středa 8. června 2016

TECHNOPARTY ZA HUMNY A ANARCHISTOVY KEDLUBNY

Postmodernismus bez vzletných frází ° drogy v kupce sena ° provázanost s levicovými teroristy ° marné pokusy o obranu majetku

Teorie o povznášení domácí kultury jinými rasami často zmiňuje obohacování hudbou. Jenže podobná klišé raději utichají s příchodem léta, kdy se naopak rozeznívají tzv. technoparty.
Jev spjatý s érou posledních desetiletí, kdy se k nám rozlil rytmický duch střední Afriky. Ať už importovaný masmédii a dál pěstěný těmi, kdož se po vzorech z obrazovky opičí takřka automaticky, tak i realizovaný čím dál více všudypřítomnými menšinami.


O co kráčí na takové technoparty?  Tolerantně připusťme, že vkus je subjektivní, přesto některá tvrdá fakta o cirkusech jménem TECHNOPARTY uvést lze:
Základem je vyhledání zemědělského pozemku, který bude centrem kulturní extáze a televizních kamer. A samozřejmě i extáze coby názvu drogy, neboť přítomnost omamných látek je vůbec hlavní charakteristikou podobných dýchánků. Zapomeňte na rádoby akademická vysvětlení, kterak několik desítek hodin neúprosně dunící údery „hudby“ jsou filosofickou cestou vedoucí k pravému transcendentnu. Celé to je o jedné velké polní chemické laboratoři. 
Drogy jsou oním magnetem, který spolehlivě přitáhne tisíce zájemců. Tito, tentokráte pod vizitkou kulturních inovátorů, poté vydrží beze spánku několik dní v rytmu strojovitého tepání předvádět pohyby jakéhosi špatně nasimulovaného epileptického záchvatu.  
Umaštěná individua vědí, že pro snadnější dostupnost toužené chemikálie je taktické přijmout i znaky subkulturního statusu. I na televizních obrazovkách proto můžete identifikovat četné anarchistické fangle, nápisy „STOP RASISMU“ a „FAŠISTI Z ULIC PRYČ“, či alespoň emblémy se symbolickou malůvkou omamné rostliny.
Masmédia v souvislosti s referováním o technoparty klišé o obohacování vynechávají. Asi vědouc, že pokud se podobný kabaret rozbalí za vašimi humny, ani umírněný sedlák nebude trpělivě přijímat ony politicko-ideologické nepravdy, nýbrž minimálně si nahlas vulgárně a politicky nekorektně uleví. S přibývající četností oněch absurdních lží pak bude narůstat jeho potenciál k neloajálnímu činu.
Režim by na jednu stranu rád nezavdával příčinu k pobouření většinové populace, na stranu druhou nechce znechutit už přeci jen nemalé procento mládeže, která podobné „kulturní libůstky“ vyznává. Proto v podobných případech policie jedná jen tak naoko.
Ostatně můžeme si to připodobnit k jakýmsi anarchistickým paznehtům, Martinu Ignačákovi a jeho soudruhům. Tito měli v úmyslu z politických pohnutek vykolejit nákladní vlak. Stát z celé partičky teroristů vazebně stíhá jen jmenovaného, zbytek stíhá na svobodě. A kolem Ignačáka probíhá masmediální humbuk, že na cele nedostává veganské pokrmy dle zvyklostí dané politizující sekty. Lidská práva atd. Ihned je vám snad jasné, že policie raději nebude zakročovat proti technoparty, které bývají laděné na podobné frekvenci jako anarchisté.

Na stranu druhou nikomu ani neradím se zamýšlet nad tím, jak si svépomocí poradit s anarchistickým ničením úrody na polích. Třeba telefonicky nahlásit falešný bombový poplach do problematické lokality.
Policie by sice měla nedocenitelnou záminku pro URYCHLENÉ vyklizení prostor. Tudíž i za pomocí efektivní gumoléčby, která by mohla být nasazena dříve, než svrchu dorazí politicky kočírované omezení. Jenže v dnešní světě snadněji odšroubujete kolejnice než nedostižně zatelefonujete anonym…

  
P.S.: vazebně stíhaný anarchista údajně již pátý den svou hladovku zpestřuje o odmítání tekutin. Chtělo by se zvolat, nechť vydrží! Pravdomluvnější člověk, než jakým je podobná pakáž z technoparty, by byl již po smrti.