sobota 19. srpna 2017

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ: KATALOG OPONENTŮ 2016

Federace židovských obcí v ČR
Maiselova 18
110 01 Praha 1

Věc: KATALOG OPONENTŮ 2016

Vážená Federace židovských obcí,
dotazuji vás coby angažovanou entitu při tvorbě tzv. Výročních zpráv o projevech antisemitismu. V posledních letech - jubilejních dokumentů veřejných. Jelikož lze předpokládat vaši účast na produkci podobných resumé zatajnělých (zákulisních, komplotovaných, konspiračních, piklovaných) i v desetiletích předchozích, oslovuji vás tím spíše.
Vskutku celá populace ČR baží po číslech za uplynulý rok. Byli jsme již navyklí, že ono rozlousknutí oříšků přicházívá před létem. Aktuálně nikoliv. Za hypotetický důvod nelze stanovit mediálně zapadlé proběhnutí novodobého Holocaustu. Spíše jakési strukturální obměny.

Přestože vlastně nikdo neví, co je onen antisemitismus zač, zato je jistota zařazení na podobné indexy čehokoliv/kohokoliv, kdož nejde předákům FŽO pod vousy, podobné vpravdě selektivní soupisy vzbudily zájem i politického projektu Antidemokrat.
Apel budiž následující: jelikož tvorba podobných očerňujících seznamů je hrazena z veřejných peněz, nechť i výstupy jsou veřejné! Jak se o to zasadí aktivisté FŽO? 
 
S pozdravem
Mgr. Petr Kalinovský
Antidemokrat.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat