úterý 19. ledna 2016

ETIKETA, UMĚŘENOST, SERIÓZNOST vs. EXTREMISMUS

Etiketa obecná ● uměřenost v politice ● výhřez soudního ex-znalce Michala Mazela ● vykopávání bez cirátů 

Termín etiketa by se dal vyložit i jako uměřenost. Ve společenských pravidlech dané epochy a území platívá určitý systém chování. Ať už při návštěvě divadla, dovlečení na soudní líčení nebo do všemožných druhů obřadních síní. A není žádoucí se od nastavených pravidel odchýlit.
Etiketa nezasahuje pouze prostředí, kde je formalismus tak nějak tušitelný. Vždyť na turistických cestičkách přejete dobrého dne i protijdoucím anonymním krosnařům, kteří vám zkřížili uzounkou cestičku a vy jste tak dupli do louže. Nebo na chodbách paneláků se domáháte „nashledání“ s  drbnou, kterou byste daleko raději viděli pod drnem.

Coby předváděcí prodejce jsem si zase musel zvykat na odmítání formou zašifrovaných obratů typu: „já už to znám“, „já už mám“, „já si to ještě rozmyslím“, „já se když tak ještě vrátím“. Pro procítění onoho coby rezolutního poslání k šípku už musíte být z oboru, neboť ustrašení řečníci větičku vnímají jako svou unikátní osobitost, nikoliv jako koncentrát zaseklých gramofonů.
Uměřenost/etiketa je právě v přijmutí, že se nejedná o chování určené k analýze. Ale o vzorce uměřenosti.  To je posléze ukazatel vaší „vyspělosti“. Pokud se od naznačených norem vychýlíte, rázem je na vás nahlíženo co na hulváta a vyvrhele. Tedy někoho neuměřeného a neseriózního.   
Liberalismus spočívá v tom, že je umožněno používat širší škálu frází, jednání a myšlení. Až při překročení umožněných mezí „jste to přepískli“. Báječně znázornitelné na tématu evropského sdružování. Tam to je dokonce vytyčené názvy jednotlivých smluv. V rámci společenských regulí roku 2016 je snesitelné maximálně tak mimické znechucení se nad lisabonským útlakem. Ale dnes už takřka nikoho nenapadne nahlas polemizovat s maastrichtskými stanovami, jelikož by se v mediálním kolektivu příliš shodil. Ovšem zamyslet se nad vůbec opodstatněností poválečného vývoje západní Evropy, to už je nebetyčným rouháním. Nezachovali byste totiž politickou etiketu, uvažovali byste neuměřeně a nebyli byste tak seriózními partnery. V politické oblasti se druhá poloha od etikety, uměřenosti a serióznosti nazývá extremismus.
Pokud je na obecných příkladech ze začátku eseje úsměvná zjevnost lži v požadované přetvářce, u dogmatické lži politické je směšnost zakotvená v tom, že stačí odcitovat kraťoučký slogan, a přitom o jeho obsahu nemusíte vědět nic specifičtějšího. Stačí že jste ochotni nějaké klišé z úst vypustit.

Vymezily se nám dva tábory. Jeden politickou etiketu dodržující, druhý nikoliv. Ale jak spolu tábory komunikují? Byť o komunikaci stojí pouze ti druzí s těmi prvními?
Druhým, tj. extremistům, jsou do cesty stavěny různé překážky. V krajním případě i trestní zákon. Ale rozhodně zde nezačnu sténat o svobodě slova, jak předpokládá má nejpravidelnější čtenářská obec (Věra Tydlitátová + Středisko bezpečnosti Federace židovských obcí ČR).
Producenti etikety netouží po kritice. Už vůbec ne po lepkání svých dogmat. Za politiku se ostatně vždy chřtány kroutilo. Více či méně abstraktně. A pouze slabomyslní by si na to mohli stěžovat.
Ti první, tj. ti seriózní, ti s politickou etiketou, ti s uměřeností, ti s humanitou v srdci apod., s těmi druhými komunikují veskrze tehdy, když jim oznamují omezení, sankce. Jistě by se nabízelo uvést příklady ze znaleckých posudků (a následně odůvodnění rozsudků), ale i série novinářských urážek na to či ono kritické mínění populace mimo tóninu etikety. Podobných citátů je všude přehršel. 
Pouze coby inovaci zmíním zvratek někdejšího soudního znalce v oboru extremismus a terorismus, současného pak advokáta aktivistky FŽO ČR, Michala Mazela. Ten své ex-znalecké opovržení nad  kvalifikační prací s nepříjemným vyzněním řeší poznámkou o tzv. moderních antisemitských klišé „s akademickými rekvizitami“.                
Nebudu zde rýpat na téma, co je pro změnu hlavní REKVIZITOU legitimity současné západní politiky. Zato si musím uplivnout, pokud se z mazelovsko-tydlitátovských oficiálních písemných vyjádření dozvídám,  že o známce - trojka na čtyřstupňové škále – z mé státní závěrečné zkoušky (obhajoba DP) nejspíš předem rozhodly blíže neuvedené kruhy: „KVALITA PRÁCE OSTATNĚ BYLA PŘEDMĚTEM POLEMIK I PŘED JEJÍM OBHÁJENÍM NA PŘÍSLUŠNÉ VYSOKÉ ŠKOLE.“ (zdroj: Vyjádření obviněné k zahájení řízení o přestupku proti občanskému soužití Sp.zn.: R 2289/2015 OKAR/Suk      č.j.: SZ P4/130512/15) Práce musela být zřejmě bezchybná a nebylo si na co konkrétního stěžovat. Jinak by to nebyla ani ta trojčička s odřenýma ušima.

Proto si v podstatě vážím upřímnosti, se kterou jsou jindy zabouchávány dveře, aniž by se trapně lhalo. A tady už citovat musím obsáhleji (jednalo se o pronajmutí přednáškových prostor, kde shodou okolností o několik měsíců dříve proběhl seminář s Vlastimilem Pechancem; agentura pronajmutí sálu do telefonu přislíbila, ovšem smluvené klíče na vrátnici před začátkem akce nebyly): 


Dobrý den pane Kadlečíku,
Tak to mne mrzí, měla jsem to ještě věřit telefonicky, omlouvám se.
Budu k Vám upřímná - učebnu Vám už nepronajmeme, po mírném prověřování jsem zjistila, že vás a vašeho kolegy Kalinovského je plný internet s popisem vašich aktivit, s kterými se neslučují naše dobré mravy (a to nepočítám, že jste nám udělali u vedení budovy průšvih tím, že se na p. Kalinovského vyptávala PČR).
Děkuji za pochopení.
Pěkný den.
S přátelským pozdravem
Kateřina Nermuťová
AZ personalistika – vzdělávací, personální a poradenská firma


Dobrý den.
Tak to mne mrzí, že mezi vaše dobré mravy nepatří láska k rodné zemi a národu jehož jste součástí. Budu se muset porozhlédnout po jiné agentuře, kde tyto hodnoty patří k dobrým mravům.
Přeji pěkný den.
Martin Kadlečík


Dobrý den pane Kadlečíku,
To je v podstatě jedno, jaké máte Vy nebo my smýšlení, je to každého věc, ale pokud vaše postoje zavání protiprávním jednáním,  nebude to ani tak o lásce, o jaké píšete, ale spíše nenávisti k určitým skupinám lidí a to rozhodně nemůžeme podporovat, to jistě pochopíte.
Každopádně přeji, abyste našli místo, kde budete se svými postoji vítáni. My jsme kvůli vaší letní akci dostali z budovy málem vyhazov, neboť jsme netušili, že jsme poskytli učebnu „vlastencům“.
K.N.Žádné komentáře:

Okomentovat