neděle 18. prosince 2016

Jak se u nás Židé mají?

OPODSTATNĚNÍ EXISTENCE STÁTŮ ° PROČ KDOSI USTUPUJE OD HLUČNOSTI SVÝCH TEORIÍ ° PROČ SE VĚNUJE TOLIK ENERGIE LEGENDÁM O ANTISEMITISMU ° TZV. „STŘEDISKO BEZPEČNOSTI FŽO“ POD DOZOR!

Někdo zaplane elánem, když pro své soukromé dopisy či veřejné texty nalezne odrazový můstek, protože po obtížně zvládnutém startovním bodu už ten zbytek jde jako po másle. Oproti tomu mne vyčerpává stále reprízovat to samé. Za tuto námahu, jaksi námahu navíc, může doba a nepřirozeností okupovaná atmosféra. Právě ta soustavně nutí dokazovat úplné základy.
Například to, že státy kdysi našly své opodstatnění pro nezbytnost ochrany krve. Postmodernizované jazyky zbytečně vymýšlejí slůvka jako „kolektivy“, „teamy“ apod., když tu již od počátků dějin existoval faktor JEDNÉ KRVE. Prostě odjakživý hybatel přirozené biologické války, kdy skupinové zájmy jsou reprezentovány útočící i ochrannou smečkou. Ba dokonce podobné hnací hledisko operovalo živočišnou říší ještě dříve, než se vůbec na planetě objevil první Homo sapiens sapiens.
Když se i posledně jmenovaný živočišný druh rozdělil do ras a následně subras, zrod právní entity STÁT byl na spadnutí. (A pokud by toto odůvodnění bylo popřeno, pak by další existence státu postrádala smysl. O pocitu vázanosti jeho právním řádem ani nemluvě.) Proto když v nejvyšším stupni dějin ke slovu přicházely příslušné plnohodnotné moderní národy, odrážet se měly z čeho a především i nárokovat si mají co.

Kvůli esejistické fazóně Antidemokrata se v rámci jediného příspěvku střežím zabřednou do přespříliš mnohavrstevnatě pojatého tématu, byť běžná témata v reálu právě taková bývají. Ale pro efektivnost vyjádření nezbytné mnoho přeskočit, zjednodušit a vynechat.
PROTO pro aktuální příspěvek český stát chápejme jako donedávna etnicky unitární, kdy se
  1. pod fangličkou postmoderního pokroku (tento se od předchozích „pokroků“ liší tím, že odmítá právě slůvko „pokrok“ = civilizace se PRÝ neodebírá od nižšího k vyššímu, nýbrž dosud bez pánů postmodernistů byla zmatečná)
  2. začal řízeně sebedestruovat budováním multikulturní společnosti. (Ze strategických důvodů se už přestává považovat za vhodné používání termínu multikulturalismus, ba dokonce v akademických kruzích již jsem nedávno byl překvapen frází, že „multikulturalismus selhal“. Jenže kromě oželení jednoho slůvka vše v inkriminovaném ideologickém blouznění frčí dál.)
  3. Ze samé naivní dobroty českého lidu proto na výsostném území nyní žijí i jiné menšiny, z nichž jedna z nich přímo vyčnívá. Zatímco jsem nikdy neslyšel o Somálcovi freneticky bušícím do tam-tamů za import třeba Ujgurů do českých zemí, Židé nejen že bývají četně zastihováni při podobných – ovšem značně sofistikovanějších - aktivitách, ale dokonce střelhbitě můžeme konstatovat původ HLAVNÍCH ARCHITEKTŮ HUMANISTICKÉHO POKROKU (postaru řečeno; či přesněji: popředstaru) právě z jejich řad.
Pojďme se nyní „zhrozit“, jak bylo Židům v našich zemích v aktuálním tisíciletí ublíženo. Klidně začněme ještě dále, od slavného 89´: pár pubertálně rozbitých oken u štědře restituovaných synagog, jeden větrem shozený náhrobek na neudržovaném hřbitově a 2-3 politické anekdoty, za které si jejich nežidovští autoři odseděli 4-5 let. A kdybychom přeskočili hospodskou půlnoční rvačku mezi hostem nabobtnale řvoucím o svém židovství (v doprovodu s tehdy ještě městským strážníkem v civilu, ovšem pozdějším šéfem tzv. protiextremistické kriminální policie Davidem Jandou, proslulém svými alkoholickými excesy), během které byl Žid poraněn ostrým předmětem, z celého postmoderního antisemitismu by to bylo úplně vše. A nejen Holywood, ale veškeré tzv. VYŠŠÍ UMĚNÍ Židům loajálních tvůrců by skomíralo na úbytě…
Dokonce zde máme plně profesionalizovanou úderku. (Vycházím z toho, že pokud si Federace židovských obcí v ČR něco dá na své fangličky, není to jen pro mávání jimi do větru.) STŘEDISKO BEZPEČNOSTI FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ! Neboli SB FŽO!
Jak jsem již avizoval např. zde, tato skvadra legitimizuje svou existenci soustavným smyšlováním sténání o útlaku jejich bližních (logický termín „souvěrec“ už je za hranou trestního postihu, proto nepříliš přesně musím použít tento). Mohu spolehlivě konstatovat, že dnešní text stručně shrnující situaci bude SB FŽO označen za další POGROMISTICKÉ ÚSILÍ. Jaká to je ale s oním pronásledováním v jedenadvacátém století pravda, zvažte sami.
...
Protože aby se váhy útlaku alespoň trochu vyrovnaly, oproti každoročnímu publikování – a to dokonce s oficiálním posvěcením - soupisů pouhých oponentů židovských úhlů pohledů, BYLO BY NUTNÉ VYHLAŠOVAT SEZNAMY PRÁVĚ ČLENŮ SB FŽO VČETNĚ VŠECH JEJICH DENUNCIAČNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ! A PŘEDEVŠÍM VYKONÁVAT ČINNÝ DOZOR NAD JMENOVANOU INSTITUCÍ. IDEÁLNĚ PRÁVĚ TĚMI, KTEŘÍ JSOU NEJINTENZIVNĚJI DEFAMOVÁNI!!!