středa 18. května 2016

VÝROČNÍ ANTISEMITISMUS V ČR, DÍL 2015

Metodika závadovosti ● Udej svého nepřítele! ● šlápnutí na židovská kuří oka  ● čachry s čísly

Jedním z přelomových okamžiků roku bývá vydávání Výročních zpráv o projevech antisemitismu v České republice  (dále jen „Zpráva“). Podobnými systematizujícími výhřezy nás Federace židovských obcí obšťastňuje od roku 2008, kdy se v dubnu/květnu do světa rozlévá bilancování  za rokem uplynulým . Letos gong udeřil 17. května.
Účelem podobných elaborátů, hojně se mrcasících  akademickými rekvizitami (např.  3D test), není nic jiného, než vzbuzovat pocity viny za minulé tisíciletí. Vzhledem k utíkající létům a přirozenému vymírání ročníků hypotetických pachatelů to cestou klasické přímé viny už jde obtížně. Tudíž se štrachá cokoliv, co by přesto mohlo posloužit jako oslí můstek k osvědčenému vyprávění o plynových komorách.

Týmovou prací se dosahuje tabulek, o kterých dnes bude řeč. Konec konců, můžete k nim přispět i Vy:
Stali jste se obětí či svědkem antisemitského incidentu?
Nenechávejte si to pro sebe a napište nám.
Kontaktní emailová adresa: security@fzo.cz

Jak z  citátu o souvěrecké uvědomělosti vyplývá, antisemitským incidentem bývá cokoliv, co se nelíbí Židům.  Zdaleka nejen to, co zahrnuje Trestní zákon ČR. Stačí se odkázat na tuze vágní 3D test a na židovství postiženého, a ihned je pro událost v mučednické tabulce místo. A ještě zajímavěji: jelikož netřeba nic pro mučednictví prokazovat, fantazii se meze nekladou.
Výrobci si dokonce nechávají rezervu, aby mohli kdykoliv prohlásit, že skutečná čísla byla ještě bombastičtější: „Je pravděpodobné, že mnoho případů s antisemitským motivem zůstává nenahlášených a že počet podobných incidentů může být ve skutečnosti daleko vyšší, než udává tato zpráva.“ (str.5) Na stranu druhou si svou pofidérní metodikou říkají o to, aby se příště v jejich tabulce našlo povícero nahlášených incidentů, které ovšem v  nevhodný okamžik oznamovatelé veřejně odvolají co smyšlenku, aby tímto předvedli výsměch oné metodice.
Meritum letošní Zprávy spočívá v číslu 221 antisemitských incidentů, tj. přibližně podobné číslo, jako loni (234). Antidemokrat zde nehodlá obšírněji tlumočit výplody židovské zimnice. Zpráva je převyprávěná např. zde .

Pozornost ale strhla přílohová tabulka, kde jsou ony mikroholocausty zaznamenány. Ovšem určitá lemplovina výrobců způsobila, že tentokrát je tabulka ještě ploštější než obvykle.
V prvé části (ze tří) jsou Fyzické útoky na osoby a majetek. Tam naleznete pětici skutků, např. pomalování popelnice, včetně data provedení.
V druhé části pak je oblast Vyhrožování a obtěžování, kde naleznete 34 antisemitských incidentů (31 obtěžování a 3 vyhrožování). Téměř všechny položky pak mají stejnou formu. Například: „11.10.20015 obtěžující email adresovaný ŽOP“ (Židovské obci Praha – pozn.red.)
Jen jeden řádek je rozsáhlejší: „1.2.2015 obtěžování na Novém židovském hřbitově a email adresovaný ŽOP“ Jelikož tato položka je naťuknuta i v řádném textu Zprávy („1. 2. 2015 Praha, Nový židovský hřbitov: 8-9 mužů včetně pravicového extremisty Petra Kalinovského se objevilo v areálu Nového židovského hřbitova na Olšanech. Muži se ptali vrátného na redakci měsíčníku Roš Chodeš a kdy je otevřena. Muži měli u sebe fotoaparáty, kterými si hřbitov fotili. V souvislosti s tím přišel 3. 2. 2015 na emailovou adresu Židovské obce v Praze obtěžující email od Petra Kalinovského.“ /str.15/) a je nasnadě, že se  týká mě, musím doplnit následující:
Vchod je ihned u výstupu z metra. Jelikož na této adrese je uváděné sídlo redakce Roš Chodeš, chtěl jsem se zeptat na možnost konzultace. Ostatní chtěli vidět vnitřní úpravu onoho lesoparku, stejně jako okázalé pomníky. Ostatně - bylo řádně otevřeno. Byla to podobná situace, jako když se někoho zeptáte na cestu.
Fotoaparát v mobilním telefonu u sebe dnes nosí skoro každý, byť pokud zdůrazníte jeho držení v ruce, ihned líčená situace dostává jakési gangsterské pozadí. S čímž tvůrce Zprávy kalkuluje. Ovšem tamní hřbitov je turistickou atrakcí, proto foťáky….
Nedošlo ani k žádnému fyzickému útoků, ani k vulgarismům, o jakoužto atmosféru se může obávat nekritický čtenář Zprávy.
Nu a druhou polovinu antisemitského incidentu jsem učinil takto:
Dobrý den,
jsme velmi znechuceni arogantním tónem vrátného na Novém židovském hřbitově v Praze (1.2.2015). S přáteli jsme si šli prohlédnout tamní památníky. Pakliže jsme každodenně mediálně bombardování Holocaustem a vůbec poměry Židů za minulého tisíciletí, chtěli jsme odkazy na tehdejší židovskou situaci vidět na vlastní oči. Leč averzivní přístup jedince, který od počátku vykřikoval ´Já zde zastupuji židovskou obec a vám žádné materiály neprodám´, těžko mohl pro nás navodit příjemnou atmosféru. Naštěstí posléze naše křesťanská schopnost odpouštět počáteční znechucení zahladila.  Dokladem budiž naše milosrdné výrazy ve tvářích zachycené na přílohové fotografii. Jistě by pro zlepšení vzájemného soužití posloužilo, pokud by podobní zaměstnanci byli ze svých pozic vyhnáni.
S pozdravem
Mgr. Petr Kalinovský a kol.


Poslední část přílohy tvoří Antisemitské texty, antisemitská vyobrazení a videa. Zastupuje ji 184 položek (tj. 82% všech antisemitských incidentů). Aktuální vyhotovení tabulky je taktéž osekané. Zatímco v dřívějších ročenkách jste se mohli dozvědět, co Židům KONKRÉTNĚ vadí, nyní vidíte pouze webové adresy.
Jakési první místo v počtu internetových antisemitských incidentů obsazují stránky Svobodného odporu (19 kusů; v průběhu roku pozměňovaná adresa webu). Následuje  www.cd89.cz se 17 položkami. Třináct bodů získává i web Národní demokracie, byť tam je obtížnější určit míru záběru hlavních tvůrců, když webové adresy opomíjí klasickou papírovou publikační cestu. Pro podobné komplikace vůbec ztrácí smysl uvádět stupně.
K tomu by se účastníci Židy zrežírovaného závodu ocitali ve stejné množině, jako různí levicoví pomatenci. Ale to je známo dlouhodobě, že i když s někým mohu nalézt stejný zájem kritiky, ještě to nemusí znamenat, že si s ním i jindy musím padnout kolem krku.  

Antidemokrat se může v této části zapýřit toliko trojnásobným zastoupením (začal vycházet až 4.9.2015). Proč „pýřit“? Protože za ten jejich slavný antisemitismus jsou vydávány zcela oprávněné postoje:
1) výsměch denunciacím, které měly zapříčinit zkomplikování/zpochybnění studia politického oponenta; nadto převážnou část tvoří překopírování odhaleného udavačského dopisu:  Udávání se zaštiťováním se Holocaustem
2) dalším textem Pravicový extremismus v přípustném podání Židů jsem pouze upozornil na preventivní vychytrale-taktické obsazování i těch částí politického spektra, které autoři Zprávy obvykle proklínají
3) mým posledním prohřeškem byla recenze politicko-propagandistického filmu   Zločin v Polné Zločin v Polné. A nešlo předpokládat, že snímek byl vytvořen na objednávku Marťanů.

Chtělo by se nad celým výpotkem jen zasmát a pak mávnout rukou. Prostě jako v křesťanské civilizaci jsou jedinci vykládající úplně cokoliv pomocí židovského spiknutí, na druhém břehu je zase část těch, co tyjí z našich mozolů na legendě o Holocaustu setrvávajícím i pro rok 2015V jejich hlavách Kalinovský stojí za čtyřmi položkami svérázného seznamu, tj. 1,81 % loni padlých událostí. Jenže ti samí jsou schopni podobné umanutě přepočítat na téže procento ze šesti miliónů (tj. 108 600) a za to mě reálně poškozovat. Snad chápete, že se ALESPOŇ MUSÍM BRÁNIT NAHLAS….