pondělí 4. ledna 2016

HLÁSNÁ TROUBA ŠIKLOVÁ UTRHNUTÁ ZE ŘETĚZU

Za všchny potíže může paranoia • zneužívání balkánských příměrů • hra na hádku politických siamáků • snůška ultrarežimních klišé

 

I díky sociálním sítím zbobtnala známost slov Jiřiny Šiklové z listopadu 2015. Což rozhovoru rozhovoru s ní dodalo jistého významu, ač Šiklová sama o sobě důležitá není a šlo by nad celou nechutností jen mávnout rukou. Jenže podobnými výhřezky se stává jednou z fangliček Režimu. Ukazatelem na mapě skutečného politického směřování. Přitom je jedno, zda pod neúprosným politickým zájmem je podepsána právě Šiklová nebo někdo jiný - logická vlastnost u podobných programatických prohlášení dějin. Důležité pouze je, že se podobné plní.
Antidemokrat si dovolí ilustrovat duch Šiklovou hlásaného následně. Pod totožné otázky, které dostala paní socioložka, dosadíme její jen mírně nadsazené odpovědi, aby v nich identifikoval pravdu i sebevíce postmoderní agitkou oslepený spořádanec. Zároveň si Antidemokrat dovolí opravit i několik faktických omylů signatářky Ligy proti antisemitismu.

Češi odmítají přistěhovalce. Podle průzkumu Eurobarometru, který zadává Evropská komise, jsou Češi jedním z nejvíce xenofobních národů Evropy. Silně se to projevuje hlavně v posledních týdnech, když do Evropy míří tisíce uprchlíků z muslimských zemí. Čím to je, že se tady lidé cítí tolik ohroženi?
Šiklová odpovídá frází, že „lidem chybí vzdělání“. Ačkoliv ještě upřímnější by bylo oznámení, že populace ještě není dostatečně prosáklá propagandou podobných Šiklových (nad rozdílem v délce působení propagandy oproti západní části Evropy nepřímo lamentuje v další odpovědi).
Dále uvádí svou nespokojenost s tím, že stále dosud tu a tam znějí hlasy poukazující na fakta kolem určitých skupin, které vše dávají do souvislosti se ZÁJMY. Eskamotérsky si s tématem poradí tak, že do stejné množiny vychrlí buď synonyma či naopak nesouměřitelné úkazy - třídní nepřítel, buržoazie, Židé, Amerika, islám. Tudíž po tomto podvodném šálení je ve čtenáři vytvořen pocit směšnosti vůči všemu mimo doktrínu Šiklové.
Zároveň však dotazovaná připouští, že pro stávající establishment existují větší rizika než přistěhovalectví. A to právě v tzv. zobecňování – abstrahování - naťuknutém výše.
Antidemokrat: Češi mají s menšinami historickou zkušenost. Netouží po empirii další, dokonce s menšinami rasově odlišnými. Ona totiž rasová a kulturní vzdálenost národů, příp. jedinců sice nemusí vždy dálkou splývat (u čehož coby „argumentu“ postmodernismus masturbuje), ale statisticky neúprosně napovídá.Jak si vysvětlujete, že v devadesátých letech sem z Balkánu proudily stejné davy běženců, i tehdy to byli muslimové, přesto se Češi neradikalizovali? Co se tu mezitím změnilo?
Šiklová toto vysvětluje tehdejší ještě slabší organizovaností rebelujících částí společnosti. Mírou schopnosti alespoň artikulovat Režimu nežádoucí nevůli. K čemuž přispěla i krátká doba od 89´nezbytná pro zrod alternativ k moci.
Zpovídaná opět zcela přehlíží rasovou část věci. Což je u hlasatelky postmodernity pochopitelné, ovšem bez onoho se pravdě ani nepřiblíží. Tehdejší uprchlíci byli nám příbuzní příslušníci slovanských národů, proto ono solidarita.
Koneckonců i tzv. Bosňáci, tedy konvertité k islámu z oblasti Bosny a Hercegoviny, jsou krví pořád ještě Slované. Což o Cikánech migrujících v 1999 z Kosova již neplatí. Solidarita k azylantům v daném roce - mimo té směrované k napadeným Srbům - logicky zmizela.
Migranti dneška, ač Arabové jsou stále ještě příslušníci indoevropské rasy (jedné ze tří „velkých“ a stejné, kam patříme i my), jsou taktéž fyzioatropologicky jinde.
Černošské uprchlíky z rovníkové Afriky, ano i tací v migrační vlně jsou a do budoucna budou jenom sílit, nerozebírá raději ani Šiková.
Antidemokrat předpovídá, že napětí v soužití s těmi, kdo budou zdůvodňovat svůj příchod sem údajnou obavou před rovníkovo-africkou Boko Haram, enormně poroste. Určitě ve srovnání s napětím, které zde začíná dmout ve srovnání kolem arabských uprchlíků.

Jak se vám líbí postoj prezidenta Miloše Zemana vůči uprchlíkům?
Následuje několik urážek, které jsou dány tím, že současná podoba zákulisního systému moci má jednu vadu. A to možnost náhlého trucu/zdivočení jedince, kdy podobný podlehne svým „hamounským“ zájmům. Sice to nemůže mít pro Režim jako takový skokově fatální následky, ale nepříjemnost to navodí. Současný i minulý prezident, kterážto dvojice uplynulé čtvrtstoletí ochotně hrála své role dle v zákulisí předložených scénářů více méně spolehlivě, nyní na sklonku životů zatoužila svá jména uvést i do vděčné historické paměti populace. Proto říkají věty, které jsou v přesném rozporu s tím, co celé čtvrtstoletí pánové uváděli v život. Kruhy Šiklové to naštve, populace jim bude vděčná a absurdně na „cosi“ zapomene. Nic víc.
Dotazovaná následně jmenuje několik dnešních aktivistů – jejichž význam byl prý umocněn aktuálními zemanovsko-klausistickými výroky. A zmiňuje - světe div se – zase veleslavný antisemitismus. Negativní kritičnost pana Konvičky vůči Židům je ovšem z říše fantasmagorie. (U Konvičky se jedná jen o další ukázku enfant terrible, „dodatečně vzbouřeného“, od tzv. dobrých mravů, nikoliv o důkaz roztříštěnosti reálných táborů v demokracii.)

Vy varujete před nebezpečím radikalizace a mluvíte o norimberských zákonech, francouzský prezident označil útoky islamistů na Paříž za akt války. Je Evropa na prahu války?
Začíná o tom, že skutečně může existovat entita nemající obvyklé atributy očekávané od běžně vídaných skupin moci, ale i přitom může nezanedbatelnou mocí disponovat. (hovoří o islamistech)
Následuje obvyklá písnička, že i pokud jedinec či širší skupina takových nezpochybnitelně něco páchá, nelze tuto vinu aplikovat na všechny ostatní. Prostě klasické fráze známé od cikánské tématiky. Nakonec si pohraje s číslíčky, kdy počty členů Islámského státu dá do poměru k číslu všech muslimů. Jistě má i z dřívějších podvůdků odzkoušené uvěření. Maximálně se zapomene na „detail“, že podříznutí hrdla není příjemné ani od příměstského neorganizovaného zlodějíčka znajícího toliko frázi Alláh akbar.
Načež Šiklová rozjíždí Norimberské zákony.

Jak se tedy bude dál měnit Evropa?
Předpovídá posuny principiálních hodnot a formy jejich prosazování. Ale o těch pravých (zákulisních) cílech stejně vy ostatní nic nevíte, jak zní podtextem v odpovědi.

Na imigranty se ale lze dívat i z opačného úhlu pohledu - v Německu je chtějí využít jako užitečnou pracovní sílu na místech, která jsou dlouhodobě neobsazená. Co dalšího pozitivního mohou imigranti společnosti přinést?
Šiklová odpovídá toliko úsečně: vyšší porodností. Proto za ni rozšiřme, že přistěhovalci nemají kontinent zaplavovat pouze soustavnými příchody dalších a dalších, ale tato destrukce konzervativních kultur má kráčet i po frontě interní natality cizosti. A k čemu – ku prospěchu koho - může sloužit oslabení tradičních souručenství, o tom zde nebudeme napovídat.
Vůbec, v této části interview bylo zajímavé, jak tázající se žádoucí odpověď řekla za dotazovanou už v otázce.
Tyto plky bývají omýlány dlouhodobě a vydávány za cosi ekonomicky nezbytného. Už ale opomíjí skutečnost, že neviditelná ruka trhu (obrat v ČR zbytečně karikovaný) by fungovala i na trhu práce. Jen jí neházet do cesty překážky. I zde by poptávka po specifickém druhu práce nakonec způsobila navýšení ceny této práce, kdy by se následně našla nabídka.
Šiklová odpověděla natolik útržkovitě, že se nedostala k části dotazu: „Co dalšího pozitivního“.... Přitom Antidemokrat pochybuje, že zmiňovaná je s námi srovnatelného mínění – tedy NIC.

Proč se Evropané nereprodukují?
Začátek „odpovědi“ vychází z premisy, že pokud na daném území nebyla sedmdesát let válka, tak společnost je bohatá a Evropa si „nikdy nežila tak fantasticky jako dnes“. Pomiňme nesmysl pramenící v tvrzení, že každá válka v historii pohltila veškeré společenské zdroje a to na několik dlouhých let. (Šiklová se nemohla dostat k odpovědi na položenou otázku, tudíž redaktorka její ééééééééčení musela popostrčit: )

To zní naopak jako ideální podmínky pro založení rodiny...
Zde se už musí vypořádat se svým předcházejícím, pro mnohé udivujícím, tvrzením, o báječné ekonomické úrovni Evropy. Makroekonomická čísla se pochopitelně vůbec nemusí odrážet v číslech většinového jednotlivce, tudíž ideální hmotné podmínky pro potomstvo dle hrubého domácího produktu nemusí být odráženo v kapse plodného páru. A nebyly by to kruhy Šiklovic, aby nevytáhly plytky o české závisti sousedům odnaproti. Závist pak i přes údajné relativní bohatství znemožnuje investici do potomstva, neboť by snížila potenciál v závistiveckém boji o výši majetku.
Posléze připojuje i výsměch, že Češi nejsou schopni mít Ideály.

Odkdy porodnost v Evropě klesá?
Na otázku opět neodpovídá. Dokonce ani na opačnou, jak by se povrchnímu čtenáři mohlo zdát. Ono totiž její oznámení, v kterém miniaturním časovém období v jedné lokalitě porodnost v demografických křivkách způsobila nepřehlédnutelnou plusovou vlnu (těsně poválečné Polsko), nic neříká o hlavním trendu poklesu.

Na čem nyní pracujete?
Velkoústě annoncuje svůj chystaný výplod, kde hodlá komparovat Bibli a Korán. Sice opomíjí dodat, že o originální spisek rozhodně nepůjde, avšak interpretací/desinterpretací oněch textů není nikdy tržně dost. V jejím podání pak má jít o poukázání na fakt, že v obou jmenovaných se dají nalézt podněty k násilí na jinověrcích. (Že u Bible bude muset sáhnout především k židovskému Starému zákonu, to už přeskakuje.)

Žádné komentáře:

Okomentovat