úterý 3. listopadu 2015

PRAVICOVÝ EXTREMISMUS V PŘÍPUSTNÉM PODÁNÍ ŽIDŮ

Zdání rozhodnosti hlasu ● totéž jako odlišné ● účelová oponentura ● nevkusný Tomský

Ač jsem své zlozvyky povětšinou už odstranil, občas si zahřeším a některý z nich vytáhnu. Naposledy se tomu tak stalo ve čtvrtek 29.10., kdy jsem investoval hodinu svého života kamsi mezi Neptun a Uran, přesněji do sledování televizního diskusního pořadu Máte slovo.
Podobné televizní projekty pochopitelně neexistují nahodile, nýbrž mají své přesné opodstatnění v architektuře Režimu. Dodávají mu zdání legitimity, neboť u nich má recipient nabýt dojmu své hodnoty coby tvůrčího kamene veškerenstva. Že je jednotkou váženou, to se mu dává najevo narafičením pomyslu jeho moudrosti, neboť prý teprve z jeho vyhodnocení dané problematiky se bude odvíjet zbytek. A občan získá podklady pomocí podobných pořadů. Tolik oficiální verze.

V sofistikovaném šálení jsou různé zdroje. Jednak jsou relace zpravodajské, kde by mělo jít o ryzí a zaručené informace. Odlišnou sortou pak bývají pořady diskusní. Tam se už nevychází z dogmatu, že vše řečené musí být 100% pravdivé. Naopak roste divákova role co sudího. A to až do podoby otřepaného vzorce: „Občan coby posvátný zdroj legitimity“. Protože to zároveň lze naaranžovat do formy zábavné kratochvíle, podstatná část spoluobčanů se oné taškařice ráda účastní. V nejrůznějších rolích – od otitulkovaného rétora u stolku, přes komparzivního šťourala v publiku, přispěvatele dolnoobrazovkové SMS, až po konzumenta před obrazovkou.
...
Již několikrát zde bylo upozorňováno, že Režim nemůže nevidět imigrantský problém. Nebo tvrdit, že se o problém nejedná a pokračovat v pobrukování svých frází o obohacování se jinakostí. Stejně tak se pro umanutou dětinskost elit ale neunese veřejné přiznání oprávněnosti dřívějších kritik od extremistů. V reálu se situace vyřeší tak, že se ty samé dřívější teze extremistů znovu vysloví těmi „pouze oprávněnými“. A prý poprvé. Jak se vše výše načrtnuté realizuje, právě od toho tu byl onen pořad.
Z šestice řečníků jmenujme co nositelku fangličky již totálně zdiskreditovaného multikulturalismu jakousi Markétu Hrbkovou, pro zdání vyváženosti v razantnosti protipřistěhovalecké pak zmiňme anonymnějšího brněnského důchodce. Ony dvě „laické“ krajnosti budiž luxusem roku 2015. Dříve by první z nich, Markéta Hrbková, zbytečně Režim svou odkrytou perverzností diskreditovala a penzista by byl netakticky snadnou kořistí pro trestní právo. A následné ceremoniální odesílání masmediálních vět - se kterými se diváci ztotožňují - do trestnice.... To by nebylo ani dříve rozumné. Ale nyní je rok 2015 a společenská nebezpečnost výroků je chápána trochu jinak, proto důchodci opravdu a seriozně bylo dáno slovo.
K relevantnější části šestice: zbývala čtveřice tzv. společenských elit. Dva zvolení europoslanci, z nichž Stanislav Polčák za Starosty a nezávislé měl hrát roli toho „snesitelně humanitně hodného“, který za své infantilní ideály je ochoten trpět a přijmout teoretické sesypání nelibosti na svou hlavu od sobeckých voličů (v předvolební fázi se stejně renomé před snadno zapomnětlivými davy vylepší jinak).
A Petr Mach ze Strany svobodných občanů, který pak tuze ochotně přijal roli toho protiuprchlicky zlého. Což tváří v tvář dnešku volič ocení. Ostatně to oceňují případní Machovi partneři do volebních koalic už dnes. Mach ve studiu tedy zastupoval mnohem širší entitu. Sice zatím oficiálně neutvořenou, ovšem již nyní se značnou politickou tonáží. Půjde o skupinu, která ponese na sobě zošklivovanou nálepku xenofobů atp., ale již ne zcela tak ostrakizovanou, neboť Režim mnoho svých prověřených tváří raději sám dodá. Veškeré ingredience sice nejsou ještě zcela jasné, ba pro teatrálnost se budoucí spojenci okázale škádlí, ale o tom dnes ne., všelijaké tomiovce, beztomiovce a antitomiovce nechme proto v klidu spát. Zatím si postačme z vědomím, že se připravuje jakási nezbytná pojistka Režimu, bez které by se budoucí volební candrbál mohl skutečně proměnit v past pro dnešní mocné.
Ale nemohu si nepovšimnout a hlasitě na zdánlivou drobnost nepoukázat, čím se vyznačuje ono rýsující se sdružení lapačů hypoteticky nezvladatelných protestních hlasů: sílou obavy o bezpečnost Státu Izrael. Jenže v podobě, že o nestrannosti pohledu nemůže být řeči. A jsme u pointy! Pokud něco říkají představitelé tradičních bělošských národů ve jménu uhájení svých zájmů, zavání to vším špatným. Pakliže se to samé začíná obavou o nebohé Židy, stává se totéž uznatelným argumentem. Tolik empiricky zaznamenáno.
Přidám hypotézu: pokud by řečník ono odůvodnění příkrého protiislámského postupu argumentem židovských zájmů teatrálně odvolal a nechal pouze protiimigrantské jádro, ze studia by byl ochrankou vynesen. Nebo zcela určitě příště nepozván co představitel seriózní politické myšlenky.
Nyní neříkám, že to je dobře nebo špatně. Jen konstatuji, že politická situace taková jest.
...
Specifickou hráz proti přistěhovalcům představil světoobčan Alexandr Tomský. Jakmile se do svého komplikovaného osobního statusu takový Tomský zaplete, těžko vybruslí pouze s tím, že svého času byl: „emigrantem jen z komunistického bloku“. Tím se k tomu vlastně automaticky přidává skutečnost, že jakožto Žid nemůže mít nikde k půdě onen cit jako já coby Čech k půdě české. Jeho vrozené židovské kosmopolitství jej těchto nejvnitřnějších pocitů zbavuje. Tomský se divákům prezentoval coby jedinec s protipřistěhovaleckou tóninou, ovšem vzniklou z důvodu nezbytnosti reagování tzv. elit na vzrůstající nevoli české populace.
Nakonec ještě téma, které v pořadu už nezaznělo. Ne že by zaznít nestihlo, ale asi by příslovečný Tomského exhibicionismus náhle vymizel. V jaké podobě vadí přistěhovalci Židům a v jaké ne. Ono by nyní totiž nebylo plodné hlasité zdůrazňování, že Židé touží i dnes po dokončení multikulturního pokusu. Ale že mnohým Židům pouze začalo připadat nebezpečné jeho momentální tempo. Nebezpečné pro stávající Režimy. A u těch si rozhodně Židé nepřejí jejich destabilizaci. Ať už náhlým volebním úspěchem skutečné opozice, případě násilnou změnou evropských Režimů islamisty. Toužený mutlikulturní produkt se raději o pár desetiletí odloží...