úterý 15. března 2016

TÁBORSKÁ GLOSAZdroj přepestřelosti ultrapravice • demonstrace jako vítaný aktivismus • důsledky náhlého družení • idealismus nemůže být kolektivní

Být alternativní alternativou k alternativám není jen touhou pražské kavárny, ale něco podobného se může objevit i v sebeprezentaci ultrapravice. Jenže zatímco postmoderna si na různorodosti zakládá, ultrapravice rozličností trpí. Přepestřelost je u ní totiž důsledkem vytlačení všech Režimem umanutě proklínaných myšlenek do pomyslné šatlavy jménem ultrapravice.
Demonstrace bývají projevem kolektivismu i se všemi negativy, které sebou kolektivismus nese. Ale zároveň jsou i specifickým politickým aktivismem, jedním z mála dnes reálných. Aktivismem, který dovoluje vyslat do světa informaci: Vůle tu stále ještě je! Což je v současné éře tolikého přežívání dost pro dobromyslné přecházení nezdařených detailů toho či onoho shromáždění.
Jenže kolektivismus nabuzený úspěšnými demonstracemi se často přelévá do zápalu pokusit se tento výsledek zúročit jinde. V záměru účastníků vstoupit do volebního zápolení. A to pod jedním praporem. V ten moment se dílčí ideologické protimluvy, kterým málokdo v průběhu shromáždění věnoval pozornost, rozrostou do komických rozměrů. Ne náhodou - neúprosně!
Zatímco na náměstích stojí jedinec hájící (spolu s ostatními rétory) totožnou tezi a tuto pak zabaluje do širší omáčky, pokud se za doznívajícím étosem zdařilého shromáždění najde snaha po dětinském stmelování, z různorodosti omáček vznikne tekutý obsah dřezu na nádobí.
Každá věc veřejného života je natolik mnohovrstevnatá, že tato multifaktorovost v počtu kombinací hravě zahanbuje nedělní Sportku. Proto ryzí idealismus může  být jen sobectvím. Nikoliv námětem pro kolektivistické juchání. Neposkvrněná Idea přeci alespoň někde zůstat musí…

Žádné komentáře:

Okomentovat