čtvrtek 17. listopadu 2016

VIZE NEBO PARAGRAFOVANÁ ZNĚNÍ?

Ujasnění smyslu dialogů ° logika při vrstvení témat ° mrzkost potměšilých detailů ° poslání v podněcování sebe sama

Každá éra je uchvácena nějakým termínem. Dnešek si zakládá na slůvku KOMUNIKACE. Fascinovanost doby poznáte i podle toho, že svůj zamilovaný termín dokáže naroubovat kamkoliv. A jak široce se slůvko uchytilo! Jazyková zrůdnost „vykomunikování témat“ je přitom jen tragikomickým bonbónkem.
Přitom by stačilo namísto okázalého velebení samotného procesu komunikování hovořit racionálněji. Kolikrát s druhými sáhodlouze debatujeme a až posléze přijdeme na to, že oba nejen že se nacházíme v úplně jiné oblasti myšlenkových map, ale i že každý má jiný důvod pro onen sociální kontakt.
Zrovna nedávno mi až po několikahodinové výměně vzdušného chvění došlo, že zatímco já zásobuji pomyslný lavór, ten druhý obšťastňuje staletý dub.

Přitom dotyčné setkání bylo plánováno co odborný rozbor ideového naschématizování Antidemokrata. V té nejširší úrovni – tedy o prameni moci – Antidemokratovy doktríny hovoří už název projektu: Přirozená cudná nerovnost ve společenských vztazích co základ uspořádání čehokoliv. To vše namísto soudobého namlouvání lži o všeobecné rovnosti (docílené rituálním znásilněním).
Jenže badatelův zájem se začal dožadovat podrobností věcných snad při shánění voličských hlasů. A tak jako stoupenec (oběť?) principiálně opačného algoritmu uvažování mohl maximálně tak sklízet hrušky z jabloní. Což se nemůže nikdy poštěstit.
...
S diplomatickými rozpaky váhám, zda pro podobné použít příměr o hře s panenkami. Tam holčičky mívají brilantně nascénářováno, kde bude v domečku která skříň a co panenky budou zrovna mít za boty, ale o nezbytnosti POHNUTEK pro „dospělácké“ domečky už nemají potuchy. A oním životabudičem je právě napříč tisíciletími pochodující Idea, bez které vše ostatní uvnitř postrádá oprávnění k existenci.
Jenomže pokud tazatel vzápětí přišel s nařčením, že jelikož jsem v tom nejpáteřnějším náčrtu společenského schématu zároveň nepředložil
  1. mechanismy cest informací o dění ve společnosti k exekutivě
  2. autokratův zdroj odborného poradenství v subtématech
  3. a jak přesně si naklonit ozbrojené složky,
potom prý u mě nevidí žádnou vizi, pak příměr s panenkovskou chybou v posloupnosti ideologické analýzy je oprávněný.
...
Podobně tazatelův zájem po způsobu ryze technického vypořádání se s tím či oním sezónním tématem, když demokratické paradigma dodělávající kobyly před sebou přeci jen nějaké to desetiletí/staletí ještě má? Role webu, S PÝCHOU ověnčeného spíše poeticko-mlhavým oparem, se nachází úplně někde jinde.
Jak bylo uvedeno např. zde, ve zdejším projektu jde o hlásání principiální změny v základech společenského uvažování, nikoliv o konkurování dílčím volebním programům soudobých politických stran.
Podobně to je s přístupem k historii. Proč se prvotně sápat po jménech, když dějiny jsou především jedním velkým vyprávěním? Proč se tázat po minulých jedincích, když tito by sami o sobě nezmohli nic z toho, čím nám jsou známí, bez všeobjímajícího obklopení tehdejšími skutečnostmi? A a na těch se většinou, s odpuštěním, spíše přiživili? (Kladně či záporně)
Z přístupu po celistvějším chápání minulosti snadno lze i odtušit budoucnost. Ne kdo, kdy a jak se stane supradirigentem, ale že mi zde a teď jsme alespoň pro umetání cestiček. Cestiček ne pouze pro jméno třeba dosud ještě ani nenarozeného autokrata, ale pro princip, který on bude ztělesňovat. A to není málo. VŽDYŤ UMANUTĚ VYKŘIČENÉ PODROBNOSTI STEJNĚ PATŘÍVAJÍ MEZI ZBOŽÍ S NEJMENŠÍ TRVANLIVOSTÍ...