sobota 27. ledna 2018

SCHVALOVAT NEBO ZPOCHYBŇOVAT?

Názorová stabilita a labilita ° neměnný směr a poptávka ° ideologie vs. všelidovost ° rasově promíšený neonacismus

Dlouhodobě tvrdím, že zdejším stránkám nejde o kvantitu čtenářů. Určitě ne prvořadě. A nyní použiji podobný nadpis, který dává tušit skandálním titulkem dosáhnout zájmu? Ale já se dnes Holocaustem zabývat nebudu a přiznávám, že název kromě přitažení pozornosti žádnou návaznost mít nemá. Sice to není sportovní terminologií vůči Holocaustu fair, nicméně Židé po roce 1945 a jejich marketingové využití válečných let také ničím jiným nezavání. Oslí můstek ovšem ideální.
Kuchařským jazykem zase mohlo uvození znít třeba „Vejce natvrdo zpětně změknuté“. I tisíce jiných příkladů. Ale to by nebylo ono. Chci psát o něčem jiném. Proto odpusťte vy, kteří zde hledáte odevšad se v postmodernismu valící suvenýrek Osvětimi.

sobota 6. ledna 2018

PROČ JIM JEŠTĚ DĚLAT KOMPARS?

Ubrečánkovství může trvale spojovat pouze neschopné. Ovšem pokud tito naleznou ve spojenectví, které dává na odiv prohru s dějinami uspokojení, pak i ta rána z milosti je pro ně luxusem.

Analýza věci se musí dělat od základu. Snad právě proto se tématy tak často opakuji. Mým lakmusovým papírkem je okolí. Co spatřuji: na jedné straně opozičně-dětinské křičení po jakýchsi právech. Vyvozeno a nárokováno z teorie o přirozené váze hlasu (sčítání hlasů; zváno demokracie). Ovšem na straně druhé je fakt, že podobné teorie nikdo kromě mého okolí nebere vážně. JÁ PŘITOM CHÁPU, ŽE AKTUÁLNĚ MOCNÍ ONU TEORII NEBEROU VÁŽNĚ A VYUŽÍVAJÍ VŠEHO K LEGITIMIZACI SVÉ MOCI, POUZE JE NEČESTNÉ SE ZA ONU KULISU HLÁSANÉHO SCHOVÁVAT. Reálně mocní s využitím několika společenskovědních mechanismů ani nemusí věnovat příliš mnoho energie aby zorganizovali volební tyjátr, od kterého odvozují své oprávnění k moci.
Raději ještě jednu repetici: mává se zde fanglí utopické teorie demokracie (jakousi ústavo-právní sestřenicí od ještě šílenější rovnostářské utopie ekonomické - komunismu), přičemž o demokracii vážně dnes blouzní pouze ti, kteří jsou daleko od válu. A aby toho nebylo málo, tito potutelně mívají pod klopami vyobrazeny všemožné diktátory. Zleva i zprava. Sečteno, podtrženo: aktuálně mocným tak dělají zdarma kuriózní kompars.