neděle 4. září 2016

PRVNÍ NAROZENINY ANTIDEMOKRATA

Hlásání neměnné ideologie ° Antidemokratovým paradigmatem není demokracie ° elity nad davem ° číselná úrodnost

Nebojte, nezazní zde jeden z trháků doby „Iks-iks-iks má narozeniny, my máme přání jediný, štěstí, zdraví, štěstí, zdraví….“. Ovšem první výročí projektu ANTIDEMOKRAT je skutečností, tudíž by měla být učiněna jakási rekapitulace.
Vyjděme z toho, co se zatím nepodařilo (a z principu se zcela podařit ani nikdy nemůže). Smysl těchto stránek učinit jasným každému, kdo se na nich kdy ocitne.
Začnu opakováním základů. Vždyť jednou z charakteristik ideologie je i to, že jádro má konstantní a z něj pouze vyvěrají její aplikace. Proto ideologický projekt musí připomínat spíše rčení o křečkovi v kole, nikoliv to o plášti proměnlivém ve větru.
Druhý příměr pasuje na ryzí populismus, kdy jeho povrchnost místy zdvihá žaludky i těm, kteří by zdánlivě mohli být potěšeni. Účelové výkřiky jsou něčím, co sice může posloužit řečníkům (ve volbách, v obsazenosti společenských plátků, v prodeji hudebních CD…), ale polétavost ze zásadních věcí činí karikaturu.
Jednou z výtek k Antidemokratovi byla přemíra cizích slov. Zřejmě největší pastí se přitom stalo ústřední slůvko PARADIGMA.  Slovník cizích slov  vám vychrlí „soubor předpokladů, konceptů, hodnot, pravidel a praktik sdílených určitou komunitou (zejm. vědeckou), prostřednictvím kterého daná komunita pohlíží na skutečnost a interpretuje ji.“ Suchou poučku bych převyprávěl coby principiální úhel pohledu na svět, kdy jsou komunitě společená především ta úplně nejzákladnější pravidla v přístupu k tématu + existuje společná ústřední hodnota.
Ač se celoživotně pohybuji v subkulturách přezdívaných coby neonacistické (?!? - sic), v naprosté míře kolem sebe vidím především nespokojence, kteří by ovšem nejhlasitěji křičeli, pokud by jim někdo výslovně odejmul jejich zdánlivou hlasovací moc. Antidemokratovo východisko je přitom opačné: oprávněnost moci nevzniká z nálady davů.
Vysvětlím: dav se rovná součet každého z nás a nálada může být – kor v době nynější masmediální vyspělosti – nebetyčně kočírovatelná. Pokud tomu někdo nevěří, tak jej považuji za možná roztomilé, ale pořád jen za duševní děťátko.
Proti onomu ústřednímu bodu Antidemokratova paradigmatu mnozí mermomocí vnáší protiargument příkladů ze současného zahraničí. Prý jak se volebním mechanismem dostal ten či onen k moci. Vbrzku zjistíme, že moc oněch zvolených, na kterou „se šokem hledí celý civilizovaný svět“ je natolik omezená, že klíčové úkony stejně být realizovány nemohou. (Pokud tedy nějaké zásadnější úmysly vůbec byly.) Nebo spatříme, že „civilizační strašák“ byl propagandě nepohodlný ješita z nějakého druhotného důvodu a ihned po inauguraci už sekává latinu. Koneckonců, pokud dnešní mocní jsou až tak mocní - jak se OPRÁVNĚNĚ předpokládá - , tak proč by se vzdávali své dojné krávy?
Ony vůbec další podobné fangličky SVOBODA, ROVNOST mají háčkovitou podstatu, kdy se rádo skočívává po líbivém prvním dojmu, ale následky jsou v běhu doby bolestivé. Tak proč se na ně odvolávat!
Porevoluční svět musí být SVĚTEM ELIT. (Nemíním elit ve smyslu, kdy se jedná o cizorodé FINANČNÍ klany, na kterýžto hybný mechanismus se dodatečně vždy nalepí patos umělečna, vědeckého jádra – vůbec dojem o myslitelích doby.) Bude světem takových elit, které není nutné chlácholit hmotnými statky nebo důležitosti jejich mínění, ale které budou naopak vybaveny vnitřní schopností sebeoběti. Přijmout odpovědnost a vlastní úlohu podřízenou mechanismu dějin.
Podobná budoucí elita se už nebude muset vlísávat davům (tj. dolních 95% POLITICKY NEVYSPĚLÉ populace). Toliko vyloží své karty na stůl, protože její kroky budou v konečném důsledku přínosné i pro tělo nacionálního útvaru. A proti kazisvětům takováto elita bez obav a veřejně použije sílu. Vždyť NÁROD ( = druhá polovina obsahu termínu paradigma) VÝŠE JEDNOTLIVCE! Neřku-li sabotéra.
Vzhledem k předchozímu patrno, že čtenářská obec bývá zúžená. Snad v uplynulém roce přitahovala dílčí témata v  esejích, ale o nějaké širší převýchově subkultury vedoucí k odstranění INFANTILNÍHO DEMOKRATICKÉHO PATOSU nemůže být řeči.
Za příčinu se samozřejmě může namítnout nedokonalost mé prezentace. Ale seriózněji vzato: je to nenatrefením se do století/půlstoletí. Naštěstí Antidemokrat si za svůj střednědobý cíl nevytyčil získání prvních míst ve čtenosti, ale sumarizaci autorovy ideologie. Aby nemohlo přijít nařknutí ze zkratkovitosti jednání, nýbrž aby celistvost ideologického konání vždy tloukla do očí!
Efektivnost Antidemokrata se obtížně může srovnávat s palebnou silou dnešních mocných. S jejich TV, rádii, tištěnými médií a na ně navázanými weby. Ale ani s národoveckými kapelami a jejich refrény, které se díky specifickým efektům snázeji zaseknou v myslích posluchačů (byť mnohdy ideologicky kotrmelcovaně). A úplně jinak měřitelné výsledky se pak chápou u veřejných shromáždění.
Přesto se čísly pochlubím. Dosud (počítáno k 21.8.2016) 55 příspěvků s průměrnými 182,3 otevřeními. V prvních fázích jsem se spoléhal na samovolné šíření textů ( + příležitostných FB reklam; levnějších než krabička cigaret) a dosahoval jsem 128,2 rozkliknutí. Později, když jsem marketing pozměnil na vkládání esejí do cca 10 FB skupin a dosáhl jsem 319,3 otevření/esej. Kolik procent odkazy rozkliklo a kolik prostudovalo, odmítám spekulovat. Stejně jako se nebudu rozepisovat nad tím, pokud jsem někým napadán ze zacpávání FB skupin Antidemokratem. Podobné výkřiky beztak většinou plodí ti, kteří za poslední rok tak maximálně opilecky něco vykřikovali po hospodách či na fotbalových stadionech. Já jsem svou energii alespoň zúročoval předkládáním ideologické koncepce.
Indikátorem onoho zúročování mohou být i vývrhy Střediska bezpečnosti Židovské obce Praha (SB ŽOP). O tom padlo již zde, kde bylo vyhlášeno trojnásobné zastoupení Antidemokrata ve Výroční zprávě o projevech antisemitismu v ČR (od září do prosince 2015). O charakteru podobných spíše komediálních zpráv nyní pomlčím, toliko si vystačím s obratem zaručený indikátor existence projektu.
Co si přát do dalšího roku? Obligátní frázičky přeskakuji, zvýšení počtu čtenářů, i když je – jak výše vysvětleno – druhotné, tak by potěšilo. Vzhledem ke změnám v obživě sice bude méně času na psaní, ale i tak se dušuji, že na svého elektronického potomka nezanevřu..