neděle 2. října 2016

ŘÍP OKUPOVÁN HARE KRŠNA!

Módnost národa – ale jen slupičkou ° cizácké prvky v kuriózní verzi „češství“ ° znásilnění termínů ° na druhé straně stále jedni a ti samí

Společenská atmosféra je výsledkem pomyslného trhu
. Při jeho procesech panují stejná pravidla jako na trhu s rohlíky.
V posledních měsících, kdy se řítí námi dlouhou předpovídaná přistěhovalecká vlna, dochází k určité rehabilitaci slova NÁROD. Ale nebudu opakovat teze posledního čtvrtstoletí – už na věčné reprízy přestává být čas a místo. Účelově-národovecké fráze nyní srší nejen od kruhů, které se budou ve volbách reálněji ucházet o hlasy, ale i od tzv. kulturních elit. Příspěvek si chce vzít na paškál jev, kdy zdánlivě podobná slova lze momentálně zaslechnout dokonce i od těch, kteří nás za ně donedávna zesměšňovali nejvíc. Může nás to vůbec těšit?
Když použijete téže slovo v různých souvislostech, může mít jiný obsah. Kor pokud se jedná jen o vypočítavou reakci na poptávku pramenící z aktuálního nebezpečí nebo naopak o součást konstantní strukturalizované ideologie. Ten první případ obvykle jen vytěží prospěch a z dějinného pohledu nic zásadního nezabezpečí. Čímž paradoxně vzniká nové nebezpečí: zmrzačení přirozených varovných signálů.
°°°°

28. září 2016 jsem znamenal ještě další fázi: slůvko NÁROD si vypůjčily i kouty, kde je onen termín protimluvem snad celé jejich existence. Obejděme se bez jejich popisu učeneckým jazykem co neomarxistických relativistů, kompilativní metodou bažících po čemkoliv nihilisticky likvidujících tradiční společnost. Použijme raději jejich označení za znuděné fracky, kteří se potřebují čímkoliv zviditelnit od ostatních. Že vám to do sebe nepasuje, že titíž zničehonic začali používat národoveckou symboliku? Mně také ne, právě proto píši momentální report.
Omluvte nepřesnost v mém nadpisu, ale nuance v postmodernistických sektách jsou stejně bezpředmětné. Zda byl Říp obsazen sektou s názvem Dharmasala/SunVeus či Hare Kršna není ani tak podstatné, jako spíše podobný okruh jejich zájmů. Pro ukázku jmenujme: Jayamantra – zpěv manter, Workshop afrického tance – DunDun festival, Hrající Tibetské mísy, Didgeridoo a Tanec. K tomu hindiustické tradice namísené s čínským novoročím ohnivé Opice, Občanské sdružení podporující rozvoj v Keni a workshopy hromadné antikoncepce. Nu a nyní, kdy se i mezi podobnými začala objevovat poptávka alespoň po dílčím nacionalistické rozměru, trh s pseudokulturnem velí africké bubínky přitáhnout i na symbolickou horu Říp. Včetně černochů a prostěradel namísto čamar nebo jiné - místu důstojné - vizáže.
°°°°
Nyní si představte, že dvacítka členů podobné sekty na jeden z výročních dnů obsadí uvedené pietní místo. Kromě odhadnutelných rekvizit si dopraví i moderní PR techniku. Poté se klidně může stát, že pokud se tamtéž objevíte na národovecké pouti s přáteli, nevěříte svým smyslům. To když tlukot na nástroje afrických šamanů doprovázený kdejakým asiatským nástrojem (letí Tibet) z ničeho nic rozetne reproduktorové zvolání, jak „silným jsme národem a pojďme si zazpívat hymnu“.
V tom sektářští organizátoři cca stovku náhodných turistů přimějí k tomu, nechť si podají ruku s ostatními (včetně černochů) a vytvoří řetěz, který při zvolávání „nový národ“ na několik hodin zcela znásilní terminologii i lokalitu.
Vlk se nažral a ovce zůstala celá. Aktuálním vlnovitým nebezpečím vyvolaná pudová potřeba obranné soudržnosti (v tradiční verzi: národ) se ukojila a to, že se slovu NÁROD z úst podobných dal zcela jiný rozměr, většina populace neodhalí. Naopak při sémantickém znásilnění onoho posvátného termínu NÁROD se relativistům paradoxně dostává do rukou další zbraň.
A tady už je po zádech poplácají i ti mocní z pozadí...
°°°°
°°°°
°°°°
P.S: Zbytek už si můžete domyslet sami. Z hloučku mých známých vylétla hlasitá kritika, uniformovaní a neuniformovaní policisté střelhbitě nastoupili do stavu bdělosti. Rázem bylo při fyzickém přiblížení i patrné, kdo přesně byli organizátoři postmodernistické seance, pouze protentokrát vynechali svůj oblíbený pokřik „proti fašismu – proti rasismu“.
Ti, kteří před chvíli režírovali humanitární spojování bělošských rukou náhodných turistů s končetinami černošskými, ráze na nás chrlili jeden kanální vulgarismus za druhým. Snad abych se utvrdil v tom, že proti podobným je napříště oprávněné použít neoficiálních postupů, na zkoušku jsem vyzval uniformované policisty (306615 a 277183) ke zjištění totožnosti autorů vulgarismů. Zda by tedy vůbec bylo možno věc řešit návrhovým přestupkovým řízením. Tito samozřejmě nekonali s tím, že nic neslyšeli. Následně ostentativní policejní laxností nabuzený neomarxista vše znovu zvolal půl metru před nimi a tito opět pobaveně konstatovali, že nic neslyšeli. Naopak si vyžádali občanský průkaz můj....