sobota 29. října 2016

VAŘENÍ Z VODY, IDEOLOGICKÉ VAKUUM (pražská demonstrace 28.X.)

Blázni ve veřejném životě ° škála kritik politických témat ° Zeman i přes Bradyho JE součástí PRŮMYSLU HOLOCAUSTU

Mnohým akcí přihlížím zpovzdálí, abych se po vyhodnocení počátku mohl rozhodnout, zda se do nich zapojím. Nerovnost totiž existuje i v rámci jediného národa. Klidně to ocejchujte jako nabobtnalé elitářství, jenže zkušenosti mě učí podobnou ostražitost co nezbytnost. A já si na určité ideové výstavbě zakládám.
Přejdu dnes žabomyší války mezi různými jmény. Podobné šťouchanice koneckonců patří k přirozenosti. Stejně jako se lze povznést nad účast – diplomaticky řečeno – „podivínů“ ve všech možných spolcích. Veškeré politicky činné skupiny jsou magnetem pro veřejné blázny. (Ono i kdybyste tímto zaměřením lustrovali základní patra vládních politických stran....) Avšak s tím rozdílem, že u skupin reálně dosahujících k mocenských kladkám se věnuje dostatek energie, aby oblastní šílenci nebyli středem novinářské pozornosti, nýbrž tuto obsazovali počestní mudrcové. (Seriózní pánové si přeci nenechají zhatit svůj VEŘEJNÝ KŠEFT pouhými exhibicionisty.)

Naopak u politických skupin se zbrklým očekáváním onu nerentabilitu počestní pánové vbrzku odhalí, vytratí se z nich, a pro kamery zůstanou především ti „zvláštní“. Ale jak již uvedeno, není to měřítkem kvality těch či oněch stanovisek, ale spíše ukazatelem co a jak daleko je korýtek.
Jedním z rozpoznávacích znaků šílenců je, že mají potřebu mluvit i když toho zas tak moc říci nemají. Ba dokonce tito nalezli v mikrofonech z náměstí zvláštní koníček. Když zůstanu právě u těchto druhohouslových, kteří si mohou před poloprázdnými náměstími beztrestně (většinou) postěžovat na úklady světa, nalezneme několik společných znaků. Jednak délka období aktivismu 2-3 let, kdy se tito oddávají své objevené rétorické genialitě. Druhak vůle pomíjet až bazální neznalosti témat. Největším průšvihem pak je právě to, že jakákoliv komplexní teze absentuje. (To poslední naopak bývá vydáváno za PŘEDNOST svobody.)
Pokud si vezmeme letošní osmadvacátý říjen na pražském Václavském náměstí, do značné míry máme znázornění předchozích slov. Stovka shromážděných účastníků se snad mohla shodnout v tom, že se jim NĚCO na současnosti nelíbí a datum sešlosti si vybrali kvůli NĚJAKÉMU volnu v kalendáři. Podle rekvizit u tribuny bylo jisté, že o největším prvorepublikovém sporu – tedy o míře zásluh při vzniku ČSR (domácí odboj, legie, zahraniční odboj) - svolavatelé oslav neměli ani potuchy, když před tribunu umístili pouze obří portréty Masaryka a Beneše. (Klasické trio uzavírající Štefánik bývá přítomen spíše pro svou „do počtu“ slovenskou národnost a situaci usnadňující včasné úmrtí.)
Odsudky proti EU s příměsí zakřivenosti okurek a NATO(a) coby reliktu studené války, to také příliš nepůsobilo co vybroušený ryze ideologický postoj. Naopak pobouření se nad přistěhovaleckou vlnou sice mohlo lahodit i mému uchu, jenže pokud je pouze na zkratkovité verzi bulvárních nadpisů, zase mu chybí důstojnější opodstatnění.
Vždyť naopak od jedné z řečnic zněl relativismus jakékoliv národnosti, kdy tato je prý pouze konstruktem okolí (ještě se k tomu přihlásila prý svým osobním případem)! Tedy plně v spuladu s OBČANSKÝM ( = tedy odkrveným) duchem – mimochodem hlásaným míšencem TGM či později Havlem. Já jsem vskutku ideologicky úplně někde jinde.
Při hlavním řečnickém bodu dne: MOMENTÁLNÍ POLITICKÉ KROKY MILOŠE ZEMANA jsem ucítil největší úlevu, že stojím na druhém chodníku.
Mé pohrdání demokracií jakožto systémem lidského myšlení mě osvobozuje od mnohého. Mj. i od toho, že bych se vždy musel – třeba i zbrkle - přiklánět na tu či onu stranu. Když příměr poeticky ještě trochu rozvinu, tak přednější než se přiklonit na tu či onu stranu barikády je odůvodnit si, proč kterou argumentaci systematicky zavrhuji.
Mně je například srdečně jedno, zda postarší Žid nedostal vyznamenání coby důsledek za synovcovo módní ocucávání se s východní modlou dalajlámou.
Ale proč vůbec Židé a průmysl Holocaustu má být vnášen coby ingredience do osmadevadesátiletého výročí vymanění se z někdejšího mocnářství? Jenže podobná výhrada nezazněla ani od profesionálních Zemanových nohsledů (např. ve sdělovacích prostředcích), ale ani v amatérských projevech na Václavském náměstí. Tam dokonce zůstano jenom aplaudování „Ať žije Zeman!“. A ten navíc nezbytné lízání rohožek napraví nazítří. Nebo to ti z Václaváku nevědí?