysl. Třeba při kočírování pologramotných časů a ochočení tehdejší populace. Těžko podobné šlo drezúrovat jinak, proč musí poslechnout vrchnost, než pomocí armád lampiónových kněžích. Anarchie by byla smrtonosná pro všechny.
Zato pokud jsou poddůstojníci věrouky secvičeni a kromě tmářství o stvoření světa dodávají nejen etický rozměr, ale i edukaci dobových zlomků vědění, je možné působení téměř jakékoliv středověké církve brát coby užitečné.

...
Ale o tom psát nechci. Dnes mířím k výsměchu pseudovědcům, kterých se najde vždy dostatek. A to i mezi ultrapravicí. Zaručeně je poznáte podle některých větiček. Začnou výkřikem, jak nejsou žádná ultrapravice, že se jedná o přežilé označení. Je to tuze dostupná fráze, zároveň dodává křiklounům a jejich vykrklům punc vědečna. Zvládne se ji naučit kdekdo. I slovutný propadlík Janeba.
Vůdčí osobnosti partiček dokáží na frazeologii nabalit ještě několik dalších mouder a pro specifické prostředí je teorie dotvořena. Přitom potřeba při její modelaci byla někde jinde, totiž v postpubertální protispolečenské (tj. protikonvenční) vzpouře.
Další průpovídky využijí historie. Už proto, jak podobné může být podpořeno kinematografií, tudíž nepotřebuje předchozí širší studijní nácviky. Oni skupinoví vůdci pak jako nadstavbu k filmovým dokumentům dodají několik načtených populárně-naučných spisů. (Ostatně tyto elaboráty bývají oblíbené i tržně. Právě proto učenců z oboru historie máme všude habaděj. A to napříč politickým spektrem...)
...
Abych se vrátil k hodnocení výročí, musím vzít šířeji motiv potřeby vzpoury. Právě tato dodává výstupu tragikomický nádech. Vzpoury proti tomu, že česká společnost počátku třetího tisíciletí Husův odkaz tak či onak přijala. Tudíž ti s dnešní potřebou vzpoury jej „logicky“ zatratí.
Absurdní hodnocení historie pokračuje. Naopak uchvácení historickým obdobím nacismu, kde se pokouší svůj podobně motivovaný stav racionalizovat. (Byť PROTIKOMEDII zase vytváří rovnice dnešních mocných, že cokoliv kritizoval nacismus, bylo, je a bude kladné, jinak by to přeci bylo nacistické, tedy zlé.)
Stejně jako nelze českým okem vyznávat německý, tedy lokálně konkurenční, nacionalismus, jehož načrtnuté adorování vzniklo na rozmaru (na zálibě v historických filmech, příp. vojenské technice), stejně tak k opodstatnění revolty proti soudobé české společnosti, která Husův odkaz pojímá tak jak pojímá, se nestačí postpubertálně přihlásit k protipólu, k ultrapánbíčkářské protistraně.
...
A v této fázi revolty může nastat další zádrhel. Zde se snad vysvětlí záměr mého dnešního textu. Propojuje interpretaci dvou ze zde naťuklých témat. PLUS co jsou si schopni zde vysmívaní vypůjčit ze zcela třetího a totálně nesourodého – z postmodernistického úhlu!!! Tj. NÁRODY JSOU (údajně) SOCIÁLNÍM KONSTRUKTEM NEDÁVNA. Nad podobnou mixací pak zůstává rozum stát...
Když tvrzení o údajné neexistenci národů začnou šířit jisté nejmenované kruhy bažící po jejich podmanění, logiku to dává. Ale pokud sebemrskačské výkřiky pocházejí s úst údajných „nacionalistů s přívlastkem“, pak vysvětlení bude jinde. V chaotičnosti mutujících amatérských profesorů.
...
Shrňme fakta: husitství sice nemělo ryzí nacionalistický rozměr, ovšem jazyková pojítka takříkajíc „ani při souloži“ odmyslet nešlo nikdy. (To zase pro neukojence do budoucna slibuje neomarxistická postmoderna a její „rozšířená vědomí“).
Mnou vysmívaní revoltéři, kteří jindy baží po nesmyslném výkladu nacismu coby německo-českého transnacionálního uskupení (?!?!?!), ovšem hned skočí po tvrzení postmodernistických historiků ( = humanistických ideologů), a jejich dandyovskou teorii o NENÁRODECH vloží do století patnáctého. Že tím absurdně spojí historický nihilismus ( = postmodernismus) s potřebou svého prvotního motivu vzájemného česko-německého dojímání (tedy právě nacionalistické kategorie!!!), to jim jaksi uniká.
Závěrem: husitství sice není přesným předobrazem českého nacionalismu. Ale pokud z odvolání se na husitství čerpalo národní obrození devatenáctého století, pak až tolik fabulovat nemuselo. To daleko více musí překrucovat soudobí hitlerofilové, kteří sice vycházejí např. z částečně spravedlivé kritiky výmarského Německa a nebo dalších jevů, ovšem do této konejšivé výkladové pozice dochází přes mohutné přehlédnutí protičeského rozměru. Tudíž pokud podobní pseudovědátoři druhým dechem spustí proti husitství, podobný paskvil zní jako rajská hudba...

Žádné komentáře:

Okomentovat