sobota 16. prosince 2017

ORTEL ANARCHISTOU, BOBEK TERORISTOU


Nedávno jsem za Antidemokrata (tedy sám za sebe) pronášel pětiminutovou zdravici na sjezdu spřátelené organizace. Zpětná vazba tam přišla jak od členů sjezdu, tak i sezvaných zástupů dalších politických entit (cca 30 účastníků). Proto můj získaný dojem bude vůči širšímu spektru snad i použitelných sil. Bohužel opětovně přišlo míjení se v kategoriích.

Bohužel-bohudík. Už tímto příměrem lze charakterizovat situaci, kdy jeden člověk za oním slůvkem může spatřovat jakýsi hold jemu tušenému nadpřirozenému vládci nad světem, jiný spíše jakousi jazykovou vycpávku. Dnešní esejí ovšem nechci vést debatu o existenci/neexistenci Boha, nýbrž ukázat, jak jedním kousíčkem věty lze zvrátit celý její smysl.
Nejsem žádný rétor, proto ani pár tamních minut nevejde do dějin: poděkování za každoroční pozvání – natupělé podivení proč pozvání zrovna individualistického Antidemokrata na sjezd kolektivu – upozornění na NEmožnost NEkompromisnosti během hlasování o ideologii – okrajové povzdychnutí si na ztížení mé zdravice paragrafy trestního zákona (a jednou bude těm dnešním opětováno). Jenže při tomto zazněl silný neřízený potlesk, ač nepochopené ublíženecké bědování nemělo být poselstvím mých deseti vět. Tím měla být až závěrečná výzva k činu, alegoricky pojmenovaným „terorismus“. Jenže tam naopak přišlo míjení se smyslem, ilustrovaným vlažnou (třetinovou?) odezvou.
Míjením se kategorií. Jistě to není poprvé, kdy se s něčím podobným setkávám. Mé okolí se vzlíná kdesi v autonomistickém pojetí společnosti, kdy ideál tuší v samoorganizovaných drobných jednotkách zaštiťujících primárně svobody jedinci. Jakýsi paradoxní průsečík s až anarchizujícím náhledem na vlastní já. Okořeněný snad nějakou ostražitostí vůči úplné cizáckosti + obdivem k populárně naučné historii. A to pojatým úhlem poněkud kaleidoskopického sportovního utkání.
Ostatně proč tolikrát k písních zdejších tzv. neonacistických (sic) kapel akcentovaně zní termín SVOBODA? Má to být to nejdůležitější (cíl) pro naše aktivisty, když se jedná pouze o prostředek k usnadnění (!) dosažení cíle? Já vím, hned se ozve „argument“ kolik mám osobně let kriminálu za sebou, když se vyjadřuji takto rouhavě. (Je mi líto předvídatelného věznění přátel za jejich tetování či za povětšinou ovíněné strkanice s náhodnou anonymní protistranou. )
Jenže kategorie ODKAZ BUDOUCNOSTI O PŘÍTOMNOSTI přeci nevede skrze opatrnictví, které nám poskytne podmíněnou toleranci od dnešních mocných. Podobou osobní svobody, ani zákonnou existencí bezvýznamným marginálních politických uskupení. Důkazem absurdnosti podobné seriózničiny budiž, že vím o jedincích se členstvím hned v několika politických mikrostranách, přičemž v některých z nich dokonce předsedají.
Ovšem abych dostál názvu. Zamyšlením jsem nechtěl ani dehonestovat své kamarády, ani kapelu, na jejíchž koncertech jsem se ostatně několikrát vyskytl. Je mi jasné, že její jméno v titulku dnešní úvahy zněkolikanásobilo obvyklou ČTENOST (ani cíl, ale vlastně ani prostředek). Raději akcentuji, že jsem podobný marketingový fígl použil s posměchem, zatímco ve sjezdové zdravici infantilní téma svobody projevu zaznělo kvůli mé scenáristické chybě: kontextuální neostražitosti.
Ale proč přistupovat na pravidla hry nastavená protivníky a ublíženecko se dožadovat pravidel? Pravidel, která se přitom principiálně nepotkávají s mnou hlásanou ideologii? Hypoteticky bych se mohl já mýlit v tom, že za oním ublíženectvím se skrývá pouze dětinský naivismus.
Jinak coby podnět k závěrečnému individualistickému ohňostrojovému aktu pro budoucnost o přítomnosti by postačil i Bobkův
Pak na patník poslední napíšu křídou,
jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád.


Žádné komentáře:

Okomentovat