pátek 20. listopadu 2015

JEŠTĚ MÁLO!

PYTLE KONDOLENCÍ  ● OBJEVOVÁNÍ VČEREJŠÍHO  ● TERORISTÉ JAKO VZBOUŘENÉ LOUTKY TĚCH VZADU  ● NEGATIV SE ZBAVÍME JEJICH PŘIČINĚNÍM

Od pařížského pátku třináctého se to odleskem tamních událostí všude jen pne. Antidemokrat nemůže zůstat stranou. Ne v tom smyslu, aby se zde přežvýkala fakta. Ani nečekejte zoufání nad situací – těch je všude jinde přehršel. Ale pojďme se zamyslet nad zamyšleními jiných.
Pokud pomineme Asadovu relativně přímočarou a sladkokyselou kondolenci s tím, že za útoky si Francie může sama, odstavce z Antidemokrata by chtěly jít blíže.
Ale zase ne až do takového ideologického známa, že na jedné straně jsou naivně/zpozad kýmsi kočírovaní multikulturalisté a na straně druhé my, kteří varujeme před neodvratnými důsledky soužití na jednom teritoriu. A mezi tím zbývající moře těch, kteří se bojí byť jen křivě se na multikulturalisty podívat.
Spíše si dnes všimněme, jak se šiřitelé proudu prvního vyhýbají odpovědnosti a hledají pseudoviníky: zaspání tajných služeb a jejich špatná mezistátní komunikace, podstatně složitější stav vzájemných spojenectví v rámci Středního východu, případně nejdrzejší verze v podobě viny většinové společnosti při slabé spolupráci prýštící do  nezdárné integrace.   
Ještě více si ale povšimněme – a zobezřetněme – nad proudem, který se vyrojil v TOMTO čase a začal proklamovat teze nám blízké. Tedy v našich minimalistických verzích. Jenže my jsme podobné (nejenom aktuálně žádaný vylouhovanec) říkali – a dávno říkali - nikoli pro aktuální chuť společnosti ono slyšet, nýbrž pro vědomí neodvratitelnosti příchodu podobné situace, pokud nepřijde příkrý zlom. Volali jsme něco takového i s vědomím, že naše tehdejší apely si vykoledují naopak zatracení. 
A zde je otázka: jaká může být důvěryhodnost splnění dnešních proklamací těmi, kteří určité teze vysloví pouze v dobách zprudka se vynořivší poptávky? Zatímco dříve naše varování - podobná těm jejich dnešním už spíše jen zoufáním nad situací – oni ostentativně přehlíželi?? A razitele minulých varování nejen odsouvali, ale mnohdy i s pompou zazámkovávali???
Podobná otázka je možná až příliš dětinským vtahováním čtenáře do děje textu. Zvláště když náhle prozřelým demokratickým panáčkům jejich hra na popularitu opět vyjde. Jen se podívejte na konkrétní jména a vzpomeňte na jejich teprve nedávná slova!
Proto zde není výzva k zapojení se do šarády v podobě získávání hlasů od poloslepého davu. Ať už v té či oné podobě. Dokud poběží všechno v dosavadních mantinelech, pak se opravdu blíží konec našich kultur.   
Jednu explozivní hodinku dosavadní Režimy vydržely, pouze vedla k řečnickým exhibicím ze všech ctihodných stran kýmsi zbudované celoevropské polis.
Zvrat by přitom nastat mohl. Jak proti Režimu tak proti islámským teroristům. Ač to bude znít poněkud perverzně, já osobně bych onu množinu vyzval, nechť tyto „odplaty“ za evropská dobrodiní, kterých se jim v různých formách dlouhodobě dostávalo,  činí nadále a ještě více masivně. Neboť pouze s jejich výpomocí se nám snad podaří nejprve potlačit v sobě demokratické myšlení jako takové! Poté ty, kteří do nás podobné omámené zvažovací struktury  násilně vsunuli. Nu a s pár islamisty, s těmi to vyřídíme už jen tak ve vedlejší roli…

Žádné komentáře:

Okomentovat