sobota 17. září 2016

ŽIDÉ V ČESKÉ KINEMATOGRAFII

Protektorát jedinou výjimkou ° časový iluzionismus s Holocaustem ° dnešní hra na „najít babičku“ 

 Už nadpis je sporný. Vždy se jednalo o kinematografii česko-židovskou (židovsko-českou?). Pochopitelně s výjimkou říšského obsazení, kdy Židé měli daleko jiné starosti než furiantství před kamerami.
Když dnešní člověk usedne před protektorátní tvorbu, něco tam je nezvyklého. Tehdejší odpočinkové snímky musely především překrývat problémy doby, ale do hodnocení tohoto typu mi nepřísluší se pouštět. Zcela určitě ale po dnešním shlédnutí inkriminovaných děl na mysli vytane jistá podivnost. Až dodatečně si uvědomíme, že žádná z tehdejších tváří se primárně nespojuje s přelitováváním se vmísitelným nejen do druhé poloviny dvacátého století, ale čile i dosud.
Proto momentální úvahu o duši česky točeného filmu rozdělme na dvě části. Na PŘED a PO.

Díla PŘEDprotektorátní onen pocit PRIMÁRNĚ nevytváří. Mají kategoricky jiný ráz. S odstupem doby chápáme, že prvorepubliková kinematografie (tedy ještě s nepřeskočitelným procentem česky hovořících „levicových Židů s pravicovými konty“) se ocitala spíše v porodních bolestech. Ať už ryze technologických, případně ještě chyběl nezbytný letitý fortel pro onen specifický druh políbení múzou.
Předokupační snímky sice logicky vzato nemohou mít přímo uváděné téma Holocaustu. Ale pozor! Paradoxně i v meziválečných výtvorech se zpětně dá „pocit Osvětimi“ vypěstovat! Jak? Pro dnešní dojem z nich vezměme v potaz fakt, že poválečně vzniklé (a zde zdůrazněme ty po 89´) medailónky židovských herců jsou plozeny pro holocaustovskou tóninu! A novodobý medailónek se ve vašem povědomí řízeně spojuje s filmem pro pamětníky. Tedy dodatečná politická propaganda, která odebírá dávku šmrcu předválečným černobílinám.
POválečný znárodněný film Židy už nevytahoval tak, jak by si představovali pro rychlé obnovení svých předprotektorátních pozic. K tomu určitá nedůvěra vůči těm po létech navrátivším se z ciziny. Plus ještě o pár let později stalinsky ostražitý poměr k Židům. (tj. ten příznačný až pro konec života JVS). Především pak: kdo by měl tenkrát zájem vyvyšovat židovské problémy včerejška nad ty všeobecně vlastní, kterými si prošel v protektorátu úplně každý? Onen prvek poetické tragédie (Winton a spol.) je pro stříbrná plátna příznačný až v éře multikin.
Zároveň pro film těsně poválečný a ten z padesátých let byla přisouzena jiná úloha. Proto ani dnes příslušné tvůrčí letopočty (1945- cca 1960) nebývají větrány tak často.
Během bolševického čtyřicetiletí (dvacetiletí + dvacetiletí) se přitom urodilo kvantum zdařilých snímků, byť dobové stigma – pro každé z oněch desetiletí jiné - je v nich nepřehlédnutelné. Přitom i mírně cvičené oko dokáže rozlišit, co je trapný ideologický nános a co nadpolitické umění. Byly tady různé pře, co je nánosem neúnosně zaplevelené a co ještě snesitelně, ale o tom dnes ne.
Všimněme si našeho tématu. Židé po pětačtyřicátém už ani v jedné etapě nebyli ze zdejší kinematografie vytlačeni. Byť ještě neexistovala slova jako „producent“ apod.
Ba co více, i když dnešní židovské módní tvrzení o jejich „útlaku“ ve východním bloku po šestidenní válce (1967) hlásá, kterak v bipolárním světě pro ně byly od tohoto bodu málem rekonstruovány plynové komory, v českojazyčné kinematografii (datačně zkomplikované československým rokem 1968) židovské zastoupení už nikdy neskomíralo na úbytě. Klidně i bez kvantitativních tabulek po ruce konstatuji, že jejich zastoupení před kamerou neodpovídalo jejich poměru v normalizační populaci! Navzdory tomu připouštím (k údivu židovských dohlížitelů nad projektem Antidemokrat.cz), že mnohá normalizační tvorba uměleckou hodnotu má.
A dnes? Dnes se sestavují tabulky Židů v „českém“ umění. Badatelé do nich umisťují jména jen podle politické sebeprezentace toho či onoho. A i když zdánlivě střílí od boku, racionalita při vytváření podobných tabulek je až mrazivá.
K tomu se v kulturní smetánce pořádají celospolečenské hry na rodokmenové „nalezení prababičky týrané během Holocaustu“. Rozhodně je jisté, že pokud by nějaký herec podobnou kratochvíli zkazil demonstrativním zvoláním, že on „se Židy nemá nic společného“, už by si nezahrál.
Bývá mi vytýkáno, že „uspěchaní“ čtenáři obtížně chápou smysl mých příspěvků. Dnes proto závěrem učiním shrnutí: snad přijde další kulturně-politická etapa, kdy se budoucí diváci dokáží zpětně dívat na minulé tvorby s optikou osvobozenou od klišé dřívějška. A nad čím (tedy v případě zdárného vývoje dějin) mávnou rukou? To bych mohl prozradit už dnes…