pátek 23. prosince 2016

Buďme vděčni za každý útok

VYSVĚTLENÍ NÁZVU ° NEJDE O DŮSLEDKY ISLAMISMU ALE POSTMODERNITY ° KDO ZA SITUACI MŮŽE?

Abych nebyl napaden za cynické strhávání pozornosti, už z perexu budiž patrné, že žádnou terapii šokem nepřipravuji. Proč také, když ona léčba upadající Evropy se rozběhla jiná. Nechtěná. A bez ohledu na tento web. Něco z původního záměru totiž komusi nevychází a pro původní evropské národy může být válečný oheň spásou. Určitě oproti původně chystanému rozplynutí se v multikulturním ráji.

Teroristickým útokem míním události v Berlíně. Počet mrtvých, zraněných, ale ani životopis dopadeného/nedopadeného pachatele, to už podrobněji nesleduji. Základní zprávu jsem zaregistroval, ale detaily přenechám milovníkům politického bulváru. A pokud nějaký profesionální novinář bude vyslán, aby sesbíral vyjádření úplně všech poslanců a vyšších ministerských úředníků k pochmurnému berlínskému incidentu ( + dojmy bufetářky či parlamentní šatnářky), že z toho vyrobí speciální kolážní vydání listu s příplatkem, nechť je podnikavci přáno. Výpomoc s karikováním demokracie jedině přivítám.
Inženýrsky projektovaná multikulturnost, která sice mohla mít logiku ekonomickou, dříve či později musela narazit na fakt, že člověk je především produktem pokrevních svazků. Což je kvalitativně jinde než kvantitativní tučnost výplaty.
Tato skutečnost se zastírala. A biologické základy lidské existence se pokoušely překnaučitelných faktorů. (Jak u jedince, tak u celých civilizačních skupin.) Z těchto naučených sekundárních faktorů jeden – náboženské tmářství - prý pouze došel k dezinterpretování. (Zda lze či nelze dezinterpretovat to či ono náboženství bývá přitažlivým námětem. Ale nemá smysl spekulovat nad neblouznící podstatou jednoho z blouznění.)
rýt co nejhlasitějším vyprávěním o vylhané dominantnosti
Sečteno, podtrženo jsme tam, kde jsme nyní.
Ouha. Rozlícení populace aktuální situací by zdánlivě mohlo být pro neviditelného dirigenta v pozadí přítěží při procesu všeobecného hlasování. Skutečně? Strategie povícero želízek v ohni prozatím zvládala lecjaké situace...
Např.: Kdo by měl zájem si připomínat protimluvy těch samých politiků s nyní razantními prohlášeními, kteří se kdysi na zadělávání dnešních problémů podíleli? Když už ani v rámci české ultrapravice není ochota si připomínat třeba „včerejšího“ Klause se Zemanem, zato ochotně se tleská jejich dneškům?
Ale těch by nebylo třeba, „zájmové skupiny“ by volební výsledky ukočírovaly i jinak. Stačilo by, aby třeba z  úst dosud nevynořených loutek zazněla slova, jaká donedávna byla častována co ve slušné společnosti nepřípustná. Samozřejmě pečlivě oddávkovaná. JENŽE SLOVA NEŘEŠÍCÍ PŘÍČINU, ALE JEN UKAZUJÍCÍ NA OKATÝ NÁSLEDEK. Ovšem za pomocí masmédií se další uchlácholené konzumenstvo vyrobí cobydup.
Existuje vůbec světélko na konci tunelu? Ale ano! Paradoxně - neevropští pazdráti v hávu islamismu, čiňte se!!! Nejprve si to společně vyříkáme s demokracií, a až pak se spokojeně vrhneme proti sobě. Teror nepřítele je nejreálnější cesta k jeho vypuzení. Jen pozor, aby z toho zase nakonec netěžili tamti...