neděle 28. února 2016

SELEKCE TERORU

INFORMACE A NEINFORMACE • ZÁJEM MÉDIÍ A PAMĚŤ ČLOVĚKA • ZATRAKTIVŇOVÁNÍ TERORU • ATENTÁT NA REYE KORANTENGA

Ve zpravodajství poslední doby dochází k zajímavému jevu, k inflaci témat. Aktuálně skrze masmédia proletěla informace "Útočník v Michiganu náhodně střílel z auta. Zabil nejméně sedm lidí". A co s šokujícím nadpisem? Pochopitelně rozkliknout, abychom se dozvěděli více, jak praví obecná logika. Podstatně silněji vyjádřená direktiva pro rozkliknutí je pídění se po tom, zda zmíněné  informaci vůbec říkat "informace". A ihned vidíme, že spánek nám ono sdělení rušit nebude, neboť pouhý chaotický jedinec po jakémsi ryze soukromém duševním zkratu udělal stručné pif-paf. Tedy politická neinformace.

čtvrtek 18. února 2016

Alespoň jedna ťafka zakladatelce Ligy proti antisemitismu

„Co se týče obviněné [Tydlitátová – pozn. P.K.], která je dlouholetou akademickou pracovnicí, lze se ovšem poněkud pozastavit nad vhodností jí použitého způsobu získávání, zveřejnění a komentování informací poskytnutých o studiu navrhovatele rektorem vysoké školy, když tyto informace získávala s poukazem na ´svůj monitoring antisemitismu a jeho odborné mapování´. Stejně tak jako je osoba veřejně činná [má maličkost – pozn. P.K.] bezesporu nucena snést větší míru kritiky svých aktivit, měla by osoba, jež je akademickou pracovnicí i ve svých občanských aktivitách DBÁT NA ZACHOVÁNÍ VYŠŠÍ ÚROVNĚ, která se u jejího postavení předpokládá.“ (Mgr. Markéta Dostálová, vedoucí oddělení přestupků OKAT; ÚMČ P4)

úterý 16. února 2016

DEMOKRATICKÁ MRVA

Skutečně každý, kdo spílá demokracii, odsuzuje její obsah?

Když jsem načrtával poslání Antidemokrata, nepřisliboval jsem originalitu par excellence. Ale pouze opakování toho, co ani tak nemusí být z Antidemokratovy dílny, nýbrž je zde energie šířit dávno objevené znovu. A opakování je pro šíření povědomí o čemsi zcela tradiční metodou. (Tudíž pro stížnost ve věci omílání stojíte u špatného okénka.)
V kruzích kritizujících Režim je moderní ohánět se dějinami. Přesněji: než „dějinami“, tj. systematickou vědou, by bylo vhodnější cosi o laickém ztvárněním nějakého období. A ještě přesněji pak mudrováním o té části, která je aktuálně nejintenzivněji zachycována v co nejsrozumitelnějším podání: kinematografií a literaturou faktu. Nikoliv shodou okolností to, co nejlépe naplňuje ekonomické zákony nabídky a poptávky.

pondělí 8. února 2016

SUBKULTURA vs. SOCIÁLNÍ HNUTÍ

aneb Trocha nudnější teorie

S terminologií bývá mnoho rozepří, ale i mnoho veselic. Už jenom slůvko „rozepře“ může mít širokou škálu významů. Od vymlácené hospody až po řádky ve sbornících vědeckých konferencí.