sobota 27. ledna 2018

SCHVALOVAT NEBO ZPOCHYBŇOVAT?

Názorová stabilita a labilita ° neměnný směr a poptávka ° ideologie vs. všelidovost ° rasově promíšený neonacismus

Dlouhodobě tvrdím, že zdejším stránkám nejde o kvantitu čtenářů. Určitě ne prvořadě. A nyní použiji podobný nadpis, který dává tušit skandálním titulkem dosáhnout zájmu? Ale já se dnes Holocaustem zabývat nebudu a přiznávám, že název kromě přitažení pozornosti žádnou návaznost mít nemá. Sice to není sportovní terminologií vůči Holocaustu fair, nicméně Židé po roce 1945 a jejich marketingové využití válečných let také ničím jiným nezavání. Oslí můstek ovšem ideální.
Kuchařským jazykem zase mohlo uvození znít třeba „Vejce natvrdo zpětně změknuté“. I tisíce jiných příkladů. Ale to by nebylo ono. Chci psát o něčem jiném. Proto odpusťte vy, kteří zde hledáte odevšad se v postmodernismu valící suvenýrek Osvětimi.

(Samozřejmě že verzí vypořádání může být daleko více; jde o NEprotimluv)

Koherence aneb aby to vše do sebe tak nějak zapadalo. Alternativní název předkládaného zamyšlení zase jazykem obecným. Pravá ideologie nemůže být aktuálně reagujícím předvolebním plakátem, který tatáž strana kolikrát obtížně použije při volbách dalších. Protože billboard s neobměněným příslibem k témuž tématu už by potenciální voliče mohl paradoxně naštvat.
Pravá ideologie musí být universálním chorálem – volič nevolič. Asi i proto princip hlasování zavrhuji v základu. Volič je hulákající ulice a ne prvek ideologie!
Ulice a reakce na ulici – politické strany v rámci demokratického procesu – toť něco velmi vynalézavého. Nad posměšná slůvka o „polovičatosti“ se nadnášející. Naopak: dokonce si vytvořily tógu akademična a vědeckosti! Obé ve skutečnosti zase a zase jenom plod ulice.
K polovičatosti přišla nákaza i „seriózničinou“. Nu a polovičatost a seriózničina se chorálům lascivně vysmívají a nad ně se povznášejí! Čím více žbrblů a logických přeřeků, tím více šarmu. Mnohokrát i podezřívám skutečné nepřátele, že stejně tak naše kruhy zevnitř rozkládají podněcováním půtek o vyšší a vyšší rádoby noblesy.
Dnešní sdělení nakonec ponechám velmi prostým. Nelze býti příslovečnou korouhvičkou ve větru! Vůbec nejde o konkrétní téma. (Byť je tragikomické když skupinově vlivný jedinec tzv. neonacismu šíří názorové tendence dle národnosti a dokonce i rasy /!/ aktuální souložnice.)
Ideologie má krásnou vlastnost, že je na 100% zřejmé, jak i v budoucnu odpoví na otázky dosud nevyslovené. Polovičatost, seriózničinu, akademično a stylizované vědečno? To ponechejme jinam…

Žádné komentáře:

Okomentovat