sobota 6. ledna 2018

PROČ JIM JEŠTĚ DĚLAT KOMPARS?

Ubrečánkovství může trvale spojovat pouze neschopné. Ovšem pokud tito naleznou ve spojenectví, které dává na odiv prohru s dějinami uspokojení, pak i ta rána z milosti je pro ně luxusem.

Analýza věci se musí dělat od základu. Snad právě proto se tématy tak často opakuji. Mým lakmusovým papírkem je okolí. Co spatřuji: na jedné straně opozičně-dětinské křičení po jakýchsi právech. Vyvozeno a nárokováno z teorie o přirozené váze hlasu (sčítání hlasů; zváno demokracie). Ovšem na straně druhé je fakt, že podobné teorie nikdo kromě mého okolí nebere vážně. JÁ PŘITOM CHÁPU, ŽE AKTUÁLNĚ MOCNÍ ONU TEORII NEBEROU VÁŽNĚ A VYUŽÍVAJÍ VŠEHO K LEGITIMIZACI SVÉ MOCI, POUZE JE NEČESTNÉ SE ZA ONU KULISU HLÁSANÉHO SCHOVÁVAT. Reálně mocní s využitím několika společenskovědních mechanismů ani nemusí věnovat příliš mnoho energie aby zorganizovali volební tyjátr, od kterého odvozují své oprávnění k moci.
Raději ještě jednu repetici: mává se zde fanglí utopické teorie demokracie (jakousi ústavo-právní sestřenicí od ještě šílenější rovnostářské utopie ekonomické - komunismu), přičemž o demokracii vážně dnes blouzní pouze ti, kteří jsou daleko od válu. A aby toho nebylo málo, tito potutelně mívají pod klopami vyobrazeny všemožné diktátory. Zleva i zprava. Sečteno, podtrženo: aktuálně mocným tak dělají zdarma kuriózní kompars.

Zákulisní mocní mají jen potřebu vládnout – pravidla obměny svých nejviditelnějších person dodržovat sice musí, ale znají TICHOU poučku, že s významem volebních výsledků pro Režim jako takový to není zase až tak horké.
Podobné je organizováno pro ty hloupější. Těch je přitom většina. Syrově matematicky vzato: ta větší množina. Většina, ovšem nepříliš důležitých. Do toho ještě intenzitou své naivity všelijak rozsortovaných, ale většina. Většina nadšeně hýkajících, pakliže jim je lichoceno o jejich fiktivní moci. Ještě jednou si zopakujme: při dnešních technologických možnostech ovladatelných ovladači až magickými! Vede cesta jakýmsi spojováním a nakonec volbami? Jádro pudla...
(Na co se zapomíná: ono i bez oněch moderních technologií když se kdesi na starořeckém fóru sešlo pár stovek/tisíc občanů, tak i tam fungovaly zneužitelné sociálně-psychologické jevy. Ale kdo nechce věřit – neuvěří...)
Jak tedy ven z onoho „křečka v kolečku“? Idea! Všeobjímající Idea Nacionalismu, který musí být hnacím motorem. Idea v cíli, ke kterému se musí těleso dobrat i přes nevůli masy jednotlivců! Tedy
 1. ani ne vkládání volebních lístků do rukou stejně už dávno politickými masmédii zmanipulovaných, ale
 2. ani ne do rukou svobodnějším (?) „referenďákům“!
Naopak: CÍL (trvalá existence krve) MÁ HODNOTU, JEDNOTKY (voličské kusy) NIKOLIV!
Co tedy zbývá? Aha, zmínit milníky cesty k moci budoucímu autokratovi! Jenže komu je zde vysvětlovat? JE TO VŮBEC TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, ABY PLÁN PŘEDEM ODSOUHLASILA VĚTŠINA CO REÁLNÝ? Ale nešť.....

1 komentář:

 1. "Co tedy zbývá? Aha, zmínit milníky cesty k moci budoucímu autokratovi! Jenže komu je zde vysvětlovat?"

  Já právě doufám, že nějaký alespoň hrubý nástin oné dlouhé cesty k tomuto budoucímu autokratovi zde budete prezentovat.

  Jejich nejjasnější Člověčenstvo, které k radosti jeho rádců dřepí nejen na českém trůně, neboť neschopný vládce je vždy požehnáním pro své rádce, se svého nezaslouženého postavení dobrovolně nevzdá.

  P.S. Shodou okolností jsem dnes ze své poštovní schránky vyjmul obálku s hlasovacími lístky a jsem na pochybách, zda ji mám hodit mezi papírový nebo smíšený odpad. :)

  L.Ch.

  OdpovědětVymazat