sobota 24. března 2018

A VOBRAŤ TO! DO MNICHOVA!

Pozice Antidemokrata je v zásadě jasná. Pouze připomínám, že legitimita odvozená od volebních většin není tím pravým oprávněním k moci. Legitimitou jest toliko dějinné poslání národa – jeho nesmrtelná existence. Klidně i v podobě posledního rytíře vrážejícího dýku do ledvin věčnému nepříteli. Epos mramorového válečníka, co půjde proti mínění všech. Ale o tom dnes ne.
Na otázku „Co lze tedy činit?“ je široká škála odpovědí. Jen svaté finále nemá být v podobě hlasování pro principály v cirkusových šapitó. Raději vzdor.
°°°°
Vraťme se zpět. Jak se angažovat, když ne uchváceností volebními gongy? No, jé jé!!! Od publikování, přes veřejná poselství na náměstích, otevřené dopisy a co já vím ještě.
Pouze začíná být vadou na kráse, že nacionální PUBLIKOVÁNÍ má uzoučkou množinu adresátů. Oslovování oslovených. Nechci podobnou aktivitu nijak shazovat. Jen musím bez růžových brýlí spatřovat zanedbatelnou efektivitu pro revoluční vatry.
VEŘEJNÁ SHROMÁŽDĚNÍ jsou zase odkázána na masmediální interpretaci. A co si budeme nalhávat, jediný drban v opilosti nabourající patník obsadí mediální prostor účinněji než stohlavá shromáždění Režimu nepohodlných nacionálů. V poslední dekádě tomu tak je určitě. Kor když mainstream pro jistotu vygeneroval všelijaké šikmooké polorevolucionáře s polovičatými - nám zdánlivě podobnými – tezemi. Zato novodobý „šikmooký Čech“ skrytě podporující Režim. A kdyby to nebyl Tomio, navětvila by se nám třeba ODS s Klausem ml. a já ani nevím co všechno by nám odčerpávalo pozlátka.
DOPISY a PETICE pak mobilizují možná jen jejich signatáře než že by namáhaly hlavy tajemníkům v adresovaných institucích. Takže nakonec také jen taková nevinná hrátka.
°°°°
Náš azimut musí být jiný. Dostat nás do povědomí coby nořících se reálných aktérů politického kolbiště. Ne jako komparsu u volebních uren. Ale nás coby zatím mlhavých a přesto neúprosných hráčů. Byť vítězů až za několik dalších desetiletí (století?).
Pro dnešek se soustředíc na vytvoření své zcela specifické pozice ve veřejném prostoru! Jak? Svou originalitou! Jednu z cestiček rád sehraji. A světe div se, ani nepřekročíme trestní zákon.
°°°
Fyzické vniknutí na území těch, kteří už v nitru své podstaty mají jednu velkou lež. Ne vniknutí zlodějským paklíčem. Nýbrž organizované obsazení (prý) „přátelsky“ otevřeného prostranství! Podobná zázemí okupantů jsou ve skutečnosti senzoricky prošpikována tak, aby nikdo kromě mafiánských klanů neměl možnost účastenství. To ani objasňovat nebudu. Snad i právě proto jsem použil poněkud univerzální obraty namísto gaunerských kódů. Úkol náročností věru ctihodný!
Že podobné by bylo v celostátním rozměru logisticky zatím nedosažitelné? Pro začátek úzce – o širších zásecích uvažujme až někdy do budoucna. Zase jen realisticky!
Žádné funkční střelné zbraně by pro zamýšlený účel nebyly třeba. Dokonce ani jejich makety. Postačovala by ocel v přibližných rozměrech. Proč? Výsměšné ponížení jejich bezpečnostních opatření! Všudypřítomné a všedetekovatelné senzory údajně v jejich zlatých klíckách až tak paranoidně neexistují, jak tvrdívají profesionální lháři. Jenže soustavné „náhodné“ repetice sebenevinnosti jedině potvrzují popíranou domněnku mocenské pozice.
Pointou miniaturní public relations akcičky by mělo být dostání se tréninkové skupinky (cca 5 aktivistů) do jednoho z režijních center, která jsou si přitom už jistá svou neoficiální pozicí v postmodernistické občanské společnosti. Tam by pouhým stanutím ve smluvenou sekundu bylo výsměšně představeno naše náhlé a neoznámené účastenství! O žádné násilí z naší strany by přitom nešlo – dodatečně bezpečnostními složkami nalezená ocel by mediálně, politicky a hlavně hlasitě promluvila i tak!
Panika, která by po zdánlivě marginálním podniku následovala, by v mysli mocných s přehledem překonala veškeré naše demonstrace a volební losnovsko-mažnákovské kandidatury minulých desetiletí! I díky videosítím by akci nešlo ututlat. Zbytek by byl jen valící se sněhovou koulí PR novodobých nacionálů.
Opět bychom byli rodícím se akčním politickým hnutím, nikoliv jen mrzáckou hrstkou „konečněsjednocujícíchse“ demokratických komparsistů!

2 komentáře: