pondělí 19. září 2016

Ohlédnutí za demonstrací SPOLEČNĚ ZA VYSTOUPENÍ Z EU!

Obvyklé organizační mouchy demonstrací ° řečnická superstar ° mimovolební význam shromáždění ° hooligans na politické scéně

Střípky ze sobotní akce pojmu jinak než tu a tam se mihávající oficiální média. Na podobných sešlostech se objevuji setrvale, tudíž nejen že jsem způsobilý k jejich porovnání, ale snad se i mohu dostat k nějakému obecnějšímu závěru.
Délka mé glosy by neměla přesahovat únosnou hranici. Ostatně podobně dvouapůlhodinového trvání mikrofonově-stacionární části bylo ihned spatřeno co nejviditelnější problém. S vysvětlováním tohoto organizačního defektu proto začněme od píky:

Vše vychází z uchvácení infantilními zásadami kolektivismu (chcete-li demokratizováním), jejichž souhrn naleznete v kdejaké pionýrské/skautské brožurce. Nebo v Ústavě ČR. Pořadatelé si umanuli, aby nebyli nařčeni z nevyváženosti, tak dají u pultíku prostor každému, kdo si o něj řekne. Protože demokracie toť nejen diskuse, ale i množství, tak se dokonce použila rekvizita losovacího zařízení pro určení pořadí.
Kdo všechno nám jaký projev řekl a neřekl, přeskočím, neboť by se snadno sklouzlo do otřepané básničky jak se všichni musí spojit do jednoho volebního bloku versus proč to s konkrétními lidmi nejde. (Poslední varianta si pobrukuje cosi o nezbytnosti „konečně založit tu správnou stranu“.) Všechno přenechejme jinam. Jak pravidelný čtenář ví, zde i z důvodů, že pro Antidemokrata není účast ve volbách ideologickou extází.
°°°°
Kdysi jsem zaznamenal soutěž Česko hledá superstar. A během soboty bylo dost času si na ni vzpomenout. Nadání (hudební sluch) má kdekdo. Poté je potřeba vůle dotyčných se předvést a nakonec už jen dostat prostor pro exhibici. Vyvrcholením je level televizní. A superstar je na světě. Při pouličním politizujícím spílání do mikrofonů to je tuze podobné. Jen namísto nezbytnosti hudebního sluchu, kterážto je zaměněna s osobnostní umanutostí stanout na piedestalu rétorů historie.
Superstarová soutěž mnoha a mnoha adeptů bývala rozkouskována na povícero večerů. Což řešilo diváckou trpělivost, pakliže pointu bylo dát čas každému. Důležitou byla i scénáristika + režírování. Zde vše podobné (téměř) chybělo. Především ta scénáristika ideologická. Nepříjemnou diverzifikací totiž bylo, když každý okamžik zněly politické proklamace navýsost protichůdné.
°°°°
Trvale mě uvádí v úžas další jev: nepochopení různosti poslání různých forem sdělení.
Tuze zjednodušeně: vše se dá tužkou napsat na kus papíru, přitom ona písmenka jsou jinak použitelná pro jiné příležitosti.  Například souseda se ve výtahu  poptáte na zdraví, aniž by vás opravdu podrobnosti zajímaly.
Podobně: řečník na náměstí by neměl účastníky oblažovat obsáhlými citáty.
Obráceně: hlubší pojmutí věci nemusí být na škodu v sálové prezentaci jediného významného hosta. Bohužel protestní demonstrace bývají přehlídkami podobných groteskních záměn a za nejvýznamnějšího z nejvýznamnějších  se tu považuje každý. A vy usínáte.
°°°°
Posléze se v záplavě nudnosti najdou tací, jejichž řízná slova osvědčeně nabuzují davy. Jenže když už půjdeme tímto systémem hodnocení, pak se nesmí pominout kvalita ideologického nabuzení posluchačů.
Pokud nahodilý účastník podobných ceremonií freneticky tleská kdejakému pivnímu výkřiku, většinou stejně do druhého dne zase neškodně vychladne. Oproti tomu hodnotněji  ukotvená ideologie se v jednotlivci klube v řádu let a slova odposlechnutá z demonstrací jsou pro ni nepříliš významná (byť ne zbytečná). Ovšem najít sílu přenést se nad četnou slabomyslnost tribun…
 °°°°
I přes právě naznačené pohrdnutí každá z obdobných akcí smysl má. I navenek. Ale nejprve se informace o proběhlé  musí dostat k populaci. Pozitivní vyznění zpravodajství očekávat v nepřátelském Režimu nemůžeme, ale i negativní informace je informací. Při troše umu lze negativum namodelovat i tak, aby neslo kýžený užitek. Za čtvrtstoletí české moderní ultrapravice bych našel dost příkladů, kdy jsem tleskal, i když ve většině populace nastalo odmítnutí (napomožené médii). Nám pro tuto fázi boje musí stačit alespoň vštěpování informace o naší existenci, nikoliv naivně očekávat úspěch v zítřejším hlasování veřejnosti! Ostatně, co pro dějinnou spravedlnost znamenají výsledky hlasování?  
Nedělejte si další naivní iluze. Třeba o budoucím nárůstu čísel účastníků, které porostou při pilné práci jako velkopodnikatelovy miliardy. Pro dosažitelný počet účastníků totiž existuje přirozený strop – a jeho ostražitým zkoumáním se zabývají společenské vědy důkladně.
Aby komplikací nebylo málo: především je zde kdosi v pozadí, kdo tahá za drátky. Dokud budeme fungovat v současné bizarní podobě, tak nás klidně světovládce nechá dýchat. Užiteční idioti. A ti z nás, kteří se domnívají cosi o reálnosti porazit onoho v pozadí pomocí jeho vlastních drátků, zřejmě v jeho existenci nijak hlouběji nevěří. Jiné vysvětlení neexistuje.
°°°°
Jak si tedy  vynutit mediální pozornost, která má potenciál vymknout se z rukou? (Tj. desetitisíce budoucích revolucionářů, nikoliv blouznění o desítkách procent voličů.) Spořádaným průběhem protestní akce to nepůjde. Zde snad částečně mají místo i ony výše vysmívané primitivnější formy burcujícího politizování. Ale především by to měl být ČIN.
Pokud se na veřejných shromážděních objevují pouze skupinky trvale zarmoucených seniorských obličejů, nejen že se uzavře brána mediálního zájmu, ale akce nebudou přitažlivé pro účastníky, kteří by rozvířili stojaté vody.
Poslední dobou tomu není tak často, aby se na veřejné shromáždění dostavilo větší množství tzv. hooligans. Netvrdím, že vytváří přitažlivý obraz. Tedy obraz pro seriózní voličstvo v demokratických volbách. (Svůj netečný postoj k podobným institucím zde ovšem vyjadřuji pravidelně.) O úrovni hools´ se dají vést oprávněné spory, ale faktem je jejich potenciál k činu právě na manifestacích. A rozruch je pak hlavním magnetem pro média, pomocí čehož se vůbec dostane politická akce k divákům. Samozřejmě s obsahem notné dávky negativního rázu,  ale alespoň nějaké poselství BUDE. Vždyť úlohou informace nemusí být lanaření k volebnímu chování, ale prosté sdělení  populaci toho, že tu jakožto společenský segment prostě JSME. A další generace kdykoliv dohledá důkaz, že jsme tu BYLI . Přitom, při troše umu, v dlouhodobé paměti populace zůstane jen poselství pořadatelů a pomocná ruka s vytetovaným míčem léty vymizí.
°°°°

Jen to chce přežít trapné chvíle, když pár metrů od vás na politické akci  se začne skandovat „smrt Baníku“ apod. (tuto sobotu zaznělo „smrt islámu“ poblíž Pinkasovy synagogy) Jenže to zase bývá chyba organizátorů…