neděle 18. října 2015

PRVNĚ NA NACISTICKÉ DEMONSTRACI BEZ POLITICKÉ MOTIVACE

Nezaplněné politické pole nová architektura demonstrace řečnické a účastnické kuriozity nápověda ve skladbě demonstrantů

Abyste správně rozuměli, termíny v nadpisu jsou použity v soudobém novinářském významu. Alternativní termín by zněl „neonacistické“, ale když to má znít drsně, budiž. Pro obě novinářská adjektiva je hlavně příznačné, že bývají používána bez ohledu na realitu.
O shromážděních 17. října na Václavském náměstí je jistě v konvenčních médiích přiměřeně odstavců, proto faktografii vynechejme.
Babišovy plátky poskytují vypočítavý souhlas s hrozícím přistěhovaleckým nebezpečím, ovšem zároveň recipienta směrují k názoru, že kruhy kolem konkurenta Okamury jsou extrémistické a takto se prostě problém řešit nedá. Zdroje nebabišovské, stále ještě rigidně pravdoláskařské, rovnou přidají varování, že nacismus pouze dostává jinou barvu.
Tedy raději k věcem, na které se všemožné různé, ale dohromady přeci jen mainstreamové, zdroje nezaměřují:
Druhá „polovina“ ve stejný moment oficiálně demonstrujících – byť o pár desítek metrů níže – pro mě byla neočekávaná. Ne že by se opodál morálně ospravedlnitelných akcí povětšinou nevyskytovala trocha hnoje. Ale oficiálně a bez prostor zužující kamenné bariéry, to nebývá časté. Nejspíš to bylo důsledkem ohlášení „národoveckého“ shromáždění až k muzeu a nikoliv „pod Koně“, kde by příslušní úředníci podobnou blízkost předem znemožnili. Takto mezi oběma epicentry probíhá pražské magistrála, kterou byrokrati považovali za bariéru dostatečnou. Pokud by ale byla vůle + potenciál ke konfrontaci, pražská magistrála by rázem přestala existovat. Když k tomu přičteme psychologický bonus vizuálního dojmu běžících shora dolů...
Ale i při záměru klidného průběhu shromáždění u muzea: umístění řečnického pultíku nad velkorysou kašnou, tato inovace dodávala mítinku estetické plus. Samozřejmě značně zmenšované mínusem v rozdělení účastníků magistrálou do dvou trsů. Výsledek však zůstává v kladných číslech. Ovšem podobná architektura musí splňovat dvojici podmínek: zaručená výše účastníků a nadstandardní zvuková aparatura pro přehlušení automobilového provozu. (O příchod anarchistického doplňku netřeba mít obavy.)
K vlastnímu obsahu souběžně probíhajících exhibicí není co dodat. Už pro jejich očekávatelnost chtě-nechtě respektující určité hranice. Proto u levicové části ani tentokrát k vyzurčení svobodomyslnosti v podobě veřejného pedofilně-multikulturního znásilnění nedošlo, tudíž skončili pouze u kosmopolitní estrády (arabské rytmy, balkánská dechovka či židovské písně).
Jejich protistrana zopakovala převzaté teze od „zločinné ultrapravice“ devadesátých let, které v době, kdy už jsou logická naplnění prognóz na stole, zase nejsou až tak úplně zločinné. Pouze kontext byl vyšperkován pokusem jednoho z řečníků o rozskandování davu „Ať žije Zeman, ať žije Zeman“. Tedy adorací toho Zemana, který v devadesátých letech volal po plošném „zákazu nositelů“ (?) myšlenek. Paradoxně myšlenek dnes vypočítavě mnohými politiky vytahovaných. Včetně Zemanem
Už ale k mé motivaci sobotní procházky. Kdo jsou tamní účastnění? Nemyslím ti na pódiích. Daleko zajímavější mi přišlo věnovat pozornost demonstrujícím. Ne počtům. (U čísel si člověk vystačí s použitím odzkoušeného vzorce na mediální numera a pravdivé údaje má doma. Namísto kvantitativními fakty zaobírat se kvalitativními skutečnostmi.
Mým motivem tamního ošolíchnutí se byla zvědavost, kterak v živém vydání dnes vypadá někdejší „spolužák“ Radim Štěchovský. Tento v devadesátých letech proslul poskytováním informací PČR o komkoliv, kdo byl vůči Režimu kritický z radikálně pravicových pozic. Desetiletí se s desetiletím sešlo a ze jmenovaného pána je nyní údajně hodnotový konzervativec, který nemá problém stát poblíž hlasatelů ještě nedávno jím rdoušených tezí. Paradox usnadňuje fakt, že tamní „konzervativci“ jsou určitou Potěmkinovou vesnicí. Psychiatři na změně Štěchovského osobnosti také odvedli kus práce. (Nic proti psychiatrii, s tímto medicínským odvětvím se konec konců setkával každý, kdo po bujarých oslavách nocovával na erárních lóžích či se dostával před soud za rvačky z politických důvodů a musel strpívat znalecká vyšetření. Ale v zimě postávat ve vchodu univerzitních budov s bagristickými sluchátky na hlavě a kraťásky na nohou, to už politicky diskvalifikuje). Pro zaplněné prostory jsem však Radima nezahlédl.
Za zaznamenání stojí věkové složení obou táborů. Zatímco sluníčkáři (anarchisté, pravdoláskaři, hipsteři, feťáci, atd.) se nejčastěji pohybovali kolem dvacátin, protiuprchlickou sešlost u muzea bych v průměru řadil kolem padesátky. Vysvětlení bude v tom, že anarchističtí bohémové po ukončení škol startují úspěšné kariéry a zapomínají na své původní naivistické ideály. Frázi pouze nudně refrénuji.
Její pokračování o druhém pólu by se dnes nehodilo. Nejen že Okamurovi a jemu blízkým rychlokvaškám netleskali zasloužilí účastníci národoveckých akcí. Byly to tváře o kterých donedávna nebývalo vidu ani slechu.
Chápu, lídři účelově vzniklých a Režimem bezpečně kočírovaných entit strukturu účastníků označí za benefit, kterým se liší od zprofanovaných „neonacistů“. Ale už ze skladby zúčastněných se dá mnohé předvídat. Stejně rychle jako se zjevili noví dosud neznámí aktivisté i se svým v roli politického předáka novým Okamurou, stejně rychle odejdou. Byť možná o jednom z víkendů věnují za plentou bonbónek a okamurovci budou opět disponovat pár poslanci.
Nelze uvažovat v horizontu čtyřletých volebních cyklů a už vůbec ne v kategorii pětiprocentní hranice u období prvního. Nýbrž toliko v míře potenciálu jednotlivců. A národní těleso pak dokonce jenom v míře v boji padlých sebeobětavců.
Náruživí uchazeči o parlamentní sesle větu možná nechápou. Přišli by přeci o konkrétní hlas! Jenže národ v této fázi dějinného vývoje nespasí účast ve lstivě zastírací mašinérii. A podobní na Václaváku zmobilizovaní POLOOPATRNÍCI nemají potenciál k relevantním činům!!!

Žádné komentáře:

Okomentovat