neděle 23. července 2017

NEPŘESVĚDČOVAT, JEN ZANECHAT SVĚDECTVÍ

Vypočítavost všude ° většina ovladatelná prospěchem ° krátkodobost splývá s povrchností ° zabití vyšší ideou jako pocta podživotům

Přesvědčování je něco s určitým úmyslem. Více či méně. Přesvědčování dívky od mládence o její jedinečnosti má vést k mladíkovým intimním zážitkům, přesvědčování tahouna mikrokolektivů (tj. řády max. tisíců) má vést k ukojení vůdcovského chtíče, přesvědčování populace od konvenčích uskupení má vést k vítězství ve volbách. Účelovost všude.
Stojí za to si povšimnout, že příklady z předchozího odstavce ponechávají problematické skulinky. Juvenilní dívky obvykle svůj prvotní sexuální styk chápou jako „odevzdání se“ muži, nikoliv coby svou touhu po krvácení. Mikrokolektivy často doplácí na ambice sice impozantního mikrovůdce, ovšem ne ve všech tématech se efektně/důstojně vyznavšího. Nu a při řízení milionových či miliardových stád, tam je sice profesionalita vybičovaná, ovšem především těch v pozadí celého procesu. A až ti pak na jakási mediální politická jeviště vpouští loutky rozličných rolí.
V první oblasti už mám svá léta za sebou, v druhé jsem si definitivně připustil minimální nadání, třetí se věnuji projektem Antidemokrata. Cudné podrobnosti z prvního tématu proto vynechám a k třetí se stejně vracívám průběžně.

neděle 9. července 2017

KATOLICTVÍ A ŠATNÍKY REVOLUCIONÁŘŮ

I tmářství kdysi mělo význam ° teoretizování Janebů ° postmodernismus v šejkru s germanofilií

Máme za sebou dny volna a nebudeme si nalhávat, že pro většinu znamenaly především dovolenou v příhodném letním období. Ač já osobně ke druhému ze svátků mám emocionální vztah, onen „postoj s odstupem“ ostatních k těmto zdrojům státnosti nepoškozuje můj komplexní ideologický náhled. (  Naopak).
Opodstatnění existence státu prostě není z nějakých voleb, kde se běsní o většinách, ani z postoje většiny populace k těm či oněm svátkům. A už vůbec státnost nevznikla z nějakého darování moci panovníkům od Boha.
Přitom blouznící BÁJE kdysi měly svůj smysl. Třeba při kočírování pologramotných časů a ochočení tehdejší populace. Těžko podobné šlo drezúrovat jinak, proč musí poslechnout vrchnost, než pomocí armád lampiónových kněžích. Anarchie by byla smrtonosná pro všechny.
Zato pokud jsou poddůstojníci věrouky secvičeni a kromě tmářství o stvoření světa dodávají nejen etický rozměr, ale i edukaci dobových zlomků vědění, je možné působení téměř jakékoliv středověké církve brát coby užitečné.