pátek 23. října 2015

KLAUS ML. A JEHO POSTOJ K NÁRODOVECTVÍ

Metapolitik od příjmení účelový nacionalismus školní realita Cikánů chystaná cikánská statistika


Nezačnu žárlením na fakt, že zatímco jeden web má takovou čtenost, blog Václava Klause ml. má makovou. Ani nepřipojím posměšek, že příjmení ozdobené poněkud neakademickou koncovkou má u toho zásadní význam. Názory SYNA jsou pak díky svému umístění v otevírácích Seznamu.cz široce viditelné. Občas se s nimi seznámím také, podobně jako jindy tankuji u petrolejářských korporací.
Nepopírám, že z cca 10 přečtených esejí Klause ml. mi drobná část přišla blízká. Blízká, nikoliv uhrančivá. S jeho dalšími minimálně 50 pojednáními jsem byl seznámen sekundárně a v mém úsudku poměr jakž takž podobný. Ostatně cosi podobného by platilo i na výroky Klause st. Byť zásadní kámen úrazu je v nezbytnosti dodání roku 2015. Pro mnoho lidí z našich kruhů je nyní Klausi uchvácena a na minulost nehledí.

Jednou z charakteristik mínění davu je tendence přijímat názory od toho, kdo nás čímkoliv okouzlil už dříve. A to neplatí jen pro politiku. Totožný úkaz najdete při frenetických oslavách zpěvákových novinek, automatické nadšení z filmů s oblíbeným hercem, baletu u baletek apod.
Ačkoliv Klaus ml. měl v uplynulých 365 dnech fázi orientace na tradiční společenské hodnoty, nyní se prozradilo pouhé taktizování. Komentář je postaven na posměšku k výzvě České školní inspekce, aby byla za pomoci jednotlivých škol pořízena statistika cikánských žáků. Podobná statistika by přitom měla být žádoucí především pro Cikány, neboť na jejím základě by zřejmě proudily mnohé dotace. Myšleno do lokálního školství a jednotlivých programů. Na nich by se stavěla celková organizace školství. Stejně tak až přejdou psychotické mánie momentální série ministrů školství po inkluzi ve vzdělávání, bližší zmapovanost cikánských procent v populaci naznačí, kde bude potřeba zřídit kolik zvláštních škol. A národnostní poměry v nich coby důsledek POUHÉ zkušenosti několika desetiletí s četně zastoupeným cikánským elementem v českém/československém školství – snad není trestné napsat tuto skutečnost. V neposlední řadě bychom takto konečně získali i relevantnější pramen pro získání národnostního složení mezi občany ČR, když už všechna nedávná Sčítání lidu byla nihilisty (tedy celým mainstreamem) masově zesměšňována a tato svým znevážením výpovědně diskvalifikována.
Ale jak se u Klaus ml. odhalilo jeho skutečné ledví, poslední dobou maskované za pozlátko účelového národovectví? Ohledy na finanční nákladnost celé akce to asi nebudou. Vždyť pouze ředitel školy požádá třídní učitele o počet cikánských žáků v jejich třídách, ty prostých sečtením dají počet Cikánů ve škole a číslo se odešle na Českou školní inspekci. Obavy o osobní údaje Cikánů taktéž musí lidskoprávníci odložit, třídní učitel dá řediteli školy k sečtení a odeslání pouhé jedno- či dvouciferné číslo, nikoliv identifikační údaje. Zbývá vysvětlení, že dotyčný je a priori proti národnímu paradigmatu v uvažování. Klaus ml. tak náhle vypadává z účelového celorodinného statusu kovaných národovců.
Ještě dodejme určité nedůležitosti, byť právě ony sloužily Klausovi ml. coby argument proti výzvě České školní inspekce. Čtenáři mají rádi humor v politice, což věděl při pohrdání hodnotami nejen hejsek Hašek, ale nyní i ex-prezidentův potomek. Stačí se vysmívat podružnostem a při kumulaci výsměchu se dostaví i pohrdnutí stěžejní hodnotou. Aktuální odsudek se nese v karikování definice: „Za romského žáka považujeme člověka, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil, nebo je za takového považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů.“
Možná definice opravdu není nejlépe sestavena, ale o to podobným útočníkům vůbec nejde. Oni nesnesou pomyšlení na to, že tzv. lidstvo se dělí na biologicky opodstatněné podruhy, jakož i enklávy kulturně diferenciované. Reakce na podobnou akci je proto lakmusovým papírkem, kdo kde opravdu stojí!

Žádné komentáře:

Okomentovat