sobota 4. listopadu 2017

IDEOLOGIE NEPOTŘEBUJE SVOBODU

Záminky k pasivitě ° fanouškovství a historická blouznění ° pokusy o ideologii ° jen v jednotlivci může být Čin

Není nic názornějšího než frázička o přežilosti dělení na levici a pravici. I mezi mými známými. Teze sice pochází odjinud, leč pro alibismus k pasivitě se hodí náramně. Od záminky teoretické k odůvodnění stop-stavu brannému. I v luzích a hájích, které jsou zvnějšku nazývané „neonacistické“.
Plýtvat čas čířením se nad termínem je ztrátou času. Konce konců, v éře adolescence a při souběžné zátěži alkoholem nějaké to večerní Heil Hitler skutečně padávalo. Jenže onen výkřik býval setinou sekundy, zatímco nad střízlivým utvářením ideologického náhledu jsem dumával od slunka do slunka.
Jak vám každý stavitel potvrdí, pokud dům budujete na vratkých základech, nebude mít dlouhého trvání. Předkládaný text by pak měl poukázat na podobnou sociologicko-politologickou skutečnost. A vysvětlit, proč nyní je v mém telefonním seznamu téměř pusto a prázdno.

°°°°
Po čtvrtstoletí aktivismu mi nic nebrání zrekapitulovat si množinu přátel a jejich náhledů na svět. U mnohých se zpětně jeví odvážné nazývat jejich stolní brumlání „politickým míněním“. Protože např. opovrhováním Cikány se pouze většina „spořádané“ populace při standardních výzkumech veřejného mínění nechlubí. A světe div se, i přes mohutnou oficiální agitku shora se to mezi většinou Čechů povrchním „laickým antisemitismem“ (pro Židy jen úsměvně-neškodným) jen hemží.
Náš extremismus vlastně spočíval jen v tom říci stejné společensky-nespolečenské věci nahlas. Je patrné, že když ještě koncem tisíciletí se party podobně hlasitých klubů sjížděly, a pokud spojovníkem tehdy byla jen nevázaná, zato hlasitá, plytká polodoktrína, o pár desetiletí později takto chabý sociální spojovník už není motivací k mnohakilometrovému cestování. Ohrožení mezi tím utvořených rodinných krbů dnešních čtyřicátníků.
Bez komplexní ideologie nic nelze. Konvenční politické partaje pojí (a přitahují) své členstvo finanční motivací. Sesle, příležitosti, podnikatelské vazby, atd. V jejich kvantitativně desetitisícových (součty statisícových) členských řádech a zároveň pro správu Režimu kvalitativně žádaných. Jenže může být stejnou motivací pouze romantické povznášející povědomí o sebeušlechtilosti?
Může! Ovšem jen s nefalšovanou schopností přenášet ideové rámce k nehmatatelnému budoucnu. Neuvažovat v kategorii možností okamžitých náprav, nýbrž v povznesu k líbání Ideálu. Ne s vypočítavou hranicí jedné až dvou volebních „losovaček“. Tedy klidně až kdesi za obdobím přirozeného dožití své tělesné schránky. ŽÍT DOPŘEDU!
Oproti tomu největší procento tehdejších pivních kolegů (pakliže dokonce nebylo uvězněna v jednom večeru) rozvažováním tíhla VZAD. Formou historizujících populárně-naučných bestsellerů či televizních dokumentů. Podobní bývají účastníky kvizových pořadů, kteří při představování deklarují svou zálibu v nedávných dějinách. Nebo ve sportu.
Vůbec příznačné, jak se fotbalové fanouškovství prolíná s laickou historií. Hlučné skandování z tribun s jakýmsi zrychleným převyprávěním s tržně nejžádanějším obdobím minulosti. Enfant terrible je pak dominovým efektem. Vytváří se však z podobného důstojná ideologie? Možná po letech zůstanou vybledlá tetování, ve vyhrocenějším případě pak v paměti ulic ostaly bujaré šarvátky s tu a tam zlikvidovaným sokem.
Ono bizarní fanouškovství se v použitém příměru dotahuje ještě dále. Stejně jako skandované vulgarity vůči fotbalistovi trvají jen do přestupu k „vlastnímu“ teamu, stejně tak plytce bývá nakládáno s fanděním politickým entitám. Enfant terrible hybného prvku se stává přímo návodným ukazatelem ke které straně. Té nejvíce zavrhované! A podobné zůstává vysvětlením zbytku. Vždyť jak jinak vyložit, proč termín „nacionalismus“ je glorifikován právě u nacionálně lokálně-konkurenční strany (tj. němectví) českých nacionalistů? Dotaženo dál: jak více šokovat než moralizováním při dotváření našeho etnicky co nejčistšího státu během odsunu menšin?
Vždyť ani druhé téma z onoho období, Holocaust, spíše v podobně chaotickém pojetí působí co Rubikova kostka. Světelná křižovatka. Nakombinování schvalování vybíjení „největšího nepřítele“ a zároveň „popírání téhož“. Že se Židé vůbec čílí...
Může být podobně halabilé zvažování základem pro celistvou ideologii, která by mohla mít svou stabilitu? Ne. Spíše bude myšlenkovou skluzavkou.
°°°°
Subkultura s pseudoideologií zaměřenou na ohlížení se vzad a připoutaná k bulvárně předkládaným problémům míjejících se dnů. Tohle byla česká ultrapravice přelomu tisíciletí! Proto ani nemohla vytvořit ideologii s velkým I.
Korunu všemu nasadila potřeba vplout do formálních (znovu opakuji – nikoliv faktických!) institucí Režimu. Voleb a volební účasti. Tím podprahově přijmout pravidla vnucené hry. Modelovat svou přijatelnost pro širší výseč voličů. Kde jinde už mohla být efektivnější pouta pro vzbouřenou mládež? Vždyť hned dalším z ujařmení pak je i domněnka o nezbytnosti přitažení dalších a dalších oveček, aby odevzdávaly hlasy. A dle toho makeupování se tzv. přijatelnem.
Pro demokratizující blouznění bývá právě množství alfa-omegou. Ale pro Ideologii? Nejčistší idea ví, že kontaminace přichází z vně. Kompromisy v rámci skupin.
Já ani čtenáře nepřesvědčuji. Pouze pro budoucno vysvětluji svůj nyní ještě pouze sněný Čin. Štěstí je v poznání, ve vysvětlení si sám sobě. A v pochopení povinnosti. Tohle je IDEOLOGIE. Ne módní trend oblečení a časově omezená partička….

Žádné komentáře:

Okomentovat