pondělí 28. března 2016

MŮŽE BÝT TEATRÁLNOST IDEOLOGICKY STRUKTUROVANÁ?Postřehy ze zatýkání Bartoše ● shromáždění jako policejně snadný terč ● ideologický chaos aplaudantů     nevyjasněný vztah k Židům

Míra čtenosti mého blogu je sice něco, čeho si nemohu  nevšimnout, leč rozhodně to není prvotní důvod, proč web provozuji. V éře sociálních sítí by pro pouhou míru bylo efektivnější šířit koláže s ironickým politizujícím obsahem. V klasických komunitách je zase účelné mít silný hlas doplněný robustní postavou. V  komunitách mocensky významných pak mít klíč pro jejich udržování, finance.
Zdejší čtenář  ví, že se nemusí jednat o postupy vybuzující Antidemokratovu úctu. Stejně tak se zde mnohokrát upozorňovalo, že uvedené rysy se nemusí krýt s ideologickou konzistencí. Spíše podobný styl povede k prosazování sobeckých zájmů nebo se při čiré demokratizující naivitě zabředne do ideologického chaosu. 
Zrůdných podob vyústění demokracie lze jmenovat ještě víc. Od projevů  revolučních soudů, přes zrody lživých informací co fatální omyly mas. Ale až po to  nejzákeřnější: rozklížení celistvé Teze světa.  A není názornější ukázka než právě pouliční demonstrace.

Impulsem pro zamyšlení budiž postřehy z  Václavského náměstí (26.3.2016). Ani si nevzpomenu na název svolavatele, věděl jsem pouze o některých z  pozvaných řečníků. Nejsem členem ani jedné z účinkujících partají, byť ani s jednou nemám problém si sednout ke stolu, případně tyto jinak podpořit (vyjma jakékoliv účasti při volbách; o tom na mnoha jiných místech). Personálně-konkurenční hašteření daných politických stran pak je pod úroveň Antidemokrata pitvat.
Rozpaky vyvolal průběh shromáždění - a to i při mém chápání nezbytné improvizace. K té muselo dojít už od prvního policejního zákroku: v podobě okázalého zajišťování řečníka a předvídatelného rozbouření davu. Už v tomto bodu se ukázalo, k jakému chaosu vede POUHÝ kolektivistický étos. Alternativou přitom nemusí být obdoby vojenských hodností mezi demonstranty, ani furiantsky znějící termín „zkušenosti“. Bohatě stačí rozum:
Pokud se například vede pokus o proražení kordonu těžkooděnců, kdy aktivisté jsou na všudypřítomných kamerách identifikovatelní, těžko lze předpokládat údery pěstí či zbraněmi z prvních řad směrem do policistů. Jasná cesta před soud. Zato efektivnějším je tlak zadních řad demonstrantů do řad předních, který pak může vést až k proražení kordonu, aniž by řady přední riskovaly trestní stíhání za napadení veřejného činitele. Úplný základ jednání.
Jenže když se v tomto momentu z první řady otočí jedinec a začne řvát cosi o „policejním provokatérovi“ v řadě za ním (neznámý padesátník začal ukazovat na mě), minimálně tím znejistí celý dav. Nebudu teď blouznit nic o tom, že by se podobným znejišťováním davu mohlo jednat o specifickou policejní konspiraci. Něco podobného je v posledních měsících v ČR sice tuze populární (deaktivace či naopak policejní gradace situace), ale zůstanu u prostšího  vysvětlení: v  davu se idiotů najde vždycky dost.
Podobně bylo nejspíš jen prostou hloupostí, když si improvizované čelo nepovoleného průvodu  najednou umínilo a zakřičelo: „teď to vezm
eme průchodem“. Do několikasetmetrového průchodu  ČNB se naštěstí nevstoupilo. Přeci jen v okamžicích, kdy v okolních antonech provádí rodea oddíly vycvičených policistů majících za úkol nevpustit pochod k blizoučkému Lidovému domu a k protidemonstraci Mladých sociálních demokratů, sami dobrovolně vstoupit do neprodyšné schránky…
Z tohoto virtuálního prostoru je zbytečné dělat gangsterku, od toho je škála jiných, kde podobná úplně nejzákladnější pravidla chování pro konfliktní pouliční situace naleznete. Ale většinou opravdu stačí pouhý selský rozum odpoutaný od emocí.
Více však dokázala zhnusit výsledná ideologická zhůvěřilost  v zákulisí, která připomínala plácání báboviček na frekventovaném  pískovišti. (Kdybych nebyl chronickým kritikem Karla Čapka, použil bych příměr o dortu pejska a kočičky.)  Jenže tady se nelze vymluvit na nedostatek kvalitního materiálu. Paradoxně  na jeho nadbytek, což je právě vlastnost jakéhokoliv kolektivismu = cokoliv budovaného odspodu.
Vypočítavost postupně vygenerovaných předáků pak znesnadňuje rázné odmítání, neboť skupinová popularita by  poklesla minimálně o právě opovrženého jedince. Což při skupinové velikosti několika desítek kusů škoda riskovat. Na druhou stranu několik desítek individuálních pohledů je ale zase až moc, pokud se z nich má zrodit SYSTEMATICKÁ VÝSLEDNICE politického myšlení. Ale své opovržení samotným demokratickým základem jsem zde uvedl již mnohokrát, vraťme se proto zpět k reálnému příkladu:
  
Těch chmurných důkazů sobotní davové iracionality by se dalo uvést více. Už na ulici si šlo všimnout podivnosti skandování vůči zakročujícím policistům „GESTAPO, GESTAPO“. Přitom – když už je nacismus k roku 2016 reinterpretován primárně coby antisemitismus - žádný Žid nebyl pokořován. Naopak zatýkaný je vydáván za předního Židožrouta. Pro ony výkřikové nadsázky by tudíž bylo logičtější: „MOSAD, MOSAD“ („המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים,  המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים“).
Při večerní disputaci pak vznikla pře takřka breivikovská, kdy spolustolovníci smrtelně vážně obhajovali teze o „Izraeli coby první frontové linii proti islámu.“ Přitom tito pomýlení až skandálně nebyli schopni akceptovat židovskou pozici jako neslučující se s konservativismem křesťanských národů. Jsou to právě židovské  liberální elity (VNĚ liberální), které se nebrání nechat tradici - i tu českou -  benevolentně vát do postmoderního nihilismu. Posléze už ona multikulturně-postmoderní laboratoř logicky mísí i díl islámu. Blízkovýchodní protiizraelská řevnivost muslimů, tytéž mohamedány nemusí pro oči humanistického chemika vůbec nijak stigmatizovat. Tedy pokud se bude jednat o jiný laboratorní  prostor, například Evropu.
A že vůči Židům se nesou kritiky (mn.č.!) úplně ze všech koutů světa, to nemůže ANI vyústit do celoplanetárního láskyplného patosu všech se všemi pro společné kritizování stejného cíle, ANI do doktrinálního argumentu pro spojenectví s Izraelem vůči někomu, protože ten třetí je ve válce taktéž i s námi. Ovšem reklamní slogany (což nelze považovat za doktrinální argumenty) podobným blábolem nepohrdnou. Jenže právě podobné jarmarečnické zkratky by při seriózních disputacích politických aktivistů měly zůstávat za dveřmi!
Přízemní bezkoncepčně slepené kurióznosti typu „zvyšme sociální výdaje“ při souběžném „snížení daňové zátěže“, případně „sjednoťme všechny podobné strany“ oproti verzi „založme konečně tu správnou stranu“, na to už Antidemokrat nemá sílu ani vypisovat, natož rozebírat.
Přesto je podobné snažení a počínání žádoucí! Ne snad pro dětinskou domněnku o dosažitelném uchopení moci v nepřítelem režírované hře. Ale pro nezbytnost permanentního udržování jiskřičky, z níž jednou - alespoň teoreticky - může vzpláti požár destruující architekturu Zla.
Ale zabřednout do  debaty, jak přesně budou ony státoprávní krůčky vypadat, kdy přesně budou činěny, kdo si jak přerozdělí funkce??? Promiňte, odcházím už po druhém šálku…     

Žádné komentáře:

Okomentovat