neděle 12. března 2017

PROČ SE ZEMAN NEBUDE ÚČASTNIT PŘEDVOLEBNÍCH DISKUSÍ

Významnost se dá vyčíslit všelijak ° porodní bolesti témat ° herec nebo politik, všichni jedna rodina

Zdlouhavě rozebírat nadpis je zbytečné, odpověď napadne každého. Pokud se jakýkoliv úřadující prezident oslintne o libovolnost, do masmédií se jeho věty dostanou tak jako tak. Proč se tedy doprošovat o pozvání do přímého přenosu s konkurenty, kteří by jej beztak chtěli hanit, aniž by on mohl efektivně oplácet. Zašoupnutá jména, zašoupnuté průšvihy.
Existující mechanismy jak „významnost“ mapovat. Například četnost uvádění jména v tom či onom médiu. Elektronické databáze pak usnadňují podobné monitoringy dělat průřezově.
Samozřejmě se to toho vloudí mnoho dalších neopomenutelných rozměrů. Zda se jedná o uvedení na prvních stránkách a v které souvislosti, jaké je délka příslušného článku a postavení dotyčného jména v něm, jaký dosah a pověst má inkriminované médium + kvanta dalšího, co je potřeba zahrnout. Objevení ideální metodologie je pak na hony vzdálené. Ale zcela určitě kdo nikde zmiňován není, ten pro všelidové volby jako by nebyl.

Snadno se sklouzne k porovnávání „významnosti“ politiků s persónami z jiného oboru. Jako první napadne s kumštem. Nebudeme suplovat žádnou kvizovou otázku, kdo si vzpomene, která osoba se z umění přesunula do politiky. Vždyť podobnost postupů je tak ohromná.
Cosi s podobnou výstavbou jednání se objevuje i při tzv. nastolování témat. V „celospolečenských debatách(hnusný termín, ale nešť) platí podobná nerovnost. Přirozená nerovnost. Pokud někdo zcela nevýznamný začne hovořit o věci, na kterou okolí nemá ani náladu, pak se nelze divit, když si většinou jeho slov nikdo nevšimne. Naopak prezidenti mohou Z BANALITY rázem vytvořit všudypřítomný námět rozhovorů. Pochopitelně zas jen a jen za asistence masmédií.
  • Vědomě a cíleně – vzpomeňme na Zemanovo překládání textů z jakési uřvounkovské kapely,
  • opačně pak na protokolární zvyklosti kolem psacích pomůcek.
Z tisíců mechanismů fungujících při strhávání pozornosti bych měl zmínit i aktuálnost veřejných záležitostí. Třeba pokud je v nadpisu něco právě „společensky diskutovaného“, dá se předpokládat větší zájem recipientů než u témat neskonale významnějších. (Šaráda s prezidentskou volbou pravděpodobně i na Antidemokratovi bude číslo otevření této eseje pozdvihávat výše; zde ovšem Zemana již opusťme)
Aby nedošlo k omylu: společenská nerovnost je přirozeným faktem a zdejší web by byl posledním, kdož by bažil po jakýchsi anarchistických komunách. Potíž je ale tam, kde o těch nejmocnějších – byť povětšinou bez moci formální - se nesmí ani ceknout jinak než ve smyslu určitého morálního dluhu, zatímco ostatní musí dětinsky dělat (nebo to opravdu neví?!?), že Režim je spravován na základě výsledků voleb. A do toho přihodit fráze o demokratických vymoženostech, vyšperkované lidskými právy. (POZOR, PRO IDEOLOGICKOU PŘESNOST NÁSLEDUJÍCÍ PŔIPOMÍNKA, KTEROU NECHŤ VÉTŚINA ČTENÁŘŮ PŘESKOČÍ: bez pomyslnému trestu by však neměla odcházet ani infantilní halucinace o sociálním vrcholu ve zdroji legitimity ze sčítání hlasů /beze zmetkových úkazů/, případně dokonce legitimita z procedurální utopie všeobecného a rovného hlasovacího práva – tato druhá, ještě bazálnější výtka, ovšem dnes ne.)
To vše je pouze obvyklé naříkání zdejšího webu. Dnes jsem již naťukl, v čem je principiální podobnost pozic tváří obrazovek s volenými politiky. Ale jedna věc jde ještě dále:
Problematickým prohlášení v rámci politické korektnosti by nebylo, že známost herců a zpěváků si konzumentstvo nevolí, nýbrž ustanovuje producent počtem předhození. Přirozeně schopný herec nebude potřebovat příliš rolí, ten průměrný musí absolvovat více pokusů, než jej obecenstvo co herce přijme. (Ale diváci nakonec přijmou i toho podprůměrného. Herce i zpěváka.)
Celebrita z showbusinessu má cestu ke své pozici danou nejen konkrétním výkonem a postupným dávkováním dalších a dalších rolí (včetně repríz), ale celkem vbrzku i dodáváním bulvárních detailů z jejího života. Vztahem, lokalitou bydlení, podrobnostmi jejího minulého i současného života atp. Bizarním může být, že pan herec s velkým „H“ je tak vbrzku i pro ty, kteří jej nikdy v žádné roli neviděli.
Velmi příznačně něco z následného vyjadřoval kamarád z dětství, který měl umanutou potřebu hovořit o šarádních TV účinkujících křestními jmény. Soustavně. Zřejmě tak s nimi sdílel i pomyslný příbor.
Nebo: asymetrický vztah v oněch pozicích ilustruje to, že zatímco jedni si (nadsazeně řečeno) druhé prostřednictvím obrazovek pravidelně zvou do svých obýváků, druhá straně o jejich existenci ani neví. Přesto když populace činí rozhodnutí, tak do vnitřně probíraných PRO a PROTI vpustí i herce (tzv. „co by asi v mé situaci udělal…“ - pochopitelně toto si nepřipouštíme ani sami před sebou)
Nakonec se z obrazovkových tváří stávají i mravní autority a studnice lidského moudra. Ostatně i sebevětší pitomost, pokud je vyslovena za příhodných okolností a vhodným jménem ( + mající schopného producenta), vzápětí bude mít příslušnou váhu.
Závěrem trocha LOGIKY „Z LŮNA OPAKU“: Skutečné herecké umění možná nebude v  momentech před kamerou, ale v těch okamžicích reálného světa, kdy se herec na ulici setkává s oblouzněnými diváky a musí namáhavě být „sám sebou“. Potom ale ctnostného politika neurčuje počet odevzdaných hlasů z propagandou omámeného voličstva, nýbrž odvaha postavit se proti zájmům mocného Producenta!