neděle 15. ledna 2017

Jezdit na kolektivu

PODVODNÉ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE ° NÁZVEM PŘEKRÝT MINIMÁLNĚ POUŽITELNÝ OBSAH ° PŘÍNOSEM ALESPOŇ SVÍZEL MOCNÝCH
Titulkem navozuji své (druhé) životní téma. Pohrdnutí kolektivismem, hlasovacím principem co zdrojem moci.
Dnes se slůvko kolektivismus řadí pouze k bolševickým ekonomickým pokusům. Jakoby obecným termín KOLEKTIVISMUS neměl nic společného s prvotním duchem umanutého hlasování. Zamlčování onoho příbuzenství, toť pouze křečovitá sebeobrana demokratů.
Vyjádřené zájmy většin by měly hrát v obém prim, tudíž blízkost se u oné dvojice (rovnostářství hospodářské i státoprávní) jen tak neodpáře. A od zastíracích dovětků (např. „...při ohledu na zájmy menšiny“ či „každý podle svých možností...“) můžeme odhlédnout.
Počet čtenářů je pro blog sice druhotný, jelikož zde má být především svědectví pro budoucno o určitém algoritmu úvah, ale zcela negovat pragmatické POSTUPY komunikace se současností také nemohu. Ovšem mohu se jim vysmát! Třeba formou, že obnažím obvyklé důvody toho či onoho. Iluzionista na pódiu by ztratit svůj šarm, pokud by ihned vyzradil trik. Kolektivní autorita (volený politik) by urazila své stádečko, pokud by hlasitě osvětlila, jak zařídit skočení na lep. Zde naopak vlastní zákulisí, stejně tak tušené zákulisí strategií ostatních, odhalme!

Tedy: názvem dávám najevo svůj kontakt s prací Julia Evoly Jezdit na tygru, která má být jednou z hlavních teoretických prací italské verze poválečného konzervativismu. Teď ovšem nechci rozebírat spis. Pouze zmínit jednu komičnost.
Pokud vysvětlením přirovnání jezdit na tygru začíná Evolova práce, čtenář na tom nevidí nic nezvyklého. (telegraficky = nepříjemné, i když mocné, se částečně ovlivnit dá - a třeba ono bude jednou zesláblé; zatímco když hned odpadnete a vše vzdáte, budete sežráni). Stejně tak jeho když „výklad výkladu“ naleznete v tamních dvou předmluvách M. Nakonečného i od S.Zecchio. Tudíž po necelých padesáti stránkách českého vydání už má trojnásobnou repetici alegorie nadřenou kdokoliv.
A v čem je komično plné umělosti? Pokaždé, když jsem slyšel osoby stylizující se do intelektuálních rolí ultrapravice mluvit o oné knize, tak vše se točilo jen a pouze o názvu a v něm obsaženém příměru! Následovaly slogany, jaký je pro dané Evola filosofickým vzorem. (Plus zaznělo pár biografických údajů; ty jsou taktéž náplní obou předmluv.)
S touto hlasitou identifikaci by přitom museli vplout i do hinduistické osudovosti, kterou je jeho zbývající text prolnutý. Což by se dalo očekávat u aktuálních pozerů nad „východní jinakostí“. Ale u bělošských tradicionálů?
Stejně tak všerůzná evolovská esoterie (v podobě uchváceností věkem vodnáře apod.) se svou intenzitou značně vzdaluje od vkusné míry použití u moderních národů. Ale proč si touž výzbrojí pohrávají zdejší umanutě se stylizující „evolisté“, když jindy všechno se zvonečky a bubínky zavrhují?
Vysvětlení bude v tom, že se ve jménu Julia Evoly našla zdánlivě snadná pomůcka, aby u soudobých skupinových autorit (nad jejichž jmenování se povznesu) nechyběla i žádoucí špetka akademické noblesy. Tyto autority se proto ověnčují svou „spojitostí“ se jménem pobuřujícím, ovšem s nepopiratelnými atributy akademické vzdělanosti. A nakonec to důležité: trestně-právně nepostižitelným.
Nepostižitelnost spočívá v tom, že ono zahraniční jméno se spojuje s ideologií (příp. v mutaci s předponou „neo-“ ), kdy onen název je v našem domácím prostředí pasován do role absolutního zla. A NA TÉTO VIZÁŽI MŮZE BÝT PRO KOHOSI MÓDNÍ CÍLOVÝ ZÁJEM.
Ovšem sémantické kotrmelce, až mičurinismus, s termínem FAŠISMUS/NEOFAŠISMUS = to vše kupodivu udělalo pro ČR s Evolovým jménem trestně-právně průchozího autora.
Jenže stále se mi zde vznáší podezření, že většina zdejších nastylizovaných ultrapravicových intelektuálu obdivujících Evolu skončila u výkladu názvu práce. Což vlastně stačí. Vždyť i kolektivu jde primárně o DOJEM.
Z podobného soudku, kterým obvykle opovrhuji. Aplikace svobody slova:
Stejně tak si všímám komické absurdity, že i když mě kdejaká pakáž s větší či menší mírou oficiálnosti ve svých elaborátech pravidelná nazývá fašistou, neofašistou apod., já bych byl uvězněn, pokud bych se k týmž termínům přihlásil.
Nebudu to však řešit oklikou tím, že začnu jásat alespoň nad jedním jménem průchozím. Byť bych si tím souběžně dodal určité intelektuální prestiže. Pro specifický kolektiv. Jenže nad pragmatickou stylizaci + vypořádání se s trestním zákonem - já nadřazuji zvážení spornějšího obsahu spisu. Ovšem všichni hovoří pořád především o názvu knihy, a to ještě především kvůli jménu jejího autora.