středa 6. října 2021

Další rozsudek ve jménu Holocaustu a lidských práv

Odsuzující rozsudek padl 30.září 2021 u Obvodního soudu pro Prahu 1 nad mou maličkostí, neboť jsem procházel o rok dříve s hořící svící potemnělou ulicí, v níž sídlí i radnice Federace židovských obcí v ČR, a nechal jsem se v oné lokalitě vyfotografovat. Kromě několika náhodných turistů, kteří si v oněch okamžicích ničeho abnormálního pro obvyklou promenádu těsně u Staroměstského náměstí ani nevšimli, natož aby vůbec panicky třeba otáčeli hlavu, nikdo nereagoval. Pardon, kromě předsedy Židovské obce Praha Františka Bányaie. Jenže ten až o pár dní později. Proč s prodlevou?https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fleteckaposta.cz%2F239727089%3Ffbclid%3DIwAR3fxjPp1NgAo8EnPmkXp9_iaJJgMiBXWnhM95F_3hFdMRo0FMBOL3z7ry0&h=AT1tZPtMjHCaQAu_WQlXyfdcnetyqO77WpHBcjknqwP7eohVLGl-pd4h3mjypm8738hcG_JHHqVvaOqpZOYKkKfcZym9X44WdX86PM_-c879qUajIoM5m8QTGbhqECdmVrnMPMo

Průběh je zjevný i na záznamech kamer právě Židovské obce Praha, která má ulice centra Prahy kamerami se záznamovou technikou pečlivě prošpikované. Já právě pro zajímavost, kterak by reagovaly oficiální bezpečnostní složky, kdyby se v lokalitě něco pro všeobecnou bezpečnost zvláštního dělo, jsem zapózoval. Skutečný terorista by si asi nedával takovou námahu s vyaranžováním sebe sama, přesto by výbuch poblíž historického centra kromě zamýšleného cíle nechtěně ohrozil české lidi. Podotýkám, o zahraniční návštěvníky či pár poholocaustově zbylých židovských obyvatel a jejich bezpečnost nechť se starají jiní, mne zajímala hrozba pro Čechy. Například já před pětadvaceti lety brigádničil v nedalekém divadle Don Giovanni. 
Nikdo nijak nezpanikařil (ostatně – hořící svíce je celkem četná na restauračních předzahrádkách, přesto zapózování u vchodu do oficiální Federace židovských obcí a Židovské obce Praha mírnou neobvyklostí zavání). Těch pár jednotek turistů, patrno ze záznamů, se ani neohlédlo. A záznamy by skončily ladem, kdesi v trezorech digitálních archivů Federace židovských obcí. Takže by byly k ničemu. Tedy kdybych tentokrát nejednal dále. 
Protože já s určitou sladkokyselou šokovaností, fotografie přepošlal cca padesátce masmediálních adres. Nechť tedy hlídací psy demokracie konají a ponouknou mnou naťuknutým tématem vylepšení zabezpečení. Vskutku, ledy se pohly. Federace židovských obcí v ČR a Židovská obec Praha (přímo spravující i jedno z obeslaných masmédií, Roš Chodeš), si prohlédly vlastní záznamy, TEPRVE V TEN MOMENT si podrobněji všimly činu s fotografováním, a došly k poznání, jak se před několika dny udála tzv. hrubá neslušnost, a podaly trestní oznámení, jak se staly obětí taktéž nebezpečného vyhrožování. Jelikož jsem vše souběžně s obesíláním masmédií publikoval na svém FB profilu (pod jménem Petr Kalinovský), ihned o identitu pachatel bylo postaráno. Já tedy ostatní masmédia obesílal z mailu napsaného na mé telefonní číslo a bez jakéhokoliv anonymizéru s trvalého bydliště, což by skutečný terorista zřejmě neudělal, neboť tomu by stejně šlo u výbuch s maximálně párhodinovým opožděním od uložení nějaké té trhaviny, ale nešť. 
Čeští lidé by prostě byli sekundárními oběťmi. Nezajímají mě ty případné oběti primární, o to ať se starají právě oficiální bezpečnostní složky (a nachytal jsem je právě zde na zlemplovitělých švestkách :-) ), přesto celé vyšetřování a trestní stíhání se neslo ve znamení, kde jsem za celý svůj život vznesl legitimní kritiku Státu Izrael, komplexní hodnocení blízkovýchodní politiky, respektive nadnesl provázanost tamní entity s občany ČR židovského původu. 
Takže nakonec mohu být rád, že původně zvažovaný paragraf 353 tr.z. o nebezpečném vyhrožování byl odstraněn, a já byl odsouzen jen pro trestný čin výtržnictví (§358 odst. 2 tr.z.) , neboť jsem se prý dopustil hrubé neslušnosti. Kterou tedy nikdo neznamenal, protože těch pár náhodných procházivších jedinců na záznamu židovských kamer ani nehnulo brvou a židovské kamery byly předsedou Židovské obce Praha prohlíženy až na popud mých mailů masmédiím. Osm měsíců podmínečně odložených na zkušební dobu dvou let. Od původně i souběžně uloženého peněžitého trestu dvaceti tisíc v řádném líčení, rozdílem od trestního příkazu, upuštěno. 
Jak tedy vidno, nejdůležitější parametr pro výkon funkce předsedy Židovské obce Praha má předseda současný splněn. Tím totiž několik funčních období bývá napadení právě Petra Kalinovského. Předseda minulý, Tomáš Jelínek, kdysi musel napadnout veškeré mé kvalifikační práce, neboť prý vyzařovaly nepřípustnou esenci v klanění se Holocaustu.
Před soudem pečlivě propírané další a další texty publikované na zdejším Antidemokratovi, které neměly s pochodní nic společného (tedy kromě Židů, Židů a Židů), tak alespoň dostaly punc oficiální soudní archiválie...
Pozn.: Během čtvrtka 7.10. 2021 bude přidána střihová desetiminutová audioreportáž z přelíčení 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat