neděle 7. srpna 2016

HIP-HIP, OH, HURÁ!

Antisportovcovo znechucení ° šíře disciplín ° kampaň proti antisemitismu vecpeš všude ° znásilnění symbolů

Olympijskému šílenství uniknout nelze. Na rozdíl od většiny bříškařů sportu neholduji ani jako divák přímých přenosů. Proto jsem nyní sportovními disputacemi sužován více než jindy. Pokoušel jsem se překonat povinné olympijského účastenství návštěvou Fortuny s dotazem, zda je vypsán kurz na atentát v  Rio de Janeiro. To proto, abych měl důvod sledovat tisk, když už bude latinskoamericky infikovaný od první do poslední strany. Bezúspěšně, šlo by to prý proti etice sázkařů.

(Pozn. Antidemokrata: následný odstavec lze přeskočit, aniž by to mělo vliv na vyznění úvahy) Tabulky jsou téměř úměrné počtu sportovců, ten pak vychází z počtu disciplín. Když jsem se nechal o zastoupených zápoleních na letošních OH poučit, mnohá bych klidně vypustil. Určitě všechny novodobé turnajové sporty, které mrzačí pojetí starověkých olympiád. A to do té míry, že se zápasy ani nevejdou do doby planutí olympijského ohně. Dále by mělo publikum oželet variace přibližně totožných úkonů. Myšlenkou nemířím nikam jinak, než běhání na různé vzdálenosti, běhání se zakopáváním o překážky nebo bez něj. Běh je prostě běh, plavání je plavání, veslování je veslování apod.
Ale to by zase ubylo medailí, tudíž zájem diváků by poklesával. A že jedním z hlavních poslání OH je tvrdý reklamní business, o tom snad nepochybuje nikdo.
Je mi jasné, že proti mému návrhu na osekání přebujelosti se vznesou argumenty s akademickými rekvizitami, proč není běhání jako běhání. Kupodivu ale nepřípustné je říci, že pokud by opravdu nějaký argument pro šíři disciplín byl spravedlivý, pak je to ten, že různé lidské rasy mají pro různé druhy zápolení od přírody různé predispozice.
Jenže to už zase vzkypí výskání o ÚDAJNÉ APOLITIČNOSTI OLYMPIÁD. Přitom vrozená délka kostí jakýchkoliv živočichů – tedy i lidí – je už od přírody apolitická, zatímco jakékoliv tvrzení o tom, že to a to je pouhým sociálním konstruktem, je naopak ideologicky motivované tvrzení.
Poněkud komicky ono rčení o apolitickém duchu olympiád pravidelně doplňuje připomínání Berlína 1936. Následovává příběh s další apolitickou (?!?) poučkou: utlačovaní Židé coby holocaustovští mučedníci, postupně se dostavší na úroveň nejspravedlivějšího mstitele ze spravedlivých, kteří posléze dokáží pomstít atentát na své souvěrce na pozdější olympiádě (Mnichov, 1972). Přičemž se už vůbec nemusí svazovat právními systémy jiných států – aneb western po židovsku.
Apolitično čehokoliv člověkem tvořeného je lež, které mohou věřit sice masy, ale ne střízlivý pozorovatel. Ten vidí taktické spojení mnoha vrstev tématu.
Ať se bude jakákoliv olympiáda konat kdekoliv, tak jistě ekonomický faktor – ne náhodou připomínající faktor politicko-mocenský – bude prvořadým činitelem. (V  případě nepohodlného pořadatele bude duch té či oné olympiády přefiltrován do vyhovujícího znění domácími masmédii.)
V letošním Riu zřejmě pro ČR nějaká ta medaile přijde. A Kde domov můj televize donese do každé zapadlé vsi. Jenže bude třeba vnímat fakt, že ony rty, které budou pobrukovat hymnu, se budou podobat spíše chorálu pouhého sportovního klubu než oddání se symbolu národního burcování. Nebude to hold české krvi, nýbrž vlajce pomyslného mančaftu, který si může zakoupit hráče pouhým razítkem státního občanství. Podle prastaré poučky se přeci dodává CHLÉB A HRY.