sobota 4. března 2017

O SCHVALOVÁNÍ HOLOCAUSTU

Co je symbol v jazyce ° proč se traduje holocaustovská vina ° etický mýtus ° odstranění revizionismu schvalováním a mlčením


Ač bývám pravidelně častován co psychopatický český židožrout (např. zde) , rozdílem od záchvatů Federace židovských obcí po umlčení každého, kdo nepěje dle jejich výkladů světa, já racionálno používám.
...
Především chápu význam symbolična. Symbol jako takový je cosi vykazujícího hlavní znaky čehosi. Zároveň však může mít mnoho nepodstatností, které si ovšem střízlivě vnímající člověk dokáže odmyslet.
Když si vezmete třeba ptáky. Odjakživa jsou vnímáni jako symbol volnosti. Pokud ovšem příměstsky vyskytujícím se ptákům začnete vytýkat znečišťování okolí, též od pravdy neutečete. Ale je zbytečné touto druhotnou výtkou náhle onen původní symbol volnosti začít evidovat ve zcela nové kategorii. To je smysl symbolu.
Podobně tu máme symbol ( = jazykový kód) „světovládného židovstva“. Nechci v dnešním příspěvku reprízovat mnohokrát uvedené. Tedy to, co mnohokrát uvedené ještě – a to nejen zde - bude. Že existují tuze vysvětlitelné cesty, kterými zcela novodobá skupinka osob v rámci půltřetího století zaujala takovou a takovou pozici.

Naopak dnes tuze smířlivě jsem ochoten uznat skutečnost, že ne každý Žid má dispoziční právo k tučnému bankovnímu kontu, zaujímá v rámci formálních mocenských pyramid vlivnější úroveň, případně nějakým jiným marketingovým způsobem je jeho prvek v chodu celoplanetární civilizace zásadnější.
Ba co víc, jsem velkoryse ochoten použít obrat ZDALEKA NE KAŽDÝ Žid (upozorňovat na „zdaleka“ = „razantně méně než 50%“ už nebudu; od podobného lokajství jsou zde armády jiných). Ovšem souběžně je skutečností, že statisticky vzato se těžko dá porovnat význam Židů a třeba Nigerijců na světovou politiku. A to těch druhých je mnohonásobně více.
...
Jenže pak tu je druhá strana pravdivé mince. Že ze způsobu užití nějakého jazykového kódu se stává pomyslná politická uniforma. Asi jako by mohly naznačovat závorky v předchozím odstavci. Aneb NĚCO SE SLUŠÍ/NĚCO SE NESLUŠÍ říkat. Přitom pokud by nebyla právě ona uniformní povinnost + provázanost, byl by klid.

Jiný příklad: vezměte si otrokářské praktiky při výstavbě pyramid ve starověkých společnostech. Každému jsou dnes ukradené (ony praktiky, nikoliv dochované pískovcové výsledky). Přitom pokud by přišel sofistikovanější – a především mohutnější – marketingový tlak, jistě bychom i do momentálního oficiálního kalendáře nacpali Den utýraných otroků-přidavačů z Údolí králů apod. A to vše vyšperkovali zbrusu novým rámcovým vzdělávacím programem pro všechny stupně škol.
Jenomže tady podobný požadavek není a zní rouhačsky, tudíž příklad ihned bude Střediskem bezpečnosti Federace židovských obcí (SB FŽO) označen coby drzost, antisemitismus a kdesi cosi.
Karikatura jazykové uniformy zašla ještě dále. Nějaké procento populace již má plné zuby povinných frází a sypání si popela na hlavu za cosi, s čím nemá nic společného regionálně, ba mnohdy ani kontinentálně. Stoletím, ani tisíciletím. Přesto se onomu NÁSILNÉMU A VŠUDYPŘÍTOMNÉMU marketingu nedokáže vyhnout (akademická deskripce např. zde). Prostě neuniknete, Holocaust tak trvá i v jedenadvacátém století.
..
Jenže zcela jinak se k tématu postavily další množiny současníků. Bizarnost posunuly až na kraj představivosti. Jelikož se Holocaust v rámci politického etična úspěšně vtlačil do základů modelování přípustnosti, a tak zřejmě ANI ONI proto nedokáží při pokusech o prezentaci svých politických záměrů ošoa mluvit bez ostychů, vyvinula se třetí cesta: zpochybňování Holocaustu. (Souběžné schvalování Holocaustu stoupenci zpochybňovačské teorie je logický nesmysl – jelikož je ovšem četně v subkulturách zaznamenatelné, nějaké vysvětlení být musí: následující odstavce je odkryjí)
Pokud mou esej čte někdo, kdo onomu vědeckému makeupu v revizionismu OCHOTNĚ podlehl , pouze k tomu měl důvod. Ochota pro zdánlivě sice argumentačně silný, ovšem jinak kriticky vyvratitelný, revizionizmus – toť klíčové.
Použijme nyní klidně židovskou terminologii: stud dnešních za skutky minulých. Podobný čtenář nejen že právě zavřel můj text, který je pro něj stejně nepřijatelný jako Holocaust, ale namísto čtenářovy neschopnosti zvítězit nad účelovou holocaustovskou propagandou, tento dosud ani nebyl schopen dospět k jasné zásadě: proč vnášet kategorizování OPRÁVNĚNOST vs. ZAVRŽENÍHODNOST do něčeho, S ČÍM ON MÁ SPOLEČNÉHO POUZE MOMENTÁLNÍ NEUHNUTELNÉ KONZUMENSTVÍ POLITICKÉ AGITKY?!?!
Židé mě snad nebudou moci vinit za konstatování, že právě oni sami jsou výrazným prvkem při tvorbě oněch marketingových vyprávění. (Opět pro trestně-právní jistotu zopakuji, že to se nemusí rovnat smyšlených.) V čem ale fikce už je, to je tzv. všeobecná vina.
Pokud se necháme vcucnout do podobných hrátek – věnovat vůbec námahu k VYVIŇOVÁNÍ SE POPÍRAČSTVÍM z něčeho, čehož etický význam nás nemusí vůbec zatěžovat, pak jsme už napůl poraženi!
Ale k pointě mého zamyšlení. Běžné se kolem a kolem vlní barvité židovské zděšení z tzv. revizionismu. Kterak je prý maximálně uráží, když někdo zpochybňuje jejich historické momentky.

Dnes zde padla nápověda, že nechtěnými motivátory onoho zpochybňovačství jsou právě Židé. Svou potřebou každého násilně přunutit nejen politovat je, jejich minulé století, ale i slýchat přiznání viny od každého. A to třeba i ty doposud nenarozené.
Revizionismus je toliko následkem podobného civilizačního vybičování atmosféry! A to PŮVODNĚ ne z dichotomie LEŽ versus PRAVDA, ale z předhození MAXIMÁLNÍ VINA versus MORÁLNÍ ŽIDOVSKÉ ARISTOKRATIČNO!!!
Víte co, drazí Židé? Pakliže by vás ono současné zpochybňování plynových komor skutečně trápilo (údajně – v reálu i revizionistická disputace nakonec je přetransformována do marketingu o vašem morálním nadřazanectví pocházejícím z osvětimských kořenů), napomohli byste k odstranění revizionismu efektivněji: nejen SYMBOLICKÝM legislativním příspěvkem po podpoře možnosti schvalování Holocaustu, ale hlavně byste už mlčeli vy!
Když by nebyl důvod se z něčeho vyviňovat, pak by zaniklo investování energie do bizarní argumentace existence/neexistence, ale především by etika nebyla ordinována, nýbrž by pramenila....